รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • TA-ZH1ES

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หน้านี้มีคำแนะนำวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Headphone Amplifier TA-ZH1ES ไปเป็น version 1.03.

ประโยชน์การอัพเดต:

 • ปรับปรุงอาการที่อุปกรณ์ไม่สามารถจะเชื่อมต่อใหม่ได้หลังการเปลี่ยนอินพุทใน macOS10.12.
 • แก้ไขอาการระบุแหล่งกำเนิด 32bit/384kHz ผิดเป็น 24bit/384kHz.

เกี่ยวกับการดาวน์โหลด:

 • ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นถูกต้อง.
 • ทำการขยายไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ออกมา.
 • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์อัพเดต.

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่, อาจจะมีการขยายไฟล์ออกมาทันทีหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จ, หรืออาจจะไม่มีการขยายไฟล์ออกมาตามที่อธิบายข้างต้น. ในกรณีนี้ กรุณาใช้เครื่องมือสำหรับขยายไฟล์.

การเตรียมพร้อมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ

 • OS X v10.7 – 10.11
 • macOS10.12

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์

 1. เชื่อมต่อพอร์ต USB-B ของตัวเครื่องหลักเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  เปิดตัวเครื่องหลักขึ้นมา และตั้งค่าอินพุทไปเป็น PC(USB-B).

 2. ดำเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัพเดต.

 3. คลิกที่ Connect หลังจากที่ดำเนินการให้โปรแกรมสำหรับอัพเดตทำงาน.

 4. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมาหลังการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก.
  ท่านสามารถจะตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของซอฟต์แวร์ได้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Headphone Amplifier Updater(Mac)_v1.0.3.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.3

ขนาดของไฟล์

 • 1.06MB

วันที่ออก

 • 2017-03-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra

ติดตั้ง

รายละเอียด

วิธีการอัพเดต

หมายเหตุ:

 • เมื่อทำการอัพเดตเสร็จ, ท่านจะไม่สามารถกลับไปเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นได้.
 • หยุดการเล่นเพลงใด ๆ ก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์.

ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ในระหว่างการอัพเดต.

 • การปิดอุปกรณ์นั้น.
 • ปลดสาย USB ที่เชื่อมต่อตัวเครื่องหลักกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านออก.
 • ทำงานที่ตัวเครื่องหลัก และ รีโมทคอนโทรล.
 • คลิกที่ Disconnect.
 1. คลิกที่ Update.


  เมื่อการอัพเดตเริ่มต้นขึ้น, หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา.

 2. เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น, หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา.
  คลิกที่ Exit.

 3. ถอดสายไฟกำลัง AC ออกจากตัวเครื่องหลัก.

 4. ตรวจสอบซอฟต์แวร์ว่า ได้รับการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
หมายเหตุ:
 • ถ้าคลิกที่ Disconnect ในระหว่างการอัพเดตหรือการอัพเดตหยุดลงไประหว่างการทำงาน, ให้ทำการเริ่มต้นใหม่จาก
  วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ และ ลองทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์เข้าไปใหม่อีกครั้ง.