รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S390
 • BDP-S190

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะใช้กับสินค้าที่ระบุและขายในเอเซียแปซิฟิคเท่านั้น ไม่ใช่ทุกรุ่นที่ขายทุกประเทศ

ยูติลิตี้นี้มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S190/S390 ไปเป็นเวอร์ชัน M11.R.0502 และให้ผลประโยชน์ตามลำดับคือ:

 • ปิดการใช้งาน SSL สำหรับปัญหา Poodle

แนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะสร้างและการอัพเกรดแผ่น:

 • Macintosh® OS X v10.10
 • Macintosh® OS X v10.9
 • Macintosh® OS X v10.8
 • Macintosh® OS X v10.7
 • Macintosh® OS X v10.6
 • Macintosh® OS X v10.5

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน 

 1. เปิดทีวีและให้มั่นใจว่า อินพุทของทีวีได้ต่อกับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์แล้ว
 2. เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มต้นอ่านแผ่นดิสก์ ให้กดปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงบนหน้าจอทีวีก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทคอนโทรลและเลือก Setup – System Settings และให้กดปุ่มENTER
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรและเลือก Quick Start Mode และให้มั่นใจว่า Quick Start Mode ได้ตั้งไปที่ Off
  ถ้าหาก Quick Start Mode ตั้งไปที่ On ให้เปลี่ยนการตั้งไปที่ Off มิฉะนั้น การอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะไม่สำเร็จ
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรและเลือก System Information และให้กดปุ่ม ENTER 
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ในปัจจุบันจะถูกติดตั้งบนเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์จะแสดงเป็นรายการบนจอทีวี  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันเป็น 0502 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก

วิธีการอย่างไรในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

มีอยู่ 2 ทางในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S190/S390:

การอัพเกรดระบบเครือข่าย: 

 • การทำงานในการอัพเกรดระบบเครือข่ายจะดำเนินต่อไป ดังนั้นขอแนะนำว่าคุณควรใช้วิธีการอัพเกรดระบบเครือข่ายอย่างมาก
 • ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไปยังแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
 • กรุณาดูที่ ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดระบบเครือข่าย, เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างการอัพเกรดแผ่นดิสก์:

คำแนะนำในการอัพเกรดระบบเครือข่าย

การทำงานในการอัพเกรดระบบเครือข่ายจะดำเนินต่อไป ดังนั้นขอแนะนำว่า คุณควรใช้วิธีการอัพเกรดระบบเครือข่าย ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S190/S390

ข้อสำคัญ:

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ AC  หากไฟดับระหว่างการการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจเป็นสาเหตุให้บลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • ตามที่จะใช้วิธีการอัพเดตซึ่งจำเป็นที่เครื่องเล่นต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอด
 • ในการทำอัพเกรดเฟิร์มแวร์, จำเป็นที่ระบบจะต้องต่อเข้ากับทีวีได้

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำอัพเกรดเฟิร์มแวร์ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการต่อเครือข่าย

 1. เปิดทีวีและให้มั่นใจว่า อินพุทได้ต่อกับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) จากเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไปยังแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ต
 3. เปิดเพาเวอร์เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 4. ถ้ามีแผ่นตกค้างในเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ ให้นำแผ่นนั้นออกไปก่อน
 5. ที่ xrossmediabar (XMB) ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ Setup - Network Update และให้กดปุ่ม ENTER
 6. มีข้อความ Perform version update? ปรากฏ
 7. เลือกคำว่า OK และให้กดปุ่ม ENTER
 8. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมา
 9. ในระหว่างการดาวน์โหลดจะมีข้อความของ "DL */9" ("*" เปลี่ยนจาก "0" ไปถึง "9," เพื่อแสดงถึงความคืบหน้า) แสดงขึ้นมาบนหน้าบนจอทีวี
 10. ภายหลังกระบวนการดาวน์โหลด การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และข้อความ "VUP" จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
 11. ในขณะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดนี้ จะมีข้อความ "VUP */9" แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น หมายเหตุ: ตัวเลข * จะเปลี่ยน 0 ถึง 9 แสดงในขั้นตอนการอัพเดต
 12. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อมีคำว่า "FINISH" ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่นนั้น 
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าจะมีข้อความนี้ปรากฎขึ้นมา การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ เครื่องเล่นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 13. เครื่องเล่นจะปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ
 14. เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ขึ้นมา
 15. ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนั้นทำได้สำเร็จ
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันเป็น 0502, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ
  ถ้าหากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ, โปรดติดต่อ Sony

