รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • CMT-SX7B
 • SRS-X88
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • MAP-S1
 • SRS-HG1
 • RSX-GS9
 • SRS-X9
 • SRS-X99

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ระบบต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องพีซี

ฟังก์ชั่นที่ปรับปรุง

 • ไดร์ฟเวอร์นี้ (version1.10) จะปรับปรุงสมรรถนะของฟังก์ชั่น USB-B และ USB micro B.

ระบบปฏิบัติการ

 • Windows 10 Home/Pro (32 bit/64 bit)
 • Windows 8.1 (32 bit/64 bit)
 • Windows 8 (32 bit/64 bit)
 • Windows 7 (SP1, 32 bit/64 bit)
 • Windows Vista (SP2, 32 bit/64 bit)

อุปกรณ์

 • USB port (USB 2.0 compliant)
 • ไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์: การติดตั้งไดร์ฟเวอร์จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของแอดมิน ถ้าหากเครื่องพีซีเทอร์มินอลนั้นทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows.
 • การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นสำหรับ MAC OS X

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony_Audio_USB_Driver_V1.10.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.10

ขนาดของไฟล์

 • 8.88MB

วันที่ออก

 • 2016-03-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

กระบวนการติดตั้งของซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพีซี

กรุณาทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์โดยวิธีการต่อไปนี้. จะต้องใช้สิทธิ์ของแอดมินเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ. (การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องทำสำหรับ MAC OS X)

 1. ทำการขยายไฟล์ที่บีบอัดมาให้ และเรียกใช้งาน Setup.exe ในโฟลเดอร์นี้.
 2. ตัวช่วยติดตั้งจะเริ่มทำงานตามการเรียกใช้งานของเซ็ตอัพ.
 3. คลิกที่ Next.
 4. คลิกที่ I accept the terms in the license agreement ถ้าหากท่านเห็นชอบกับข้อตกลงการใช้งานเหล่านั้น.
  คลิกที่ Install.
 5. กรุณารอให้การติดตั้งไดร์ฟเวอร์เสร็จ
 6. คลิกที่ Finish เมื่อการติดตั้งเรียบร้อย

หลังจากกระบวนการติดตั้งของซอฟต์แวร์ไดร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องพีซี

 1. ให้เชื่อมต่อขั้ว USB (type B) ที่แผงด้านหลังของ MAP-S1,SRS-X9/X88/X99,CMT-SX7/SX7B,CAS-1 , h.ear go (SRS-HG1) และ ขั้ว USB (type micro B) ในแผงด้านหน้า (USB micro B) บน RSX-GS9 และ ขั้วต่อ USB ของเครื่องพีซี โดยใช้สาย USB.
 2. เปิดเพาเวอร์ของ MAP-S1,CAS-1,SRS-X9/SRS-X88/X99 , h.ear go (SRS-HG1),CMT-SX7/SX7B,RSX-GS9
  • MAP-S1
  • CMT-SX7 / SX7B
   เลือกฟังก์ชั่น USB REAR โดยการใช้รีโมท
  • SRS-X9,SRS-X88/X99
   เลือกฟังก์ชั่น USB-B โดยการแตะที่ปุ่ม USB-B บนตัวเครื่อง
  • h.ear go (SRS-HG1)
   เลือกฟังก์ชั่น USB โดยการแตะที่ปุ่ม function บนตัวเครื่อง
  • RSX-GS9
   เลือกฟังก์ชั่น USB-DAC โดยการกดที่ปุ่มเลือกแหล่งที่มาสัญญาณ (source) ที่แผงด้านหน้าหรือบนรีโมท

ถ้าหากการติดตั้งเสร็จ, จะมี Sony Audio เพิ่มเข้าไปที่ Sound, Video and Gaming controller ใน Device manager.

การตรวจสอบการติดตั้ง เมื่อไม่มีเสียงจากขั้วต่อ USB ทางด้านหลัง
กรุณาตรวจสอบการติดตั้งโดยรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถได้ยินเสียงจากเครื่องพีซี

กรุณาตรวจสอบรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เปิดเพาเวอร์และตั้งวอลลุ่มไว้อย่างถูกต้อง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลือกอินพุทได้ตั้งไว้ที่ USB REAR / USB-B / USB port

การตรวจสอบความถูกต้องของเครือ่งพีซี

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดร์ฟเวอร์ได้มีการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง.
  ถ้าการติดตั้งของไดร์ฟเวอร์ถูกต้อง, จะมี SONY Audio อยู่ใน device manager, กรุณาตรวจสอบว่า ต้องไม่มีเครื่องหมาย [!] แสดงอยู่ด้วย.
  - หน้าต่างของ Device manager จะแสดงขึ้นมา โดยการคลิกซ้ายที่ My computer > Property > Device manager.

  - ถ้าหากไม่มี SONY USB DAC Amplifier แสดงอยู่, กรุณายกเลิกการติดตั้งไดร์ฟเวอรืและทำการติดตั้งเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
 2. ซอฟต์แวร์บางตัวสามารถเลือกอุปกรณ์เอาท์พุทของเสียงได้. ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว, กรุณาตรวจสอบว่า SONY Audio Driver ได้มีการเลือกไว้อย่างถูกต้องให้เป็นอุปกรณ์เอาท์พุทเสียงหรือไม่.
 3. SONY Audio ได้รับการเลือกให้เป็นอุปกรณ์ Playback, ที่จะแสดง Start > Setting > Control panel > Sound. และให้ตรวจสอบวอลลุ่มว่า ได้มีการตั้งไว้สูงสุดและไม่มีการปิดเสียงไว้ที่ Property ของ SONY Audio;.

ขั้นตอนถอนการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพีซี

กรุณาถอนการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มที่ Start > Setting > Control panel > Add, remove of program
 2. เลือกที่ SONY Audio Driver และ กด Remove หรือ uninstall
 3. ให้ดำเนินการติดตั้งไฟล์สำหรับการถอนการติดตั้ง.