รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • PCM-D100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา. หน้านี้จะเป็นการแนะนำถึงวิธีการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Linear PCM Recorder PCM-D100.

รุ่นของเครื่องที่ใช้ด้วยกันได้
Linear PCM Recorder PCM-D100

เฟิร์มแวร์ที่ใช้งานด้วยกันได้
Version: 1.02
หมายเหตุ: ในกรณีที่เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของเครื่องเป็น 1.02 อยู่แล้ว, ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีกแต่อย่างใด.

ฟังค์ชันต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงในกรณีที่มีปรากฎการณ์ดังต่อไปนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อทำการแบ่งไฟล์ฟอร์แมท LPCM ที่ทำการบันทึกโดยเครื่องรุ่นนี้ไว้ในการ์ด SDXC.
- ไม่สามารถเข้าถึงการ์ด SDXC ได้
- ไฟล์ที่แบ่งไว้มีการสูญหายไปหรือไม่สามารถเล่นได้

กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

 1. เปิดเครื่อง linear PCM recorder ขึ้นมา.
 2. กดค้างไว้ที่ปุ่ม HOME/BACK, จากนั้น จะมีเมนู HOME ปรากฎขึ้นมา.
 3. เลือกที่ Settings > Common Settings > System Information.
 4. ตรวจสอบดู เวอร์ชันของ Firmware ที่แสดงบนหน้าจอ.
    

สภาวะแวดล้อมของเครื่อง PC ในเป้าหมาย
ระบบปฏิบัติ (ติดตั้งมาจากโรงงาน)
Windows 8.1 (Windows 8.1 Pro / Windows 8.1)
Windows 8 (Windows 8 Pro / Windows 8)
Windows 7 (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
Windows Vista Service Pack 2 หรือสูงกว่า (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
Mac OS X ( v10.5-v10.10)

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์
Port: USB port

หมายเหตุ:

 • ไม่สามารถจะรับประกันว่า จะสามารถใช้งานโดยไม่มีปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดได้.
 • ระบบต่อไปนี้ไม่ได้รับการรองรับ.
  - ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น.
  - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบขึ้นมาเองและติดตั้งระบบปฏิบัติการเข้าไปเอง.
  - ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรดมา.
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-boot.
  - สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-monitor.

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดต
ก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม:

 1. ตรวจสอบตัวแสดงระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในเครื่อง.
  ตรวจสอบว่า จำนวนของแบตเตอรี่ที่คงเหลืออยู่ที่แสดงโดยตัวแสดงสถานะในหน้าต่างแสดงผลของตัวเครื่องว่ามีอยู่เต็ม. ถ้าหากกำลังงานของแบตเตอรี่หมดไปในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์, การอัพเดตของเฟิร์มแวร์อาจจะทำได้ไม่สำเร็จ.
  (รูปภาพด้านล่างเป็นการแสดงถึงตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่คงเหลือที่จะแสดงเมื่อจำนวนของแบตเตอรี่ที่เหลือที่แสดงในหน้าต่างแสดงผลของตัวเครื่องมีอยู่เต็ม).
 2. ให้บันทึกสำเนาแบ็คอัพของข้อความและข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึก linear PCM ของท่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทำการบันทึกข้อความและข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึก linear PCM ของท่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้, เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดการสูญหายไปของข้อมูลของเครื่องบันทึก linear PCM เนื่องจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้.
  Sony Corporation จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องบันทึก linear PCM ต่อความเสียหายที่รวมถึงการสูญเสียของข้อมูล เนื่องจาก การบริการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • PCM-D100_V102.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.02

ขนาดของไฟล์

 • 23.0MB

วันที่ออก

 • 2015-01-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนของการดาวน์โหลด
กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้.

 1. ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยการคลิกที่ I accept ที่แสดงอยู่ที่ด้านท้ายของหน้านี้. จากนั้น, การดาวน์โหลดของไฟล์นี้จะเริ่มต้นขึ้น. เราขอแนะนำให้ท่านทำการเก็บบันทึกไฟล์สำหรับอัพเดตนี้ไว้ที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  PCM-D100_V102.zip  (Windows: 23.0MB, Macintosh: 24.2MB)

  ขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับใช้ในการตรวจสอบว่า ไฟล์ "PCM-D100_V102.zip" ได้มีการดาวน์โหลดมาอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้:

  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows
  ให้ทำการตรวจเช็คขนาดของไฟล์, โดยการคลิกขวาบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และเลือกที่ Properties. Properties ของไฟล์จะแสดงขึ้นมา, และให้ตรวจสอบขนาดของไฟล์. ถ้าหากขนาดของไฟล์ไม่เหมือนกับของที่แสดงไว้ด้านบน, ให้ลองทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้มาใหม่อีกครั้ง.

