รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDV-E190
 • BDV-E290
 • BDV-E490
 • BDV-E690

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น, ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ.
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไปเป็นเวอร์ชัน M12.R.0510 และให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาความปลอดภัยของ SSL 

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ 

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังค์ชัน BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 4. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ ปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0510 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ 
มี 2 วิธีที่จะทำให้ได้ตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้:
การอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย (Network upgrade): 

 • การดำเนินการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 • กรุณาดูที่ ส่วนของคำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

การสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด:

 • ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน โปรดใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
 • โปรดดูที่ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

คำสั่งต่าง ๆ ในการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย 
การดำเนินการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่ง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้กับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์, กรุณาทำ การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อพิจารณาดูว่า อัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้.
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดแบบนี้จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง.
  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่สามารถจะเชื่อมต่อระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน, กรุณาดูที่ ส่วนของวิธีการหาตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบนี้อย่างถูกต้องเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้.
 • ขอแนะนำเป็นอยางยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรดและอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้.
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System นี้เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนระบบเข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านด้วยสาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในระบบ กรุณานำแผ่นนั้นออกไป.
 5. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ  จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง.
  สำคัญ: การอัพเกรดไม่สามารถจะดำเนินการได้ ถ้าหากไม่ได้ตั้งให้ระบบไปที่ฟังก์ชั่น BD/DVD.
 6. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท ทำการเลือกที่ Setup - System Settings, และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือก Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้มีการตั้งไว้ที่ Off.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode ตั้งไว้ที่ On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 8. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมท ทำการเลือกที่ Setup - Network update และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. จะมีข้อความ Perform version update? แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 10. เลือกที่ OK และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 11. การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น UPDATING จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 12. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ เมื่อมีข้อความ COMPLETE แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบ จนกระทั่งมีข้อความนี้แสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre system ไม่ตอบสนองหรือต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้. 
 13. เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System จะทำการปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
 14. เปิดเพาเวอร์ที่เครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมา.
 15. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้ทำการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้วหรือไม่.
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0510, แสดงว่า การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.
  ถ้าหากท่านมีคำถามต่าง ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ทางเครือข่าย

 1. UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า, และ Update failed แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี. 
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   - ตรวจสอบว่า เราท์เตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้มีการเปิดสวิทช์ไว้.
   - ตรวจสอบว่า สายต่าง ๆ ที่ต่อระหว่างระบบและเราท์เตอร์ได้รับการต่อไว้อย่างถูกต้องดี.
   - ตรวจสอบว่า ท่านมีการใช้ชนิดของสายที่ถูกต้อง (แบบตรง หรือ แบบไขว้) ระหว่างระบบและตัวเราท์เตอร์.
  2. โดยการใช้รีโมท, ให้เลือกที่ Retry บนหน้าจอ และกดที่ Enter.
   ถ้าหากท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตทางเครือข่ายนี้ได้ ให้ลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
   โปรดทำการตรวจเช็คที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ ภายหลังการดำเนินการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่ง, โปรดติดต่อ Sony.
 2. เมื่อเรียกการทำงานของการอัพเกรดด้วยเครือข่าย โทรทัศน์จะแสดงข้อความ, Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถจะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้. 
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อและการปรับตั้งต่าง ๆ ทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจสอบสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แน่นหนาดี.
  2. ตรวจสอบค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System และตรวจสอบว่า ระบบมี IP address ของตนเองอยู่
   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้อยู่นั้นเข้าไป, แทนชื่อ proxy host ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไป.
  3. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเกรดด้วยเครือข่าย อีกครั้งหนึ่ง.
 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่ และจากนั้นให้ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย ใหม่อีกครั้ง.

 4. ภายหลังกระบวนการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายได้เริ่มต้นขึ้น จะมีข้อความ 1/9 จะแสดงในส่วนล่างขวาของหน้าจอแต่แถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลง.
  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่ายของท่าน กระบวนการอัพเกรดทางเครือข่ายอาจจะใช้เวลาที่ยาวนาน (ถึง 60 นาที).
  นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงมีข้อความ 1/9 แสดงขึ้นมาในส่วนล่างขวาของหน้าจอและแถบแสดงความคืบหน้ากลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน.

 5. การอัพเกรดทางเครือข่ายผ่านไปนานกว่า 60 นาที และยังไม่เสร็จ. 
  ถ้าหากระบบของท่านเชื่อมต่อผ่านทางระบบไร้สายเข้ากับเครือข่าย, กรุณาลองทำการเชื่อมต่อด้วยสายเข้ากับเครือข่ายนั้นดู และลองดำเนินการตามกระบวนการนี้ดูอีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่อีกต่อไป, ความเร็วการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายนั้นอาจจะมีค่าต่ำ. ในกรณีเช่นนั้น  กรุณาลองทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของ  การอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์.
  โปรดตรวจสอบที่ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด และ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังการอัพเกรดซ้ำใหม่อีกครั้ง, โปรดติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M12R0510.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M12.R.0510

ขนาดของไฟล์

 • 98.8MB

วันที่ออก

 • 2014-12-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด
ถ้าหากท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ กรุณาใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ, กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System ของท่าน
 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกอันที่จะสามารถใช้ทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ได้หมด ถ้าหากท่านประสบกับความลำบากในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ขึ้นมา โปรดพิจารณาใช้วิธีการอัพเกรดโดยทางเครือข่าย หรือใช้วิธีการขอรับแผ่นดิสก์แทน ท่านอาจจะกลับมาตรวจสอบภายหลังเพื่อที่จะดูว่า มีเวอร์ชั่นใหม่กว่าให้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์อยู่หรือไม่ก็ได้เช่นกัน
 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้ 
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียกำลังงานไปในระหว่างการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้ 
 • ให้ใช้แต่แผ่น CD-R ที่เป็นของใหม่เพื่อทำการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ระบบอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนได้
  หมายเหตุ: แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ใช้แต่แผ่น CD-R เท่านั้น อย่าใช้แผ่น CD-RW
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้:
  แนะนำให้เป็น Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP.
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ แต่แผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้
 • เพื่อที่จะดำเนินการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานด้วยกันได้อย่างถูกต้องด้วย
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านทำการพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมา สำหรับใช้ในการอ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง.

การดาวน์โหลดและคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการสร้างแผ่นดิสก์

 1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip ไปเก็บไว้ที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้และตรวจสอบว่า มีขนาดของไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip เท่ากับ 103,604,526 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip, และ คลิกที่ Properties.
  b. ในหน้าจอ UPDATA_M12R0510.zip Properties, ตรวจสอบว่า Size: แสดงเท่ากับ 98.8 MB (103,604,526 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป นั่นเป็นสิ่งที่ปกติ.
  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก 103,604,526 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip นี้มาใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip. จากนั้น, ให้ทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น.
 4. ไฟล์ต่าง ๆ ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า MSB12-FW.BIN และ MSB12-FW.ID
 5. เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้เขียนไฟล์ต่าง ๆ (2 ไฟล์) ที่ได้รับการขยายออกมานี้ ไปที่แผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ให้ทำตามคู่มือการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นเพื่อทำการสร้างแผ่นนั้นขึ้นมา.

