รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ระบุและวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นและที่วางจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ
โปรแกรมยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S4100/S5100 ให้เป็นเวอร์ชัน M15.R.0197 และจะให้ประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ปิดการใช้งาน SSL สำหรับปัญหา Poodle
 • ปรับปรุงความสามารถในการเล่นแผ่น BD-ROM

ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเดต:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows® XP MCE
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 8
 • Microsoft® Windows ® 8.1

การตรวจเช็คเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับให้เป็นอินพุท ที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ถ้าหากเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งเมนู xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
 4. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกไปที่ Setup – System Settings และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกไปที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการตั้งให้ Quick Start Mode ไปที่ Off
  ถ้าหาก Quick Start Mode มีการตั้งไว้ที่ On ให้เปลี่ยนการปรับตั้งให้เป็น Off ไม่เช่นนั้น การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ.
 6. ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ ทำการเลือกที่ System Information, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันนั้นเป็น 0197 หรือสูงกว่า, ก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปอีก.

วิธีการหาตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่อง BDP-S4100/S5100 นี้:

การอัพเดตผ่านทางเครือข่าย:

 • การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้.
 • ท่านจำเป็นที่จะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่ ส่วนของ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.

การสร้างแผ่นดิสก์สำหรับทำการอัพเดต:

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย
การอัพเดตผ่านทางเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย ดังนั้นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ท่านใช้วิธีการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายนี้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ BDP-S4100/S5100.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ของการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ ปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC การสูญเสียของเพาเวอร์ในระหว่างการติดตั้งของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนอง หรือต้องได้รับการตรวจซ่อมได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเดตแบบนี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ระบบจำเป็นจะต้องได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ไว้.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์
หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย.

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. เชื่อมต่อขั้วต่อ LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้าหากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray กรุณาเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ในเมนู xrossmediabar (XMB), ให้ใช้คีย์ลูกศรต่าง ๆ บนตัวรีโมทเพื่อทำการเลือกที่ Setup - Network Update และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. การยืนยันในการอัพเดตผ่านทางเครือข่ายจะแสดงขึ้นมา ให้กดที่ OK เพื่อทำการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย.
 7. จะมีข้อความ Update to a new software version แสดงขึ้นมาและเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
 8. เลือกที่ Start และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 9. การทำงานในส่วนแรกของกระบวนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น.
 10. ในระหว่างการอัพเดต แถบแสดงความคืบหน้าที่แสดงเป็น x % และขนาดที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของโทรทัศน์
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100 เพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 11. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะทำการรีสตาร์ทตัวเองเมื่อทำได้เสร็จสิ้น และการทำงานในส่วนที่สองจะเริ่มต้นต่อไป.
 12. แถบแสดงความคืบหน้า ที่แสดงเป็น x % และปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100 เป็นการแสดงความคืบหน้าของการอัพเดต.
 13. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ปิดเพาเวอร์ลงไปเองโดยอัตโนมัติ
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 15. การตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้ทำได้สำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเฟิร์มแวร์เป็น 0197, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ
  ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ Sony.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางเครือข่าย

 1. เมื่อดำเนินการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย โทรทัศน์จะแสดงข้อความว่า Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อกับการปรับตั้งต่าง ๆ ของเครือข่ายทำได้ถูกต้อง.
  1. ตรวจเช็คสาย Ethernet เพื่อให้แน่ใจว่า ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ LAN(100) บนตัวเครื่องและแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างแน่นหนาดี.
  2. ตรวจเช็คว่า การปรับตั้งค่าของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และตรวจสอบดูว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตัวเอง
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้เข้าไป แทน proxy host name ในช่องสำหรับป้อน Proxy Server เข้าไปนั้น
  3. ตรวจสอบว่า ทั้ง Physical Connection และ Internet Access นั้น OK ใน Network Settings - Network Connection Status.
  4. ทำตาม คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตผ่านทางเครือข่าย อีกครั้ง.
 2. เพาเวอร์ของเครื่องมีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างการอัพเดต.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาและลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง.
 3. กระบวนการอัพเดตของเฟิร์มแวร์นี้ยังคงทำงานอยู่ต่อไป หลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.
 4. ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ หน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว จะปรากฎขึ้นมา.
  กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่ายของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต.
  2. ในหน้าจอแสดงการอัพเดตล้มเหลว ให้เลือกไปที่ OK เพื่อลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง หรือเลือกที่ Cancel เพื่อทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่าย.
  3. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากที่พยายามจากทำการอัพเดตทางเครือข่ายใหม่อีกครั้ง กรุณาทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากหน้าเว็บ และสร้างแผ่นสำหรับอัพเดตขึ้นมา.
  4. ทำการยกเลิกกระบวนการอัพเดตทางเครือข่ายและดำเนินการด้วยการอัพเดตด้วยแผ่นที่หน้าจอ Home โดยการใส่แผ่นสำหรับอัพเดตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เข้าไป.
 5. การอัพเดตของเฟิร์มแวร์ยังคงมีความล้มเหลวต่อไปหลังจากที่ได้ลองทำมาแล้วหลายครั้ง.
  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดต เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตขึ้นมา.
  1. ใส่แผ่นสำหรับอัพเดตนี้เข้าไปที่หน้าจอแสดงการอัพเดทล้มเหลวนั้น และจากนั้นให้เลือกที่ Retry บนหน้าจอนั้น.
  2. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป, ให้ติดต่อ Sony.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M15R0197.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M15.R.0197

ขนาดของไฟล์

 • 100.0MB

วันที่ออก

 • 2014-12-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างการอัพเกรดแผ่นดิสก์
ถ้าหากท่านยังไม่สามารถต่อ BDP-S4100/S5100 ไปยังอินเตอร์เน็ต โปรดใช้วิธีการของการอัพเดตแผ่นดิสก์.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำอะไร โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเพื่อตัดสินใจถ้าหากการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.
 • คำเตือน!! โปรดทำตามคำแนะนำในการอัพเดตอย่างระมัดระวัง การไม่ทำตามคำแนะนำอาจจะเป็นการรบกวนขั้นตอนการอัพเดตและอาจจะเป็นเหตุเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งซ่อมได้
 • คำเตือน!! อย่าปิดเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์หรือถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบสายไฟ หากถอดปลั๊กไฟออกระหว่างการติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะเป็นเหตุเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์ไม่ทำงานหรือจำเป็นต้องส่งซ่อมได้
 • ให้ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ยี่ห้อใหม่ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องเล่นอาจจะสามารถอ่านแผ่นสกปรกหรือแผ่นที่เป็นรอยได้.
  หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้แผ่น CD-R  อย่าใช้แผ่น CD-RW.
 • แนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์: Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista หรือ Windows® XP.
 • แผ่นเบิร์นซีดีที่มีความจุและแผ่นดิสก์เปล่าแบบ CD-R เป็นที่จำเป็นในการสร้างการอัพเดตแผ่น.
 • หลังจากที่คุณได้สร้างแผ่นแล้ว โปรดดูส่วนคำแนะนำในการอัพเดตแผ่นดิสก์ข้างล่าง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
 • ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ตามลำดับ มีความจำเป็นที่ต่อเครื่องเล่นกับทีวีที่เข้ากันได้
 • มีคำแนะนำให้คุณพิมพ์คู่มือแนะนำนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิงระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง.

ดาวน์โหลดและคำแนะนำในการสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip ไปเก็บที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง).
 2. ไปที่ไดเร็กตอรีที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบดูว่า ขนาดของไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip เท่ากับ 105,866,339 bytes.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip, และคลิกที่ Properties.
  b. ที่หน้าจอ UPDATA_M15R0197.zip Properties, ตรวจสอบดูว่า Size: แสดงไว้เป็น 100 MB (105,866,339 bytes).
  หมายเหตุ: ตัว Size on disk: ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ.
  c. ถ้าหากขนาดของไฟล์แตกต่างออกไปจาก 105,866,339 bytes, กรุณาทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip มาใหม่อีกครั้ง.
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip เพื่อทำการขยายไฟล์สำหรับเฟิร์มแวร์นี้.
  หมายเหตุ: จะมีไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมา: MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN และ MSB15-FW_MB.ID .
 4. ให้เขียนไฟล์ทั้งหมดลงไปในแผ่น CD-R ที่เป็นแผ่นใหม่ และต้องมั่นใจว่า ได้ทำการปิดการเขียน (finalize)  แผ่นนั้นเรียบร้อย.
  หมายเหตุ: คลิก ที่นี่ สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ถึงวิธีการเขียนแผ่น CD สำหรับอัพเดต.
 5. ถ้าหากมีความผิดพลาดในการเขียนเกิดขึ้นในกระบวนการเขียนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและสร้างแผ่นสำหรับทำการอัพเดตขึ้นมา.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเกรดด้วยแผ่น
คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้สำหรับเป็นวิธีการติดตั้งตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้โดยการใช้แผ่น.

คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นหรือปลดออกจากเต้ารับกำลังไฟ AC  การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องเล่นจนถึงจุดที่จะต้องนำเครื่องเข้ารับบริการตรวจซ่อมได้
 • คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นจะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องเล่นจนถึงจุดที่จะต้องนำเครื่องเข้ารับบริการตรวจซ่อมได้

  หมายเหตุ: กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะใช้เวลาอยางน้อย 15 นาที.
 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปเป็นอินพุทที่มีเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่ออยู่ด้วยแล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา
 3. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในเครื่องเล่น และทำการปิดถาดใส่แผ่น
 4. หลังจากที่แผ่นถูกโหลดเข้าไปแล้ว จะมีข้อความแสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์.
 5. ให้ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. กระบวนการอัพเดตส่วนแรกจะเริ่มต้นขึ้น.
 7. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความของ x %, จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของกระบวนการอัพเดตนั้น.
 8. เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray จะทำการรีสตาร์ทเองเมื่อเสร็จสิ้น และส่วนที่สองของการอัพเดตจะเริ่มต้นทำงาน.
 9. ในระหว่างการอัพเดต, ข้อความของx %, จะแสดงขึ้นมาบนโทรทัศน์.
  หมายเหตุ: ตัว x จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 100, เป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของกระบวนการอัพเดตนั้น.
 10. การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เมื่อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray นั้นปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานเครื่อง หรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสิ้น  การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนองและจะต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้. 
 11. ให้นำเอาแผ่นสำหรับอัพเดตนั้นออกมาจากเครื่องเล่น
 12. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา
 13. ตรวจสอบดูเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเพื่อตรวจดูว่า การอัพเดตนี้ได้มีการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าหากตัวสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0197, แสดงว่า การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าหากแผ่นสำหรับทำการอัพเดตนี้ไม่คืนออกมา
ถ้าหากแผ่นสำหรับทำการอัพเดตไม่คืนออกมา ถึงแม้ว่า การอัพเดตได้สิ้นสุดลงไปแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray และปลดสายกำลังไฟ AC ออกไป.
 2. ทำการเชื่อมต่อสายกำลังไฟ AC เข้าไปใหม่ในขณะที่ทำการกดปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นค้างไว้ด้วย
  หมายเหตุ: การกดที่ปุ่ม Open/Close บนตัวรีโมทจะไม่ทำงาน จำเป็นต้องทำการกดปุ่ม Open/Close ที่อยู่บนตัวเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เท่านั้น.
 3. ให้ทำการกดที่ปุ่ม Open/Close ต่อไปจนกว่าถาดใส่แผ่นนั้นจะคืนออก.
 4. ให้นำแผ่นออก.

คำถามที่พบบ่อยในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยแผ่นดิสก์

 1. UP NG แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  1. ตรวจสอบดูว่า คุณได้ใช้แผ่นดิสก์ที่อัพเดตก่อนหน้านี้และใส่กลับเข้าไปใหม่.
  2. เลือกที่ OK ที่หน้าจอ update failed.
  3. ถ้าหากอาการไม่หายไปหลังจากที่ได้ลองทำการอัพเดตทางเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งแล้ว.
  4. ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่และสร้างแผ่นสำหรับการอัพเดตขึ้นมา.
  5. ใส่แผ่นสำหรับอัพเดตเข้าไปในขณะที่มีหน้าจอของ update failed แสดงขึ้นมา, และเลือกที่ OK บนหน้าจอ.
  6. ถ้าปัญหายังคงอยู่, กรุณาติดต่อกับ Sony.
 2. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ลงไปในระหว่างกระบวนการอัพเดตนี้.
  ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาใหม่ การอัพเดทควรจะมีการรีสตาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_M15R0197.zip สำหรับอัพเดตที่ฉันดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับอัพเดต, แต่ไม่มีการสร้างไฟล์, MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN และ MSB15-FW_MB.ID ขึ้นมาให้.
  การดาวน์โหลดอาจจะเกิดความล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นทิ้งไป และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการ ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดขึ้นมา เพื่อทำการสร้างแผ่นดิสก์แผ่นใหม่ขึ้นมา.
 4. กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ยังคงทำงานต่อไปหลังจากที่ทำงานมานานกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.