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของระบบเครือข่าย

 1. เมื่อการอัพเกรดระบบเครือข่ายกำลังทำงาน ทีวีจะแสดงข้อความ "Connection status cannot be confirmed" แล้วทำให้คุณไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้ 
  อาจจะมีปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและตั้งค่าให้ถูกต้อง
  1ตรวจสอบดูว่า สาย Ethernet ได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับขั้ว LAN(100) บนเครื่องเล่น และแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  2ตรวจสอบการปรับตั้งของเครือข่ายของเครื่องเล่นนั้น และให้มั่นใจว่าเ ครื่องเล่นนั้นได้มีการตั้งค่า IP address ของตนเองอยู่
  หมายเหตุ: ถ้าหากคุณใช้ proxy server ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้ แทน proxy hostname ในช่องที่ให้ป้อนของ "Proxy Server"
  3ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง
 2. ไฟของเครื่องจะดับในระหว่างขั้นตอนการอัพเกรด
  เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ และทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดระบบเครือข่าย อีกครั้ง
 3. ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ยังไม่เสร็จหลังจากทำงานมากกว่า 30 นาที 
  โปรดติดต่อ Sony
 4. หากการอัพเดตเฟิร์มแวร์หลาย ๆ ครั้งแล้วล้มเหลว
  ทำตามลำดับในการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างส่วนในการอัพเดตแผ่นดิสก์
  1.ใส่แผ่นที่จะอัพเดทที่หน้าจอ update failed และแล้วให้เลือก Retry บนหน้าจอ
  2ถ้าหากปัญหายังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อ Sony

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M11R0502M.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M11.R.0502

ขนาดของไฟล์

 • 98.2MB

วันที่ออก

 • 2014-12-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างการอัพเกรดแผ่นดิสก์

ถ้าหากคุณยังไม่สามารถต่อ BDP-S190/S390 ไปยังต้นกำเนิดของอินเตอร์เน็ต โปรดใช้วิธีการของการอัพเดตแผ่นดิสก์

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากคุณยังไม่ได้ทำอะไร โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเพื่อตัดสินใจถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 • คำเตือน!! โปรดทำตามคำแนะนำในการอัพเดตอย่างระมัดระวัง การไม่ทำตามคำแนะนำอาจจะเป็นการรบกวนขั้นตอนการอัพเดตและอาจจะเป็นเหตุเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งซ่อมได้
 • คำเตือน!! อย่าปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ หากถอดปลั๊กไฟออกระหว่างการติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นเหตุเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งซ่อมได้
 • ให้ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ยี่ห้อใหม่ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องเล่นอาจจะสามารถอ่านแผ่นสกปรกหรือแผ่นที่เป็นรอยได้
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แผ่น CD-R  อย่าใช้แผ่น CD-RW
 • แนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์:
  Macintosh® OS version 10.10, Macintosh® OS version 10.9, Macintosh® OS version 10.8, version 10.7, version 10.6 และ version 10.5
 • แผ่นเบิร์นซีดีที่มีความจุและแผ่นดิสก์เปล่าแบบ CD-R เป็นที่จำเป็นในการสร้างการอัพเดตแผ่น
 • หลังจากที่คุณได้สร้างแผ่นแล้ว โปรดดูส่วนคำแนะนำในการอัพเดตแผ่นดิสก์ข้างล่าง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
 • ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ตามลำดับ มีความจำเป็นที่ต่อเครื่องเล่นกับทีวีที่เข้ากันได้
 • มีคำแนะนำให้คุณพิมพ์คู่มือแนะนำนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง
ดาวน์โหลดและคำแนะนำในการสร้างแผ่น
 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M11R0502M.zip ไปยังไฟล์ชั่วคราวหรือดาวน์โหลดไดเร็กตอรี่ (โปรดระบุไดเร็กตอรี่นี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิง)
 2. ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ UPDATA_M11R0502M.zip เพื่อแตกไฟล์เฟิร์มแวร์
 3. ไฟล์ที่แตกออกมาชื่อ UPDATA_M11R0502.ISO
  aคลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M11R0502.ISO และในเมนูให้เลือก Get Info
  bในข้อมูลหน้าจอ UPDATA_M11R0502.ISO ตรวจสอบขนาดไฟล์เป็น 100 MB (105,781,248 bytes)
  cปิดหน้าจอ Get Info
 4. สร้างการอัพเดตเฟิร์มแวร์แผ่นดิสก์
  หมายเหตุ: ให้คลิก ที่นี่ สำหรับคำแนะนำในการเบิร์นแผ่นซีดี

