รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES
 • BDP-S350

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับ เครื่องเล่น Sony Blu-ray รุ่น BDP-S350/S550/S5000ES
ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรด เฟิร์มแวร์ของ BDP-S350/S550/S5000ES ไปเป็นเวอร์ชั่น 024 และจะให้ผลดีดังนี้ :

 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ เพื่อปรับปรุงความสามารถในการโต้ตอบกับแผ่น BD-ROM บางแผ่น

หมายเหตุ:

 • เพิ่มการทำงานภาพเฟรมช้า และหยุดค้างในการเล่นกลับของแผ่น BD/DVD
 • ยูติลิตี้นี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องเล่นรุ่น BDP-S350/S550/S5000ES ที่ขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่ขายในทุกประเทศ
 • กรุณาทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อาจจะทำให้กระบวนการอัพเกรดขาดช่วง และอาจจะทำให้เครื่องเล่นนี้ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟ การสูญเสียกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้เครื่องเล่นนี้ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • เครื่องเล่น Blu-ray นี้จะทำการรีเซ็ตค่าการปรับตั้งไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ภายหลังการอัพเกรดนี้แล้ว ยูสเซอร์จำเป็นต้องทำการปรับตั้งคอนฟิกให้กับเครื่องเล่นใหม่อีกครั้ง

ก่อนการเริ่มลงมือ:

มีสองวิธีที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc นีั:

 • การอัพเกรดผ่านระบบเครือข่าย (Network Upgrade):
  o การปฏิบัติงานของการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่ง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นทางเลือกแรก
  o ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc นี้เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย Ethernet

 • การสร้างแผ่นอัพเกรด (Upgrade disc)
  ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับแหล่งจ่ายอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้เลือกใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์แทน

  ให้ดูในส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  จำเป็นต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่น CD ได้ และต้องเตรียมแผ่น CD-R ที่เป็นแผ่นใหม่และว่างเปล่าไว้ด้วย

  การตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่น :
  o เปิดเพาเวอร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการปรับตั้งอินพุทไปเป็นของที่เครื่องเล่น Blu-ray Disc เชื่อมต่ออยู่แล้ว
  o เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc
  o ถ้าเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งหน้าจอสีน้ำเงินของ Sony Blu-ray Disc ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอทีวีนั้นก่อนการดำเนินการต่อไป
  o ที่ "xross media bar" (XMB) ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลต์ที่ Setup > System Settings แล้วกดที่ปุ่ม ENTER 
  o ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลต์ที่ System Information แล้วกดที่ปุ่ม ENTER 
  o ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการเลือกที่ System Information แล้วกดที่ปุ่ม ENTER 
  o เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc จะแสดงดังรูปด้านล่างในหน้าจอทีวี :


  o ถ้าหมายเลขของเฟิร์มแวร์เป็น 024 หรือสูงกว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก

ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

การปฏิบัติงานของการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย จึงขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เพื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc

ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น BDP-S350/S550/S5000ES เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้ใช้วิธีการ อัพเกรดโดยใช้แผ่น ในส่วนด้านล่างนี้

 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้จำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้เข้ากับทีวีที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้องด้วย

กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาที ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งคอนฟิกของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย  

 1. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปรับตั้งให้เป็นอินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น BD แล้ว
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN ของเครื่องเล่น BD เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย Ethernet
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น BD
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่น BD ให้นำเอาแผ่นนั้นออกไปก่อน
 5. ที่ xrossmediabar (XMB)  ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อเลือกที่ Setup - Network Update และกดที่ปุ่ม ENTER 
 6. จะมีข้อความของ Perform version update ? แสดงขึ้นมา
 7. เลือกที่ OK แล้วกดที่ปุ่ม ENTER 
 8. กระบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะปรากฎขึ้นมา
  DL */9 (ติดสว่าง) ("*" จะเปลี่ยนจาก "0" ไปเป็น "9," แสดงถึงความคืบหน้า) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของทีวี
 9. ภายหลังกระบวนการดาวน์โหลด การอัพเกรดจะเริ่มขึ้น และ VUP จะปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
 10. ขณะทำการอัพเดต :
  VUP */9 (ติดสว่าง) ("*" เปลี่ยนจาก "0" ไปเป็น "9," เป็นการแสดงความคืบหน้า) จะแสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
 11. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะสำเร็จเมื่อ มีข้อความ FINISH ปรากฎขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  VUP -> 0/9-> 1/9 -> …-> 9/9 -> FINISH.
 12. หลังจากนั้นเพาเวอร์ของเครื่องเล่น BD จะปิดไปหลังจากคำว่า FINISH หายไป
 13. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น BD ขึ้นมา
 14. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

