รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S485
 • BDP-S580
 • BDP-S480
 • BDP-S780

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: ยูติลิตี้นี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและจำหน่ายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในทุกประเทศ

ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780 ไปเป็นเวอร์ชั่น M07.R.0600 และมีประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • การปรับปรุงของ BRAVIA Internet Video

ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการใดบ้าง ?
ระบบปฏิบัติการ:

 • Microsoft® Windows® XP
 • Microsoft® Windows® XP MCE
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium
 • Microsoft® Windows Vista® Business
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate
 • Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Business 64-bit
 • Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Home Premium 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Professional 64-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 32-bit
 • Microsoft® Windows ® 7 Ultimate 64-bit

การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้มั่นใจว่า ได้ปรับไปยังอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา
 3. ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม "STOP" และรอจนกระทั่งเมนูของ xross media bar™ แสดงขึ้นมา บนหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ "Setup" – "System Settings" แล้วจึงกดที่ปุ่ม ENTER 
 5. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ "Quick Start Mode" และตรวจสอบให้มั่นใจว่า "Quick Start Mode" นั้นได้ตั้งไว้ที่ "Off"
  ถ้าหาก "Quick Start Mode" นั้นตั้งไว้เป็น "On" ให้เปลี่ยนการปรับตั้งไปเป็น "Off"  ไม่เช่นนั้น การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ
 6. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ "System Information" แล้วกดที่ปุ่ม ENTER 
 7. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น จะแสดงออกมาบนหน้าจอเครื่องรับโทรทัศน์นั้น

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชั่นเป็น 0600 หรือสูงกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก

ก่อนเริ่มลงมือ:

มีสองวิธีการที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780 นี้:

 1. การอัพเกรดผ่านเครือข่าย:
  การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธี การอัพเกรดผ่านเครือข่าย นี้
  ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc นั้นเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
  กรุณาดูที่ ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. การสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:
  ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณ Internet ของท่านได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นแทน
  กรุณาดูที่ ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่น CD ได้ และแผ่น CD-R ที่ใหม่และว่างเปล่า ในการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้

ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

การอัพเกรดผ่านเครือข่าย นี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้กับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780

ข้อสำคัญ:

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้ อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นหรือถอดเอาสายไฟ AC ออก การสูญเสียกำลังไฟในขณะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้ จำเป็นที่จะต้องให้เครื่องเล่นนั้นเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นที่จะต้องให้เครื่องเล่นนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย.

กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย  

 1. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับอินพุทไปเป็นอันที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่อไว้ อยู่แล้ว
  • เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet
  • เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา
  • ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray  นั้น ให้นำแผ่นนั้นออกไปก่อน
  • ที่ xrossmediabar (XMB) ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ "Setup" - "Network Update" แล้วจึงกดที่ปุ่ม ENTER 
  • จะมีข้อความ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมา
  • เลือกที่ "OK" แล้วจึงกดที่ปุ่ม ENTER 
  • กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมา
  • ในระหว่างการดาวน์โหลดจะมีข้อความของ "DL */9" ("*" เปลี่ยนจาก"0" ไปถึง "9," เพื่อแสดงถึงความคืบหน้า) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี
  • ภายหลังกระบวนการดาวน์โหลด การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และข้อความ "VUP" จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  • ในขณะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดนี้ จะมีข้อความ "VUP */9" แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
   หมายเหตุ : ตัว "*" จะเปลี่ยนจาก "0" ไปจนถึง "9," แสดงถึงความคืบหน้าของการอัพเกรด
  • การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้นเมื่อมีคำว่า "FINISH" ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่นนั้น
   คำเตือน!! ห้ามใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้นจนกว่าจะมีข้อความนี้ปรากฎขึ้นมา การทำเช่นนั้น อาจจะทำให้ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
  • เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ
  • เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นขึ้นมา
 2. การตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนั้นทำได้สำเร็จ
  หมายเหตุ : ถ้าสี่หลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชั่นนั้นเป็น 0600 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ

ประเด็นที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

 1. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  1. กดปุ่ม "POWER" ค้างไว้หลาย ๆ วินาที จนกระทั่งเพาเวอร์ของเครื่องปิดไป
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นขึ้นมา
  3. ให้ทำตาม กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง
  4. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ภายหลังที่ทำการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่งแล้ว ให้ติดต่อกับ Sony
 2. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย เครื่องรับโทรทัศน์แสดงคำว่า "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการปรับตั้งของเครือข่ายว่าถูกต้องดีแล้ว
  1. ตรวจสอบดูว่า สาย Ethernet ได้เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเข้ากับขั้ว "LAN(100)" บนเครื่องเล่น และแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว
  2. ตรวจสอบการปรับตั้งของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น และตรวจสอบดูว่าเครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตนเองอยู่
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้ แทน proxy host name ในช่องที่ให้ป้อนของ "Proxy Server"
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง
 3. เพาเวอร์ของเครื่องชัตดาวน์ไปเองในระหว่างการอัพเกรด
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาใหม่ และทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง
 4. กระบวนการอัพเกรดจะมีด้วยกันสองส่วน ส่วนแรกเป็นการดาวน์โหลดแล้วจึงทำการอัพเกรด ถ้าภายหลังที่ส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการอัพเกรดยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำไปแล้วกว่า 30 นาที
  ให้ติดต่อกับ Sony

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S480/S485/S580/S780 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ให้ใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์แทน
ถ้าท่านทำการอัพเกรดเครื่อง BDP-S480/S485/S580/S780 ของท่านได้สำเร็จแล้วโดยใช้ "การอัพเกรดผ่านเครือข่าย" ตามข้างต้น ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการนี้อีก
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ยกเว้นกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำ ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่
 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้  ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชั่นที่จะสามารถสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบกับความยุ่งยากในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หรือขอรับแผ่นอัพเกรดแทน ท่านอาจจะเลือกที่จะกลับมาตรวจสอบภายหลังว่า มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่กว่าให้หรือไม่อีกก็ได้เช่นกัน
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำอาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นหรือถอดเอาสายไฟ AC ออก การสูญเสียกำลังไฟในขณะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • ให้ใช้แผ่น CD-R ใหม่ในการเขียนแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้เท่านั้น เครื่องเล่นนี้อาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรก หรือแผ่นที่เป็นรอยได้
  หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R ห้ามใช้แผ่น CD-RW
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ :
  แนะนำให้เป็น Windows® 7, Windows® Vista หรือ Windows® XP
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่น CD และต้องเตรียมแผ่น CD-R ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้
 • ภายหลังที่ท่านทำการสร้างแผ่นแล้ว ให้ดูที่ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เครื่องเล่นนั้นจะต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้องด้ว
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรจะทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาสำหรับใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M07R0600.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M07.R.0600

ขนาดของไฟล์

 • 71.03MB

วันที่ออก

 • 2012-08-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M07R0600.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
 2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบขนาดของไฟล์  UPDATA_M07R0600.zip ว่าเท่ากับ 75,651,075 bytes.
  a. คลิกขวาที่ ไฟล์ UPDATA_M07R0600.zip และคลิกที่ "Properties"
  b. ในหน้าจอของ "UPDATA_M07R0600.zip Properties" ตรวจสอบว่า "Size:" แสดงไว้เป็น "71.03 MB (75,651,075 bytes)".
  หมายเหตุ:  "Size on disk:" ที่แสดงไว้อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ
  c. ถ้าขนาดของไฟล์แตกต่างไปจาก "75,651,075 bytes" ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M07R0600.zip นั้นใหม่อีกครั้ง
 3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ UPDATA_M07R0600.zip แล้วทำการขยายไฟล์ ZIP นั้น
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า "MSB07-FW.BIN” และ “MSB07-FW.ID”
 5. ในการทำแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์ ให้เขียนไฟล์ที่ได้รับการขยายมานี้ (2 ไฟล์) ไปยังรูทของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำสั่งการปฏิบัติงานสำหรับซอฟต์แวร์การเขียนแผ่น เพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา
  หมายเหตุ: คลิกที่นี่ เพื่อที่จะศึกษาวิธีการสร้างแผ่นซีดีสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์ 

