รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • PHA-2

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องขยายเสียงหูฟังแบบพกพา PHA-2.

รุ่นที่ใช้กันได้
เครื่องขยายเสียงหูฟังแบบพกพา “PHA-2”

เฟิร์มแวร์ที่ใช้งานได้
Version: 1.09
* กรณีที่เป็นเฟิร์มแวร์ เวอร์ชัน 1.23, การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

ฟังก์ชันเพิ่มเติม
สนับสนุนการเล่นรูปแบบไฟล์เสียงแบบ 16bit 44.1/44.8kHz บนโทรศัพท์ Xperia Z.

วิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์
ท่านควรตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่หน้าจอของการอัพเดตโปรแกรม.
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดตจากคำแนะนำวิธีการอัพเดตและอ้างอิงคำแนะนำที่ระบุไว้นี้ เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์.


ตรวจสอบเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์จากการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows

 1. ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์.
  ภายหลังจากเปิดสวิตช์ POWER, ตรวจสอบสัญญาณไฟ POWER กระพริบอย่างน้อย 2 ครั้ง.
  ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด, อุปกรณ์อาจจะไม่สามารถทำการอัพเดตได้อย่างสมบูรณ์.
 2. การอัพเดตซอฟต์แวร์หลังจากติดตั้งไดร์ฟเวอร์เวอร์ชัน 2.23.0 สำหรับ PHA-2 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบปฏิบัติการ Windows.
  ดาวน์โหลดไดร์ฟเวอร์อุปกรณ์สำหรับ PHA-2 ได้ที่ download section.
  หมายเหตุ: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Mac OS ไม่ต้องติดตั้งไดร์ฟเวอร์.
 3. เชื่อมต่อ PHA-2 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตามขั้นตอนต่อไปนี้, โดยให้เปิด PHA-2.
  (1) เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  (2) เลื่อนสวิตช์อินพุตไปที่ตำแหน่งพอร์ต USB (ด้านขวา).
  (3) ใช้สาย micro USB ที่ให้มาด้วย เพื่อต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  (4) เปิดเครื่อง PHA-2.


 4. ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดต (DFU_v1.23.exe) และจัดเก็บไฟล์อัพเดตไว้ที่หน้าเดสทอปของท่าน (แนะนำให้เก็บไว้ที่นี่).
 5. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ (DFU_v1.23.exe) ที่จัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 6. ตัวเลขที่ปรากฎทางด้านขวาของ "Current Firmware" คือเวอร์ชันที่ใช้ หลังจากยืนยืนเวอร์ชันนี้, คลิกที่ “Exit” ที่มุมล่างซ้ายของ window.

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ - การติดตั้งแบบปกติ (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ)
  • Windows 8 32bit/64bit
  • Windows 8 Pro 32bit/64bit
  • Windows 8.1 32bit/64bit
  • Windows 7 32bit/64bit Starter (SP1 และใหม่กว่า)/Home Basic (SP1 และใหม่กว่า)/Home Premium (SP1 และใหม่กว่า)/Professional (SP1 และใหม่กว่า)/Ultimate (SP1 และใหม่กว่า)
  • Windows Vista 32bit Home Basic (SP2 และใหม่กว่า)/Home Premium(SP2 และใหม่กว่า)/Business (SP2 และใหม่กว่า)/Ultimate (SP2 และใหม่กว่า)
 • CPU: Intel Core 2 processor 1.6 GHz หรือมากกว่า
 • Memory: 1 GB หรือมากกว่า
 • รองรับ USB 2.0 High Speed

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • DFU_v1.23.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.23

ขนาดของไฟล์

 • 1.31MB

วันที่ออก

 • 2015-01-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ดาวน์โหลด

 • ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุข้างต้น ควรติดตั้งให้เรียบร้อย.
 • ควรอัพเกรดระบบปฏิบัติการ, เนื่องจาก ไม่รองรับการทำงานสำหรับประเภท home-built และประเภท multi-boot.
 • เราไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภท.
 • เราไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในโหมด standby, sleep, หรือ โหมด hibernation.
 • กรุณาล็อคอินสำหรับบัญชีผู้ใช้ของแอดมินเข้าไป.