ประเด็นที่อาจจะพบได้ในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

 1. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  1. กดปุ่ม "POWER" ค้างไว้นานหลายวินาที จนกระทั่งเพาเวอร์ของเครื่องเล่นปิดลงไป
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น BD
  3. ให้ทำการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้อีกครั้ง
  4. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ภายหลังการอัพเกรดซ้ำใหม่แล้ว ให้ติดต่อกับ Sony

 2. เมื่อเรียกใช้งานการอัพเกรดผ่านเครือข่าย ที่หน้าจอทีวีแสดงข้อความ "Connection status cannot be confirmed" และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้
  ปัญหาอาจจะเกิดจากการเชื่อมต่อของเครือข่าย ให้ตรวจสอบการปรับตั้งค่าทางเครือข่ายของเครื่องเล่น BD ว่าทำไว้ถูกต้องแล้ว
  1. ตรวจสอบว่าสาย LAN ได้รับการใส่เข้าไปในขั้วต่อแล้ว
  2. ตรวจสอบการปรับตั้งเครือข่ายและตรวจสอบว่าเครื่องเล่น BD นั้นมี IP address ของตัวเอง ถ้าท่านใช้ proxy server ให้พิมพ์ IP address ของ proxy ที่ท่านใช้อยู่แทน proxy host name ในช่องของ "Proxy Server"
  3. แล้วให้ทำกระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้ใหม่อีกครั้ง

 3. เพาเวอร์มีการชัตดาวน์ไปในระหว่างทำการอัพเดต
  ให้เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และทำกระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่ายอีกครั้ง

 4. เมื่อเครื่องเล่นนั้นได้มีการเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาภายหลังจากที่ทำการอัพเกรด จะมีข้อความของ "WELCOME” หรือ “WAIT" ปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
  ให้ติดต่อกับ Sony

 5. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ (ไม่ใช่การดาวน์โหลด) ไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่ดำเนินการมานานกว่า 30 นาทีแล้ว
  ให้ติดต่อกับ Sony

ขั้นตอนการอัพเกรดโดยใช้แผ่น

ถ้าท่านไม่สามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องเล่น BDP-S350/S550/S5000ES เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านได้ ให้เลือกใช้วิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์นี้แทน
ถ้าท่านสามารถทำการอัพเกรดเครื่องเล่น BDP-S350/S550/S5000ES ของท่านได้สำเร็จโดยใช้ "การอัพเกรดผ่านเครือข่าย" ดังที่อธิบายมาข้างต้นแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการนี้อีก
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เว้นแต่ท่านยังไม่ได้ทำ ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เพื่อเป็นการพิจารณาว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นสำหรับเครื่องเล่นของท่านหรือไม่
 • ข้อสำคัญ: ในตอนนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่นซีดีครบทุกเวอร์ชั่นที่จะสามารถสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบปัญหากับวิธีการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์นี้ ให้พิจารณาวิธีการอัพเกรดผ่านทางเครือข่ายหรือขอรับแผ่นแทน ท่านอาจจะเลือก กลับมาตรวจสอบภายหลังว่า มีตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ให้หรือไม่อีกก็ได้
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อาจจะทำให้กระบวนการอัพเกรดขาดช่วง และอาจจะทำให้เครื่องเล่นนี้ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟ การสูญเสียกำลังไฟในระหว่างการติดตั้งของการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ อาจจะทำให้เครื่องเล่นนี้ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • ให้ใช้แผ่น CD-R ใหม่ ๆ ในการเขียนเป็นแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เครื่องเล่นอาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรกหรือเป็นรอยขีดข่วนได้อย่างถูกต้องได้
  หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ใช้แผ่น CD-R เท่านั้น ห้ามใช้แผ่น CD-RW
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ :
  แนะนำให้เป็น Windows 7, Windows Vista, Windows XP หรือ Mac OS X 10.6.3
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่สามารถเขียนแผ่นซีดีได้ และต้องมีการจัดเตรียมแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าเพื่อใช้ในการสร้างเป็นแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้
 • ภายหลังจากที่ท่านได้สร้างแผ่นขึ้นมาแล้วให้ดูในส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์ที่อยู่ด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ เครื่องเล่นจำเป็นต้องได้รับการเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย
 • ขอแนะนำให้ท่านทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาเตรียมไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้ง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
 อัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 024 สำหรับรุ่น BDP-S350/S550/S5000ES
ชื่อไฟล์: UPDATA_07x024.zip
ขนาดไฟล์: 49.6 MB (52,019,073 bytes)
ปรับปรุงเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2554