คำแนะนำในการอัพเกรดแผ่นดิสก์ 

คำแนะนำด้านล่างสำหรับการใช้แผ่นดิสก์ในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! อย่าปิดเครื่องเล่นหรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ AC การทำเช่นนี้อาจทำความเสียหายกับเครื่องเล่นและเป็นเหตุให้ต้องส่งซ่อมได้
คำเตือน!! อย่ากดปุ่มใด ๆ ยกเว้นทำตามคำแนะนำ จนกระทั่งการอัพเดตเสร็จสมบูรณ์ การทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ เป็นเหตุให้ต้องส่งเครื่องเข้าซ่อมได้

หมายเหตุ: การอัพเดตเฟิร์มแวร์ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที

 1. เปิดทีวีและให้มั่นใจว่า อินพุทนั้นต่อกับเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์อยู่
 2. เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 3. ใส่แผ่นเข้าไปในเครื่องเล่น แล้วปิดฝาเครื่องเล่น
 4. หลังจากเครื่องโหลดแผ่นแล้ว จะมีข้อความ Perform version update? ปรากฏหน้าจอทีวี
 5. ใช้รีโมทคอนโทรลเลือก OK และกดปุ่ม ENTER
 6. ในส่วนแรกของการอัพเดตจะเริ่มต้นและขั้นตอนต่างๆจะปรากฏที่หน้าจอทีวี
 7. ในระหว่างการอัพเดต จะมีข้อความ */9 แสดงบนหน้าจอทีวี
  หมายเหตุ: ตัวเลข *จะเปลี่ยนจาก 0 ถึง 9 เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการอัพเดต
 8. เครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์จะเริ่มต้นทำงานด้วยตัวเองจนเสร็จสมบูรณ์ และจะเริ่มต้นอัพเดตในส่วนที่สองต่อไป
 9. การอัพเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นและและขั้นตอนความคืบหน้าจะปรากฏบนหน้าจอทีวี
 10. ในระหว่างการอัพเดต จะมีข้อความ */9 แสดงบนหน้าจอทีวี
  หมายเหตุ: ตัวเลข * จะเปลี่ยนจาก 0 ถึง 9 เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการอัพเดต
 11. การอัพเดตเฟิร์มแวร์เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์จะปิดเครื่องอัตโนมัติ
  คำเตือน!! อย่าทำใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องหรือปิดเครื่องจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์  การทำการรบกวนการทำงานเครื่องอาจจะเป็นเหตุให้เครื่องเล่นไม่ทำงานและจำเป็นต้องส่งซ่อมได้
 12. เอาแผ่นอัพเดตออกจากเครื่องเล่น 
 13. เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 14. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเพื่อยืนยันว่า การติดตั้งการอัพเดตนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 0502, แสดงว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้นสำเร็จสมบูรณ์

ถ้าหากแผ่นดิสก์ที่อัพเดตเสร็จไม่ได้เอาออก
ถ้าหากแผ่นดิสก์ที่อัพเดตเสร็จไม่ได้เอาออก แม้ว่าการอัพเดตนั้นเสร็จสมบูรณ์ โปรดดำเนินการตามข้างล่างนี้

 1. ปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์และถอดสายต่อเอซีออก
 2. ทำการเสียบสายเอซีในขณะกดปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นไว้
  หมายเหตุ: หากกดปุ่ม Open/Close บนรีโมทแล้วไม่ทำงาน จำเป็มที่ต้องกดปุ่มOpen/Close บนเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์
 3. ให้กดปุ่ม Open/Close ค้างไว้จนกระทั่งถาดเปิด
 4. เอาแผ่นดิสก์ออก

คำถามที่เกี่ยวกับการอัพเดตเฟิร์มแวร์แผ่น

 1. เครื่องจะดับไปในระหว่างขั้นตอนการอัพเกรด 
  เปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ การอัพเดตจะรีสตาร์ทอัตโนมัติ
 2. ไฟล์อัพเดต UPDATA_M11R0502M.ZIP ที่ฉันดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วทำตามลำดับ ในส่วนการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างการอัพเดตแผ่นดิสก์ เพื่อสร้างการอัพเดตใหม่
 3. หากขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จหลังจากทำงานมากกว่า 30 นาที
  โปรดติดต่อ Sony