  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh
  เพื่อทำการตรวจเช็คขนาดของไฟล์, ให้เลือกที่ไอคอนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและเลือกที่ "Get Info" จาก File menu. จากนั้น, ให้คลิกที่ สามเหลี่ยมรายละเอียดของ General เพื่อดูขนาดของไฟล์นั้น. ถ้าหากขนาดของไฟล์ไม่เหมือนกับของที่แสดงไว้ด้านบน, ให้ลองทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้มาใหม่อีกครั้ง.
 2. ทำการขยายไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมา.
  * ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์, ท่านอาจจะไม่สามารถทำการขยายไฟล์ดังแสดงด้านล่างนี้ได้.

  สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Vista /Windows 7
  1. คลิกขวาที่ไฟล์ "PCM-D100_V102.zip" และ คลิกที่ Extract All.
  2. ไฟล์ "PCM-D100_V102.zip" จะเปิดและแสดงออกมา. ตรวจสอบว่า มีไฟล์ด้านล่างนี้อยู่ด้านในนั้น. ไฟล์นี้เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์.

  PCM-D100.UPG

  * ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, นามสกุลของไฟล์ ".UPG" ในไฟล์ชื่อ "PCM-D100.UPG" อาจจะไม่แสดงออกมาก็ได้.

  สำหรับ Mac OS X
  1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ "PCM-D100_V102.zip"
  2. ตรวจสอบว่า ไฟล์ได้รับการขยายออกมาและมีไฟล์ชื่อ "PCM-D100.UPG" ถูกสร้างขึ้นมาที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์. ไฟล์นี้เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้.

  PCM-D100.UPG
  * ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, นามสกุลของไฟล์ ".UPG" ในไฟล์ชื่อ "PCM-D100.UPG" อาจจะไม่แสดงออกมาก็ได้.

ขั้นตอนการอัพเดต
ภายหลังที่ท่านได้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในส่วนของ [การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดต] แล้ว, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการอัพเดตโปรแกรม.

 1. เชื่อมต่อเครื่องบันทึก linear PCM เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. ทำการสำเนาไฟล์ที่ขยายออกมา (ชื่อไฟล์: PCM-D100.UPG), ที่ท่านได้ทำการขยายออกมาดังที่แสดงไว้ในส่วนของ [ขั้นตอนการดาวน์โหลด], ไปไว้ที่รากของไดเร็กตอรี่ที่อยู่ถัดลงไปจาก "PCMRECORDER" ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.

  หมายเหตุ:
  - ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, นามสกุลไฟล์ ".UPG" ในไฟล์ชื่อ "PCM-D100.UPG" อาจจะไม่แสดงออกมาก็ได้.

  - ภาพด้านบนแสดง Windows 7 explorer.
 3. ปลดเครื่องบันทึก PCM ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
 4. หน้าจอสำหรับการอัพเดตจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผลของเครื่องบันทึก linear PCM และการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มต้นขึ้น.

การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้นในประมาณ 1 นาที, และหน้าจอโหมดหยุดหรือหน้าจอการปรับตั้งนาฬิกาจะแสดงขึ้นมา. ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตที่อยู่ในเครื่องบันทึก linear PCM จะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ.

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างการอัพเดต

 • ในกรณีที่เครื่องบันทึก linear PCM แสดง "Low battery power to Update."
  ถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ อัลคาไลน์, ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดด้วยของใหม่. ถ้าหากท่านใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้แบบ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride), ให้เปลี่ยนใหม่ด้วยอันที่ได้รับการชาร์จไฟไว้แล้ว.
 • ถ้าหากท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ในเครื่องของท่าน (สำหรับขั้นตอนการอัพเดตนี้หรือการใช้งานปกติทั่วไป), กรุณาใช้แต่แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้แบบ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) ที่ให้มากับเครื่องนั้นหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้แบบอื่นที่แสดงในรายการอุปกรณ์เสริมที่มีให้ในคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้น.
 • ในกรณีที่เครื่องบันทึก linear PCM แสดง "Memory Full"
  ให้ทำการลบข้อความของข้อมูลในเครื่อง, หรือทำการโอนถ่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีพื้นที่ว่างเหลือมากกว่า 35MB. จากนั้น, ให้เริ่มทำการอัพเดตอีกครั้ง. 

ภายหลังการอัพเดต
กรุณาตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับอัพเดตได้สำเร็จ. การติดตั้งของโปรแกรมนี้จะทำได้สำเร็จ เมื่อมี 1.02 แสดงในหน้าต่างแสดงผล.