รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • TA-ZH1ES

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ระบบดังต่อไปนี้จำเป็นต้องมีในคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 10 (Home/Pro 32 bit/64 bit)
 • Windows 8.1 (32 bit/64 bit)
 • Windows 8 (32 bit/64 bit)
 • Windows 7 (SP1, 32 bit/64 bit)
 • Windows Vista (SP2, 32 bit/64 bit)

อุปกรณ์

 • พอร์ต USB (USB 2.0)

ไดรเวอร์ของอุปกรณ์

 • ติดตั้งไดรเวอร์โดยต้องใช้ชื่อของแอดมิน ถ้าหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานด้วย Windows OS.

หมายเหตุ:

 • โปรดนำไปใช้กับโปรแกรมอัพเดตล่าสุดของ Windows.
 • ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีการรับประกันว่า จะทำงานได้เป็นปกติกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แม้ว่า จะเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบข้างต้นแล้วก็ตาม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony_Headphone_Amplifier_Driver_Setup_V1.0.0.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.0

ขนาดของไฟล์

 • 58.1MB

วันที่ออก

 • 2016-10-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์, ให้ทำการติดตั้งไดรเวอร์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้. ในระหว่างการติดตั้งไฟล์นี้, ต้องแน่ใจว่า ท่านได้ทำการล็อกอินด้วยชื่อของแอดมิน. ให้ดูจากคู่มือของคอมพิวเตอร์ถึงวิธีการล็อกอินด้วยชื่อของแอดมิน. การติดตั้งไดรเวอร์นี้ไม่จำเป็นสำหรับ MAC OS X.

 1. ทำการดาวน์โหลดและดำเนินการขยายไฟล์ที่บีบอัดมานี้.

 2. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง, คลิกที่ Next.

 3. หน้าจอ Welcome to the InstallShield Wizard, คลิกที่ Next.

 4. การติดตั้งของไดรเวอร์จะเริ่มต้นขึ้น, คลิกที่ Next.

 5. เลือกที่ I accept the terms in the license agreement, คลิกที่ Next.

 6. หน้าจอ Ready to Install the Program, คลิกที่ Install.

 7. กรุณารอให้การติดตั้งไดรเวอร์ให้เสร็จ.

 8. การติดตั้งไดรเวอร์ทำได้เสร็จ, คลิกที่ Finish.

 9. ที่ Installation wizard completed. คลิกที่ Finish เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์.

 10. ถ้าหากไดรเวอร์มีการติดตั้งที่ถูกต้อง จะมี TA-ZH1ES จะถูกเพิ่มเข้าไปที่ Sound, Video and Gaming controller ใน Device manager เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB.

การแก้ไขปัญหา

กรุณาตรวจสอบการติดตั้งดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์.

 • ตรวจสอบเพาเวอร์ว่า มีการ ON ใน TA-ZH1ES และระดับวอลลุ่มมีการตั้งไว้ถูกต้อง.
 • ตรวจสอบ Input selection ว่า มีการตั้งไว้ที่ PC(USB-B) ใน TA-ZH1ES.
 • ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งไดรเวอร์อย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ.
  • ถ้าหากไดรเวอร์มีการติดตั้งที่ถูกต้อง จะมี TA-ZH1ES แสดงใน device manager และ ไม่มี [!] แสดงอยู่.
 • กรุณาตรวจสอบว่า Sony Headphone Amplifier Driver ได้ถูกเลือกไว้อย่างถูกต้องไว้เป็นอุปกรณ์ให้เสียงออกมา.
 • ตรวจสอบว่า Volume มีการตั้งไว้สูงสุดและไม่มีการปิดเสียงใน Properties ของ TA-ZH1ES.