รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ICD-P28
 • ICD-BP220
 • ICD-MS515
 • ICD-MS1
 • ICD-BP150
 • ICD-BP250
 • ICD-P27
 • ICD-BP350
 • ICD-R100PC
 • ICD-P17
 • ICD-BP100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ตัวซอฟต์แวร์ Player Plug-in เวอร์ชั่น 1.24 สำหรับ Windows Media Player® นี้ สามารถทำการเล่นไฟล์เสียงที่ถูกบีบอัดไว้ (ไฟล์ dvf/msv) ที่ได้รับการบันทึกโดยตัว IC Recorder ด้วย Windows Media Player® (เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า)

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำของระบบที่จะใช้กับโปรแกรม Player Plug-in เวอร์ชั่น 1.24 สำหรับ Windows Media Player®
- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล(โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้งานกับ Macintosh ได้)
- CPU: 266MHz Pentium II processor หรือสูงกว่า
- RAM: 64MB หรือมากกว่า
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 5MB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไฟล์เสียงที่จะทำการเก็บบันทึกไว้
- การ์ดเสียง :การ์ดเสียงที่ใช้งานร่วมกับ Sound Blaster 16 ได้
- จอแสดงผล: High color (16bit) หรือมากกว่า และ 800 x 480 dots หรือมากกว่า
- ระบบปฏิบัติการ: Microsoft® Windows® 98/98 Second Edition, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional/Home Edition,
- Windows Media Player®: เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า (เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องเป็นไปตามความต้องการของ Windows Media Player®)

หมายเหตุ:
โปรแกรมนี้ใช้ไม่ได้กับ Windows® 95, Windows® NT Workstation 4.0.

ชื่อไฟล์: PlayerPluginSetup.EXE
ขนาดดาวน์โหลด : 1,136KB
โพสต์ครั้งแรกเมื่อ: 02 เมษายน 2547

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 1.24 สำหรับ Windows Media Player®

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.24

ขนาดของไฟล์

 • 1.1MB

วันที่ออก

 • 2004-10-28

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 98 (SE)
 • Windows ME
 • Windows 2000
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

ข้อสังเกตสำคัญก่อนการดาวน์โหลด
- ให้ทำการอ่านคำแนะนำต่อไปนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้ทำการติดตั้งโปรแกรมอัพเดตนี้ได้อย่างถูกต้อง
- Sony Corporation (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Sony) ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำด้านล่างนี้
- ให้ทำตามขั้นตอน และทำการดาวน์โหลด เพื่อใช้งานโปรแกรมนี้อย่างถูกต้อง
- โปรแกรมนี้สำหรับ Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 1.24 สำหรับ Windows Media Playerเท่านั้น
- โปรแกรมนี้สำหรับ Windows XP/2000/Me/98SE/98เท่านั้น
- โปรแกรมนี้ได้รับการปกป้องทางลิขสิทธิ์ไว้แล้วติดตั้ง

รายละเอียด

 ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. ก่อนจะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมด
2. ทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ SonyTemp ในไดร์ฟ C:
3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใน ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ในตอนนั้น
2. คลิกที่ Start และเลือกที่ Run.
3. ที่กรอบของ Run ให้พิมพ์ C:\SonyTemp\PlayerPluginSetup.EXE และคลิกที่ OK เพื่อเริ่มการติดตั้ง
(ในกรณีนี้ ไฟล์ของโปรแกรม PlayerPluginSetup.EXE จะได้รับการดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ C:\SonyTemp
4. เมื่อการติดตั้งสำเร็จแล้ว จะมีข้อความว่า Sony Player Plug-in for Windows Media Player has been successfully installed. ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ
5. ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น

วิธีการใช้ Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 1.24 สำหรับ Windows Media Player®
1. ให้เลือกไฟล์ dvf หรือไฟล์ msv และดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น
2. โปรแกรม Windows Media Player จะเปิดขึ้นมา และการเล่นกลับจะเริ่มต้นขึ้น
ไฟล์ dvf หรือไฟล์ msv สามารถจะทำการเปิดได้จากที่ตัวโปรแกรม Windows Media Player ได้ด้วยเช่นกัน