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

 1. ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์.
  ภายหลังจากเปิดสวิตช์ POWER, ตรวจสอบสัญญาณไฟ POWER กระพริบอย่างน้อย 2 ครั้ง.
  ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด, อุปกรณ์อาจจะไม่สามารถทำการอัพเดตได้อย่างสมบูรณ์.
 2. ติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ PHA-2 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows.
  การอัพเดตซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ทำได้ หลังจากติดตั้งไดร์ฟเวอร์ PHA-2 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows.  หากท่านติดตั้งไดร์ฟเวอร์รุ่นล่าสุดแล้ว, ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป ไดร์ฟเวอร์สำหรับ PHA-2, สามารถดาวน์โหลดได้ที่ PHA-2 download section.
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัพเดต.
  คลิกปุ่ม "Download" ที่หน้านี้ เพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์และจัดเก็บไว้ที่หน้าเดสทอปบนคอมพิวเตอร์ของท่าน. (แนะนำให้เก็บไว้ที่นี่).

  ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับดาวน์โหลดไฟล์:
  คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Properties" เพื่อตรวจสอบขนาดไฟล์ว่าตรงกันหรือไม่, หากตรงกันแสดงว่า การดาวน์โหลดสมบูรณ์ แต่ถ้าแตกต่างออกไป ให้ลบไฟล์ออก และเริ่มต้นดาวน์โหลดอีกครั้ง.

คำแนะนำการอัพเดตซอฟต์แวร์
เชื่อมต่อเครื่อง PHA-2 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงไว้ด้านล่าง, และเปิดเครื่อง PHA-2.

หมายเหตุ:

 • ควรมีไดร์ฟเวอร์ของ PHA-2 รุ่นล่าสุด ก่อนการอัพเดตผลิตภัณฑ์.
 • หลังจากเปิดเครื่อง PHA-2 ควรตรวจสอบว่า ไฟ POWER กระพริบอย่างน้อย 2 ครั้ง.
 • ถ้าแบตเตอรี่หมดขณะการอัพเดต อุปกรณ์อาจจะไม่สามารถอัพเดตได้สมบูรณ์.
 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เลื่อนสวิตช์อินพุตไปที่ตำแหน่งพอร์ต USB (ด้านขวา).
 3. ใช้สาย micro USB ที่มีมาให้ สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 4. เปิดเครื่อง PHA-2.
 5. ทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้.

การอัพเดตจากการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 

 1. หลังจากกำหนดการเชื่อมต่อที่ระบุไว้ข้างต้นและตรวจสอบว่า ได้เปิดใช้งานเครื่องแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ (DFU_v1.23.exe) ที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.


  หมายเหตุ: ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมา หลังจาก ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ (DFU_v1.23.exe), แสดงว่า ไดร์ฟเวอร์ของคุณไม่ทันสมัย. กรุณาติดตั้งไดร์ฟเวอร์ PHA-2 รุ่นล่าสุด.

 2. เลือกที่ "Yes" เมื่อกล่องแสดงข้อความดังกล่าวปรากฎขึ้น.

 3. เลือกภาษาใด ภาษาหนึ่งจากเมนู แบบเลื่อน-ลง, และ คลิก "OK."

 4. เมื่อหน้าต่างดังนี้ปรากฎ, คลิก "Start."


  หมายเหตุ:
  • ถ้าข้อความ "No device found, Please plug in the device you want to upgrade." แสดงขึ้นมา, ให้ตรวจสอบว่า, เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้เชื่อมต่อแล้ว, เปิดเครื่อง PHA-2 และสวิตช์อินพุตเลือก USB.

  • ถ้าหน้าจอไม่เปลี่ยนหลังจากที่ยืนยันการเลือกแล้ว, ให้ถอดปลั๊กสาย USB จากเครื่องคอมพิวเตอร์, และปิดอุปกรณ์. จากนั้น เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อสาย USB  เข้าไปใหม่.
 5. โปรดรอสักครู่.

 6. เมื่อข้อความ "Firmware upgrade finished successfully," แสดงขึ้นมาที่หน้าจอที่ปรากฎด้านล่างนี้, ถ้า "Current Firmware" เปลี่ยนเป็น "v1.23," แสดงว่า การอัพเดตนั้นถูกต้อง. หลังจากยืนยันแล้ว, คลิกที่ปุ่ม "Exit".


  หมายเหตุ: ถ้าการอัพเดตผิดพลาด ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง.
  เมื่อการอัพเดตเรียบร้อย, ภายหลังการอัพเดตไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีความจำเป็นต้องใช้.

ชื่อระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนหน้าเว็บ, เป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือสัญลักษณ์การค้าของบริษัทดังกล่าว. อย่างไรก็ตาม, ข้อความไม่ได้ระบุสัญลักษณ์ (TM) หรือ (R).