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD: 

 • ข้อสำคัญ: ในเวลานี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชั่น ที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาวิธีการ ขอรับแผ่นดิสก์แทน
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized) ต้องแน่ใจว่า ได้เลือก "Finalize CD (No further writing possible)" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่านแล้วเพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไปและทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ
  อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น

 

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่น

คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือถอดเต้าเสียบไฟ AC การทำเช่นนั้นอาจจะทำความเสียหายให้กับเครื่องเล่นนั้นจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำแนะนำให้ทำเท่านั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นนั้นเสียหายถึงขั้นต้องส่งเข้าตรวจซ่อมได้
หมายเหตุ : ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที

 1. ให้ทำการเปิดเครื่องรับทีวีและตรวจสอบว่า ได้ทำการปรับอินพุทไปเป็นอันที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นขึ้นมา
 3. ให้ใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไปในเครื่องเล่น แล้วทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 4. หลังจากที่แผ่นได้รับการโหลด จะมีข้อความ "Perform version upgrade?" แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี
 5. ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ "OK" แล้วทำการกดที่ปุ่ม ENTER 
 6. ขบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และจะมีคำว่า "VUP" ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น
 7. ในขณะที่การอัพเกรดถูกติดตั้ง ข้อความ "VUP */9" จะแสดงบนช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  หมายเหตุ: ตัว "*" จะเปลี่ยนจาก "0" จนถึง "9," แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น
 8. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นเมื่อมีข้อความ "FINISH" ปรากฎในช่องแสดงผลของเครื่องเล่น
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้น จนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงออกมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง และต้องส่งเข้ารับการซ่อมแซมได้
 9. นำเอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกมาจากเครื่องเล่น
 10. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น
 11. ตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งสำเร็จแล้ว
  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลขสี่หลักหลังของหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 0600 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

 

ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่ทำการคืนแผ่นออกมา
ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่คืนออกมาถึงแม้ว่าจะมีคำว่า "FINISH" แสดงออกมาแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray และถอดเอาสายไฟ AC ออก
 2. ต่อสายไฟ AC เข้าไปในขณะที่ทำการกดปุ่ม "Open/Close" ของเครื่องเล่นเอาไว้
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม "Open/Close" บนตัวรีโมทคอนโทรล จะไม่ทำงาน จำเป็นต้องทำการกดที่ปุ่ม"Open/Close" บนตัวเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray 
 3. ให้ทำการกดปุ่ม "Open/Close" เอาไว้จนกระทั่งถาดใส่แผ่นนั้นเปิดออกมา
 4. นำเอาแผ่นนั้นออกมา

 

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" แสดงขึ้นมาในช่องแสดงของหน้าเครื่องเล่น
  ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กดปุ่ม "POWER" ค้างไว้หลายวินาทีจนกระทั่งเพาเวอร์ของเครื่องเล่นปิดไป
  2. ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นขึ้นมาใหม่
  3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง
  ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังทำการอัพเกรดซ้ำไปแล้ว ให้ติดต่อ Sony
 2. "VUP" ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไป
  ให้เอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องเล่น และทำการลบไฟล์อัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ แล้วให้ทำตามขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้
 3. เพาเวอร์ของเครื่องปิดไปเองในระหว่างขบวนการอัพเกรด
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นแล้วทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง
 4. เมื่อฉันทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ อัพเกรด UPDATA_M07R0600.zip ที่ฉันดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บอัพเกรดแล้ว แต่ไม่มีการสร้างไฟล์ "MSB07-FW.BIN” และ “MSB07-FW.ID” ขึ้นมาให้แต่อย่างใด
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น และทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นอัพเกรด เพื่อทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่
 5. ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วนานกว่า 30 นาที
  ให้ทำการติดต่อ Sony