รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • CDX-GT717UV
 • XAV-64BT
 • CDX-GT710UV
 • XAV-63

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงตามอารมณ์ของท่าน – SensMe
ฟีเจอร์ SensMe channels ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของโซนี่จะทำการจับกลุ่มเพลงต่าง ๆ ตามแชนแนล และอนุญาตให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินตามความรู้สึกของท่าน.
การใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้นี้ (SensMe Setup และ Content Transfer) ต้องมีการเปิดใช้งานของฟังก์ชั่น SensMe ที่ตัวเครื่องนั้นด้วย.

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการใช้ SensMe

เครื่องคอมพิวเตอร์

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอมแพททิเบิลกับ IBM PC/AT
 • CPU Intel Pentium processor 450 MHz หรือสูงกว่า
 • RAM: 256 MB หรือมากกว่า (สำหรับ Window XP), 512 MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7)
 • พอร์ต USB

จอมอนิเตอร์

 • High color (16-bit) หรือมากกว่า, 800 x 600 pixels หรือมากกว่า

อื่น ๆ

 • การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ: ระบบสภาวะแวดล้อมต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการรองรับ.

 • แบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ IBM PC/AT, เช่น Macintosh, ฯลฯ.
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำขึ้นมาเอง.
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดระบบมา.
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-display.
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็น Multi-boot.
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็น Virtual machine.
 • อาจจะไม่มีการทำงานที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่า จะมีสภาวะแวดล้อมเป็นไปตามที่แนะนำแล้วก็ตาม.

ระบบปฏิบัติการ
ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น
-Windows 7 Ultimate (Service Pack 1)
-Windows 7 Professional (Service Pack 1)
-Windows 7 Home Premium (Service Pack 1)
-Windows 7 Home Basic (Service Pack 1)
-Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
-Windows Vista Business (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
-Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
-Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 หรือใหม่กว่า)
-Windows XP Professional (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)
-Windows XP Home Edition (Service Pack 2 หรือใหม่กว่า)

* เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC/AT หรือที่คอมแพททิเบิล ที่ได้รับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ข้างต้นมาให้จากโรงงาน.
* รองรับ Windows Vista และ Windows 7 64 bit (ทำงานบน WOW64).
* ไม่รองรับ Windows XP 64 bit.
* ระบบอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้นไม่ได้รับการรองรับ.

หมายเหตุ:
Windows XP Media Center Edition, Windows XP Media Center Edition 2004, Windows XP Media Center Edition 2005, Mac OS, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition และ Windows XP 64 bit ไม่ได้รับการรองรับ.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Setup.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • NA

ขนาดของไฟล์

 • 74.29MB

วันที่ออก

 • 2015-08-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

ติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ Setup.exe file ไปยังหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup.exe หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จ.
 3. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ.
 4. คลิกที่ Run.
 5. หน้าจอต่อไปนี้ จะปรากฎที่จอแสดงผลของท่าน ให้เลือกที่ I accept the terms of the license agreement แล้วคลิกที่ next
 6. หน้าจอต่อไปนี้ จะแสดงขึ้นมา และให้เลือกที่ Content Transfer + SensMe Setup ทางด้านซ้าย.
 7. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Install.
 8. คลิกที่ Install.


  หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้รอประมาณ 1 นาที.

  (การติดตั้ง Content Transfer)
 9. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Next.
 10. เลือกที่ Standard และคลิกที่ Next.
 11. คลิกที่ Install.


  หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้รอประมาณ 2-3 นาที.
 12. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish.

   (การติดตั้งของ Content Transfer เสร็จสิ้นลง.)
 13. การติดตั้งจะดำเนินต่อไป.

  (การติดตั้ง SensMe Setup)
 14. คลิกที่ Next.
 15. คลิกที่ Install.


  หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ให้รอประมาณ 1 นาที.
 16. คลิกที่ Finish และการติดตั้งจะเสร็จสิ้น ถ้าท่านต้องการที่จะใช้งาน SensMe Setup ต่อ ให้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับเครื่องพีซีของท่าน และเลือกที่ Execute SensMe Setup after installation is complete และคลิกที่ Finish.


  (การติดตั้งของ SensMe Setup จะเสร็จสิ้นลง.)

การลงทะเบียน SensMe Setup
ให้ทำการลงทะเบียนอุปกรณ์โดยเรียกใช้งาน SensMe Setup.

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับเครื่องพีซี และเรียกใช้งาน SensMe Setup.
 2. หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมา ภายหลังการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น และให้คลิกที่ OK.
 3. ทำตามหน้าจอที่ปรากฎขึ้นมาหลังจากนั้นเล็กน้อย และให้คลิกที่ OK.
 4. ถ้าท่านได้ทำการจัดเก็บเพลงต่าง ๆ ไว้ในอุปกรณ์นั้นแล้ว ท่านสามารถจะไปทำที่ Refresh Process โดยการคลิกที่ Yes ถ้ายังไม่ได้ทำให้คลิกที่ No และกระบวนการเซ็ตอัพของ SensMe ก็จะเสร็จสิ้นลงไป.
 5. หน้าจอต่อไปนี้อาจจะปรากฎขึ้นมา ถ้าท่านคลิกที่ Yes ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้คลิกที่ Yes แล้วท่านจะสามารถใส่อาร์ทเวิร์คของอัลบั้มเข้ากับเพลงต่าง ๆ ของท่านได้.
 6. หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา และให้คลิกที่ Finish.


หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพีซีนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ Setup.exe ไปยังเครื่องพีซีที่เชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เน็ต.
 2. คัดลอกไฟล์นี้ ไปยัง CD-R หน่วยความจำแฟลช หรืออุปกรณ์หน่วยความจำอื่น ๆ.
 3. คัดลอกไฟล์นี้ไปยังหน้าเดสทอปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน จากอุปกรณ์หน่วยความจำ และทำตามขั้นตอนการติดตั้งดังที่กล่าวมาข้างต้น.