หมายเหตุในการเขียนแผ่น CD:

 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชั่นที่จะสามารถใช้แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ได้หมด
 • เพื่อที่จะให้แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ทำงานได้ ท่านจะต้องสร้างแผ่นนี้ขึ้นมา โดยใช้ตัวเลือก Data Disc ของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ของท่าน
 • แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้จะต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการเลือก Finalize CD (No further writing possible) ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ของท่านแล้วเพื่อทำการปิดการเขียนของแผ่นดิสก์สำหรับใช้ในการอัพเกรดนี้
 • ถ้าหากการเขียนมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนแผ่น CD นั้น ให้ทิ้งแผ่นดิสก์นั้นไปและทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้ขึ้นมาใหม่
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำการเขียนเป็นชุด (packet writing) จะไม่ได้รับการรองรับ
 • ห้ามใช้แผ่นสำหรับอัพเกรดที่สร้างขึ้นมาโดยใช้กระบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้สำหรับการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของระบบหรือตัดออกจากเต้ารับจ่ายกำลังงานไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จ
การทำเช่นนั้นอาจจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจสอบได้

หมายเหตุ: กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาขั้นต่ำที่ 30 นาที.

 1. เปิดเพาเวอร์บนโทรทัศน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับอินพุทให้ไปเป็นอันที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ในเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมา
 3. กดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังค์ชัน BD/DVD ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
  ข้อสำคัญ: การอัพเกรดนี้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีการตั้งให้เป็นฟังก์ชั่น BD/DVD.
 4. ที่เมนู xross media bar™, ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกไปที่ Setup- System Settings, และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode นั้นได้ตั้งไว้ที่ Off.
  หมายเหตุ: ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้เป็น On, ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Off. ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้.
 6. ใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนี้เข้าไปในระบบ และทำการปิดถาดสำหรับใส่แผ่นดิสก์เข้าไป
 7. หลังจากที่แผ่นดิสก์ได้รับการโหลดเข้าไปแล้ว จะมีข้อความ, Perform version update? แสดงขึ้นมาที่หน้าจอโทรทัศน์.
 8. ให้ใช้รีโมทเลือกที่ OK, และ จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. กระบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และคำว่า UPDATING จะปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 10. ในระหว่างที่การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปข้อความ UPDATING จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า.
 11. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เมื่อมีคำว่า COMPLETE ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า จากนั้น ระบบจะทำการปิดตัวลงไปเองโดยอัตโนมัติ.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของระบบจนกว่าข้อความนี้จะแสดงขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้ระบบของท่านไม่ตอบสนองและต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องขึ้นมาและนำเอาแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดออกไปจากระบบ.
 13. ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งเข้าไปสำเร็จหรือไม่
  หมายเหตุ: ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0510, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปรับไปที่อินพุทที่เครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System เชื่อมต่ออยู่ด้วย
 2. เปิดเพาเวอร์บนเครื่อง Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System ขึ้นมาและกดที่ปุ่ม FUNCTION ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ฟังก์ชั่น BD/DVD ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
 3. ถ้าหากระบบเริ่มทำการเล่นแผ่นขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู Xross Media Bar™ ปรากฎขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนรีโมททำการเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ System Information, และ จากนั้นกดที่ปุ่ม ENTER.
 6. เวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอของโทรทัศน์.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0510, แสดงว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์

 1. UPDATE และ ERROR แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า. 
  โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปลดสายไฟ AC ออก จากนั้นให้เสียบปลั๊กสายไฟ AC นั้นเข้าไปอีกครั้ง
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
  3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ใหม่อีกครั้ง.
  ถ้าหากปัญหายังคงอยู่ภายหลังการทำการอัพเกรดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้ว โปรดติดต่อ Sony.

 2. UPDATING ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้า เมื่อใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดเข้าไป.
  ให้นำแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดนั้นออกไปจากระบบและทำการลบไฟล์ต่าง ๆ สำหรับอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดขึ้นมาใหม่ และจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์เพื่อทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไป.

 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่อง Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System ขึ้นมาใหม่ และจากนั้นให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ใหม่อีกครั้ง.

 4. เมื่อทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M12R0510.zip สำหรับอัพเกรดที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับการอัพเกรดไฟล์ต่าง ๆ ของ MSB12-FW.BIN และ MSB12-FW.ID ไม่มีการสร้างขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดแผ่นใหม่ขึ้นมา

 5. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ยังคงไม่เสร็จ หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อ Sony.