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 024 สำหรับ BDP-S350/S550/S5000ES

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 24

ขนาดของไฟล์

 • 49.6MB

วันที่ออก

 • 2011-05-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows XP
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

รายละเอียดการดาวน์โหลด

 1. ทำการดาวน์โหลด UPDATA_07x024.zip ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิง)

 2. ไปยังไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นั้นได้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และตรวจสอบว่า ขนาดของไฟล์ UPDATA_07x024.zip เท่ากับ 52,019,073bytes.

  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_07x024.zip และคลิกที่ "Properties".

  b. บนหน้าจอของ "UPDATA_07x024.zip Properties" ให้ตรวจสอบดูว่า "Size:" แสดงเป็น "49.6MB (52,019,073bytes)"
  หมายเหตุ : รายการ "Size on disk:" ที่แสดงอยู่อาจจะแตกต่างออกไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

  c. ถ้าขนาดของไฟล์นั้นแตกต่างออกไปจาก "52,019,073bytes" ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_07x024.zip ใหม่อีกครั้ง


 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATA_07x024.zip แล้วทำการขยายไฟล์ ZIP นี้ออกมา
 4. ไฟล์ที่ได้รับการขยายออกมาจะมีชื่อว่า "BD07-VUD.BIN” และ “SONY_VUD.ID”
 5. เพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้เขียนไฟล์ ที่ได้รับการขยายออกมา(2 ไฟล์) ไปยังไดเรกตอรี่รากของแผ่น CD-R โดยใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนแผ่น CD-R ทำตามคำแนะนำในการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์สำหรับเขียนนั้นเพื่อทำการสร้างแผ่นขึ้นมา
  หมายเหตุ: คลิกที่นี่เพื่อศึกษาวิธีการสร้างแผ่นซีดีสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุในการเขียนแผ่น CD:

 • ข้อสำคัญ: ในตอนนี้ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีครบทุกเวอร์ชั่นที่จะสามารถสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้ได้ ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่น ให้พิจารณาการใช้วิธีการขอรับแผ่นแทน

 • แผ่นดิสก์สำหรับการอัพเกรดนี้จะต้องได้รับการปิดการเขียน (Finalized) ต้องแน่ใจว่าได้เลือกที่ "Finalize CD (No further writing possible)" ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียนซีดีของท่านเพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้แล้ว

 • ถ้าหากมีความผิดพลาดในการเขียนเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่นซีดีนี้ ให้ทิ้งแผ่นนั้นไป แล้วทำการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดใหม่ขึ้นมาแทน

 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำการเขียนแบบเป็นชุด (Packet Writing) จะไม่ได้รับการรองรับ
  ห้ามใช้วิธีการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้นนี้

ขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 • ห้ามทำการปิดเครื่องเล่นหรือถอดสายเพาเวอร์ออกจากแหล่งจ่ายกำลังงานไฟในระหว่างกระบวนการอัพเกรดนี้ การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องเล่นของท่านและทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ และอาจจะต้องจำเป็นต้องส่งเครื่องเล่นนั้นเข้ารับการตรวจซ่อม

  ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องเล่นของท่านและทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ และอาจจะต้องจำเป็นต้องส่งเครื่องเล่นนั้นเข้ารับการตรวจซ่อม
 1. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปที่อินพุทที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่ออยู่แล้ว
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น BD ขี้นมา
 3. ใส่แผ่นสำหรับอัพเกรดเข้าไปในเครื่องเล่น แล้วปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 4. ภายหลังจากการโหลดแผ่นแล้ว จะมีข้อความของ Perform version update? แสดงขึ้นมา
 5. เลือกที่ OK แล้วให้กดที่ปุ่ม ENTER 
 6. การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และ VUP จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น (หน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์จะเป็นสีดำ)
 7. จะมีชุดของข้อความที่แตกต่างกันปรากฎในช่องแสดงผลด้านหน้า
 8. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้จะสิ้นสุดเมื่อมีข้อความ FINISH ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  ห้ามทำการใช้งานหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นจนกว่าจะมีข้อความนี้ปรากฎออกมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนองหรืออาจจะจำเป็นต้องได้รับการตรวจซ่อม
 9. นำแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้ออกจากเครื่องเล่น
 10. เปิดเพาเวอร์ ของเครื่องเล่น BD และทำ EASY SETUP ตามการแสดงที่ปรากฎบนหน้าจอ
 11. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ ถ้าหากเวอร์ชั่นมีหมายเลขเป็น 024 การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จแล้ว

ประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เกี่ยวกับวิธีอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์

 1. แผ่นดิสก์ที่ใช้อัพเกรดไม่คืนออกมา
  ถ้าแผ่นสำหรับอัพเกรดไม่คืนออกมาถึงแม้ว่าจะมีข้อความว่า "FINISH" แสดงออกมา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  1. ปิดเครื่องเล่น แล้วถอดสายไฟเอซีเพาเวอร์ออก
  2. ต่อสายไฟเอซีเพาเวอร์เข้าไปใหม่ ในขณะที่กดปุ่ม "Open/Close" บนเครื่องเล่นค้างไว้
  3. กดปุ่ม "Open/Close" บนเครื่องเล่นต่อไปจนกระทั่งถาดเปิดออกมา
  4. นำแผ่นดิสก์นั้นออกมา
  โปรดทราบว่าการกดปุ่ม "Open/Close" บนตัวรีโมทคอนโทรลจะไม่มีการทำงานใด ๆ จำเป็นต้องทำการกดปุ่ม "Open/Close" ที่อยู่บนเครื่องเล่น Blu-ray Disc เท่านั้น

 2. "SYS ERR" หรือ "VUP NG" แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  1. กดปุ่ม "POWER" ค้างไว้ให้นานหลายวินาที จนกระทั่งตัวเครื่องนั้นปิดเพาเวอร์ไป
  2. กดที่ปุ่ม "POWER" อีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อในกระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ต่อไป
  3. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายหลังจากการอัพเกรดซ้ำใหม่แล้ว ให้นำแผ่นอัพเกรดนั้นออกจากเครื่องเล่นและลบไฟล์อัพเกรดนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  4. ทำการดาวน์โหลดการอัพเกรดนี้อีกครั้ง และทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งหมดเพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่และทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้เข้าไป
  5. ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไป ให้ติดต่อกับ Sony

 3. "VUP" ไม่แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่นเมื่อใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเกรดเข้าไป
  นำแผ่นสำหรับอัพเกรดออกจากเครื่องเล่นและทำการลบไฟล์อัพเกรดนี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของท่าน ทำการดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรดนี้อีกครั้งและทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเพื่อทำการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดใหม่ และทำการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ใหม่

 4. POWER ถูกชัตดาวน์ไประหว่างการอัพเดต
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาอีกครั้งโดยให้ใส่แผ่นอัพเกรดไว้ในถาดใส่แผ่นต่อไป การอัพเกรดควรจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเกรดของ UPDATA_07x024.zip ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์อัพเกรดแล้ว ไม่มีการสร้างไฟล์ "BD07-VUD.BIN” และ “SONY-VUD.ID” ขึ้นมาให้
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นออกไป และทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเกรดนั้นใหม่

 6. เมื่อเครื่องเล่นเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาภายหลังจากที่ทำการอัพเกรดจะมีข้อความ "WELCOME" หรือ "WAIT" ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
  ให้ติดต่อกับ Sony

 7. การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้ไม่เสร็จสิ้น หลังจากที่ดำเนินการมานานกว่า 30 นาทีแล้ว
  ให้ติดต่อกับ Sony

หมายเหตุ:

 • ถ้ากระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการโซนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ของท่าน