รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ICD-UX523F
 • ICD-UX533F
 • ICD-PX333
 • ICD-UX543F
 • ICD-SX1000
 • ICD-UX534F
 • ICD-TX650
 • ICD-UX513F
 • ICD-PX312M
 • ICD-PX333M
 • ICD-SX813
 • ICD-SX734
 • ICD-TX50
 • ICD-PX440
 • ICD-SX713
 • ICD-AX412F
 • ICD-PX312
 • ICD-UX512F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sound Organizer เป็นแอพพลิเคชั่นของออดิโอที่ครอบคลุมสำหรับการนำเข้า เล่น และแก้ไขไฟล์ที่บันทึกไว้ด้วยเครื่อง IC recorder.

ข้อดีและการปรับปรุงใน version 1.6.01

 • ปรับปรุงเสถียรภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Sound Organizer

 1. บันทึก/เพิ่มไฟล์
  ไฟล์ต่าง ๆ ที่บันทึกด้วยเครื่อง IC recorder สามารถจะทำการบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยของไฟล์หรือโฟลเดอร์.
  ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถทำการเพิ่มเข้าไปในเครื่อง IC recorder ได้.

 2. แก้ไขไฟล์
  ไฟล์ต่าง ๆ ที่บันทึกด้วยเครื่อง IC recorder สามารถจะทำการแบ่ง แก้ไข และรวมกับไฟล์อันอื่นได้.

 3. แปลงไฟล์
  ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถจะแปลงไปเป็นฟอร์แมท WAV หรือ MP3 ได้.

 4. สร้างแผ่น CD/DVD
  ไฟล์ต่าง ๆ ที่บันทึกจากเครื่อง IC recorder และไฟล์ออดิโอต่าง ๆ สามารถจะทำการเขียนลงแผ่น CD ทำให้สามารถที่จะสร้างเป็น audio CD, MP3 CD, หรือ data disk (CD / DVD) ได้.
  แผ่น Audio และ MP3 CD ที่สร้างด้วย Sound Organizer สามารถจะเล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและในเครื่องเล่น CD ทั่วไปได้.

 5. บันทึก CD
  ข้อมูลที่สร้างจากแผ่น CD ทั่วไปสามารถจะแปลงไปเป็นฟอร์แมทที่ใช้โดย Sound Organizer และ บันทึก/เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้.

 6. ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
  ・แก้ไขเครื่องหมายแทรค (Edit track marks)
  ・เล่น DPC (Digital Pitch Control)
  ・เล่นแบบ Voice Up
  ・เล่นแบบ Noise cut
  ・เล่นแบบ A-B repeat
  ・Podcasts
  ・Transcription
  ・แนบไปกับ E-mail
  ・Quick Operation Guide (คู่มือแนะนำ / ความช่วยเหลือบนหน้าจอ)
  ・การอัพเดตโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ
Sound Organizer ต้องมีโครงสร้างของระบบดังต่อไปนี้.

ระบบปฏิบัติการ (ติดตั้งมาให้จากโรงงาน):

 • Windows 10 (รองรับ 64-bit)
 • Windows 8 / 8.1 (รองรับ 64-bit)
 • Windows 7 (Service Pack 1 หรือ สูงกว่า) (รองรับ 64-bit)
  (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic / Starter) 
 • Windows Vista (Service Pack 2 หรือ สูงกว่า) (รองรับ 64-bit)
  (Ultimate / Business / Premium / Home Basic)

หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้นจะไม่มีการรองรับ. (ไม่รองรับ Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 8, Mac OS, และ Linux)

เครื่อง IBM PC/AT compatible ที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบต่อไปนี้

 • CPU:
  • Windows Vista / 7 / 8.1/ 10 : Processor1.66GHz หรือ สูงกว่า
 • RAM:
  • Windows 7 / 8.1 / 10 : 1 GB หรือ มากกว่า สำหรับ 32-bit version, 2 GB หรือ มากกว่า สำหรับ 64-bit version
  • Windows Vista: 512 MB หรือ มากกว่า (1 GB หรือ มากกว่า สำหรับ Home Premium / Business / Ultimate editions)
 • Optical Drive: CD-ROM หรือ DVD-ROM drive (CD-R/RW หรือ ไดร์ฟ DVD-R/RW ที่ต้องการสร้าง audio CDs, MP3 CDs, หรือ data CDs/DVDs)
 • การแสดงผล:
  • ความละเอียดของหน้าจอ: 800 x 600 pixels หรือ สูงกว่า
  • สีของหน้าจอ: High Color (16-bit) หรือ สูงกว่า
 • การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต: ต้องใช้สำหรับการใช้งานของ podcasts และ Gracenote (บริการดึงข้อมูลสำหรับ audio CD)
 • อื่น ๆ: พอร์ต USB, sound card

หมายเหตุ: Sound Organizer ไม่ได้รับประกันว่าจะทำงานในระบบต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นได้. นอกจากนี้, Sound Organizer ยังไม่รับประกันว่าจะทำงานได้ในระบบที่เป็นแบบ multi boot/monitor และในระบบของ Macintosh ที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้:

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมาเอง โดยมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยตัวของยูสเซอร์เอง.
 • เครื่อง NEC PC-98 compatible ที่ระบบปฎิบัติการได้รับการอัพเกรดโดยยูสเซอร์เอง. กรุณาดูที่ คู่มือการติดตั้ง Sound Organizer Ver. 1.6 ก่อนที่จะใช้ Sound Organizer Ver. 1.6.

ชื่อของระบบ, ชื่อของผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ. เครื่องหมาย (TM) และ (R) ไม่ได้มีการแสดงไว้ในเอกสารนี้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • SoundOrganizer_V1601.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.6.01

ขนาดของไฟล์

 • 75.0MB

วันที่ออก

 • 2016-09-14

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ดาวน์โหลด

ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ กรุณาอ่านสิ่งต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน.

 • กรุณาทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงในนี้เพื่อทำการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์นี้. ถ้าหากท่านใช้ Windows 10, กรุณาอย่าเปิดโหมด sleep หรือ hibernation ในขณะที่ Sound Organizer ทำงานอยู่. Sony Corporation (Sony) จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเลยการทำตามคำสั่งที่แสดงไว้นี้.
 • Sony ไม่รับผิดชอบในวิธี หรือรูปแบบใด ๆ ของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลที่ลูกค้าทำตามสิทธิของเขา ตามข้อตกลงการใช้งานของ Sound Organizer เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมาย.
 • Sound Organizer ได้รับการป้องกันการคัดลอกไว้. ยูสเซอร์จึงไม่สามารถทำซ้ำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้ในวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ ที่ไม่มีการกำหนดไว้โดย Sony.

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำสั่งในการดาวน์โหลดและติดตั้ง:

 1. ให้ทำการดาวน์โหลด SoundOrganizer_V1601.exe ไปไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. ในหน้า Desktop ของท่าน, ดับเบิลคลิกไฟล์ SoundOrganizer_V1601.exe ที่ดาวน์โหลดมา.
 3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.
 4. หลังจากที่ Sound Organizer ได้รับการติดตั้งเข้าไปสำเร็จแล้ว, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกที่ Launch Sound Organizer Now ไว้แล้ว, คลิกที่ปุ่ม Finish.
 5. Sound Organizer จะเปิดการทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ.