รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ICD-U70
 • ICD-SX68
 • ICD-P620
 • ICD-P630F
 • ICD-P530F
 • ICD-P520
 • ICD-U60
 • ICD-BM1
 • ICD-U50
 • ICD-SX67
 • ICD-SX78
 • ICD-SX57
 • ICD-BM1DR9
 • ICD-SX67DR9
 • ICD-SX77
 • ICD-SX88

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.0.01 สำหรับซอฟต์แวร์ Windows Media Playerนี้ สามารถทำการเล่นกลับ ไฟล์บันทึกเสียงที่ถูกบีบอัดไว้ (ไฟล์ dvf/msv) ที่บันทึกไว้จาก IC Recorder ด้วย Windows Media Player (เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า) ได้

ต่อไปนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำสุดสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์นี้

- ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกับของ Microsoft ได้ (ติดตั้งมาจากโรงงาน):

 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Professional Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows XP Home Edition Service Pack 2 หรือสูงกว่า
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 หรือสูงกว่า

*ไม่รองรับ ระบบปฏิบัติการที่เป็นเวอร์ชั่น 64 bit
- IBM PC/AT หรือคอมแพททิเบิล (โปรแกรมนี้ใช้งานกับ Macintosh ไม่ได้)
 
- CPU: 266MHz Pentium® II processor หรือสูงกว่า (สำหรับ Windows Vista, 800MHz Pentium III หรือสูงกว่า)

- RAM: 128MB หรือมากกว่า (สำหรับ Windows Vista, 512MB หรือมากกว่า)

- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 5MB หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของไฟล์เสียงที่จะทำการจัดเก็บ

- การ์ดเสียง : การ์ดเสียงที่ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่รองรับ :

- จอแสดงผล: High color (16 bit) หรือมากกว่า และ 800 x 480 พิกเซล หรือมากกว่า

- Windows Media Player: เวอร์ชั่น 6.4 หรือสูงกว่า (เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเป็นไปตามความต้องการของ Windows Media Player)

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์นี้ไม่รองรับ  ใน สภาวะแวดล้อมต่อไปนี้.

 • ระบบปฏิบัติการอื่นใด ที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดของระบบปฏิบัติการดั้งเดิมที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-boot .
 • สภาวะแวดล้อมของ Multi-monitor

สำหรับภาษาอังกฤษ
ชื่อไฟล์ : PlayerPlugin2Setup_EN.EXE
ขนาดดาวน์โหลด : 2,007 KB

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2551

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ขั้นตอนการดาวน์โหลด Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.0.01 สำหรับ Windows Media Player (English)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.0.01

ขนาดของไฟล์

 • 1.95MB

วันที่ออก

 • 2008-02-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. ก่อนจะทำการดาวน์โหลด ให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ SonyTemp ไว้ในไดร์ฟ C:
 3. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ PlayerPlugin2Setup_EN.EXE (2,007 KB) ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 2
 4. หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Views > Details ใน Explorer เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น
  ถ้าขนาดของไฟล์นั้นไม่เท่ากับของขนาดที่แสดงไว้ด้านบน ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นใหม่ อีกครั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
 2. คลิกที่ Start และเลือกที่ Run.
 3. ที่กรอบของ Run ให้พิมพ์ข้อความ C:\SonyTemp\PlayerPlugin2Setup_EN.EXE แล้วคลิกที่ OK เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 4. ทำตามข้อความที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จ
 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว

วิธีการใช้งาน Sony Player Plug-in เวอร์ชั่น 2.0.01 สำหรับ Windows Media Player

 1. เลือกไฟล์ DVF หรือ ไฟล์ MSV และดับเบิลคลิกที่
 2. โปรแกรม Windows Media Player จะเปิดขึ้นมาและการเล่นกลับจะเริ่มต้นขึ้น
  หมายเหตุ: ไฟล์ DVF หรือ ไฟล์ MSV สามารถจะทำการเปิดได้จากโปรแกรม Windows Media Player ได้ด้วยเช่นกัน