รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ICD-UX513F
 • ICD-UX512F

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้น จึงได้มีการออกโปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์นี้มาสำหรับเฟิร์มแวร์ของ ICD-UX512F/UX513F

วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
ต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายที่มีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เป็น 1.01

ในกรณีที่เฟิร์มแวร์ของเครื่องนั้นมีเวอร์ชั่นเป็น 1.02 อยู่แล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

ผลิตภัณฑ์

 • ICD-UX512F/UX513F

ตรวจสอบชื่อรุ่น:
ชื่อรุ่นนี้สามารถจะพบได้ที่ด้านหลังของเครื่องนี้

 

* รูปด้านบนเป็นของ ICD-UX513F.

ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เปิดตัว IC Recorder ขึ้นมา
 2. ตรวจสอบว่า ตัว IC Recorder นั้นอยู่ในโหมด stop อยู่
  รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าต่างแสดงผลของตัว IC recorder เมื่อตัว IC recorder นั้นอยู่ในโหมด stop
 3. กดปุ่ม  STOP ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลนั้น


  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลของเครื่องนั้น  

อาการที่แก้ไข
ในผลิตภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าอาจจะพบกับอาการต่อไปนี้ได้ เมื่อพวกเขาพยายามที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) ที่ชาร์จไฟใหม่ได้

 • การชาร์จอาจจะหยุดลงไประหว่างทาง ขึ้นอยู่กับสถานะของการชาร์จนั้น และแบตเตอรี่อาจจะไม่มีการชาร์จจนเต็ม ถึงแม้ว่า ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะแสดงว่า ได้มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว อาการนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยการอัพเดทของเฟิร์มแวร์นี้

สภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซี
ระบบปฏิบัติการ

 • Windows® 7
  (Ultimate / Professional / Home Premium / Home Basic / Starter)
 • Windows® Vista (Service Pack 2 หรือสูงกว่า)
  (Ultimate / Business / Home Premium / Home Basic)
 • Windows® XP (Service Pack 3 หรือสูงกว่า)
  (Media Center Edition 2005 / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition /Professional / Home Edition)
 • Mac OS X ( v10.2.8 - v10.6.4 )

  ที่ได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  ไม่รองรับ Windows XP เวอร์ชั่น 64 bit

ความต้องการระบบทางฮาร์ดแวร์
พอร์ต: พอร์ต USB

หมายเหตุ

 • ไม่รับประกันว่า จะไม่มีปัญหาในการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
 • ระบบต่อไปนี้ไม่ได้รับการรองรับ
  - ระบบปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
  - เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่ประกอบขึ้นมาเอง
  - ระบบปฏิบัติการที่ผ่านการอัพเกรดมา
  - สภาวะแวดล้อมของมัลติบูต
  - สภาวะแวดล้อมของมัลติมอนิเตอร์

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ICD- UX512F/UX513F Firmware Update Version 1.02
ชื่อไฟล์: ICDUXx1x_V102.zip
ขนาดดาวน์โหลดไฟล์: 1.43 MB (1,501,362 bytes)
ปรับปรุงเมือ: 25 พฤศจิกายน 2553

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Firmware Update Version 1.02

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.02

ขนาดของไฟล์

 • 1.43MB

วันที่ออก

 • 2013-10-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดต
ก่อนการอัพเดทเฟิร์มแวร์นี้ ให้เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของเครื่อง
  ตรวจสอบว่า ตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ติดสว่างทั้งหมดในหน้าต่างของแสดงผลนั้น
  ถ้าหากกำลังงานของแบตเตอรี่เกิดหมดขึ้นมา ในขณะที่ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อยู่ จะทำให้การอัพเดตทำได้ไม่สำเร็จ
  (รูปด้านล่างนี้แสดงตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่จะแสดงเมื่อตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในหน้าต่างของช่องแสดงผลของเครื่องติดสว่าง)
 2. บันทึกสำเนาแบ็คอัพของข้อความและข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัว IC recorder นั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน
  แนะนำให้ท่านทำการคัดลอกข้อความและข้อมูลที่บันทึกไว้ในตัว IC recorder นั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ เพื่อเป็นการสำรองไว้ในกรณีที่ข้อมูลของตัว IC recorder เกิดการสูญหายไป เนื่องจากการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
  Sony Corporation จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเจ้าของตัว IC recorder นั้น สำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึงการสูญเสียข้อมูล เนื่องมาจากบริการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
 3. ตรวจสอบตำแหน่งของสวิทช์ HOLD/POWER
  ให้เลื่อนสวิทช์ HOLD/POWER นี้ไปอยู่ตรงกลาง
   

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. เราขอแนะนำให้ท่านทำการบันทึกไฟล์อัพเดตนี้ไว้บนหน้าเดสทอปของคอมพิวเตอร์
  ICDUXx1x_V102.zip (Windows: 1.43MB, Macintosh: 1.4MB)

  สำหรับขั้นตอนที่จะทำการตรวจสอบว่า ไฟล์ "ICDUXx1x_V102.zip" ได้รับการดาวน์โหลดอย่างถูกต้องมีดังนี้:

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
  เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์ ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดาวน์โหลดมา แล้วเลือกที่ Properties หน้า Properties ของไฟล์นั้นจะแสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบดูขนาดของไฟล์นั้น ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เหมือนกับขนาดของไฟล์ที่แสดงไว้ข้างต้น ให้ลองทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นอีกครั้ง

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Macintosh
  เพื่อทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์นั้น ให้เลือกที่ไอคอนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้น และเลือกที่ Get Info จากเมนู File แล้วให้คลิกที่ รูปสามเหลี่ยมแสดงข้อมูลของ General ที่ซ่อนอยู่เพื่อแสดงขนาดของไฟล์นั้น ถ้าขนาดของไฟล์ไม่เหมือนกันกับของขนาดไฟล์ที่แสดงไว้ข้างต้น ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นอีกครั้ง
 2. ขยายไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดมา
  ขึ้นอยู่กับการคอนฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านอาจจะไม่สามารถทำการขยายไฟล์ดังที่แสดงด้านล่างนี้ได้

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP /Windows Vista /Windows 7
  1. คลิกขวาที่ไฟล์ ICDUXx1x_V102.zip และคลิกที่ Extract All.
  2. ไฟล์ ICDUXx1x_V102.zip จะเปิดและแสดงขึ้นมา ตรวจสอบว่า ไฟล์ด้านล่างนี้มีอยู่ในนั้นด้วย ไฟล์นี้เป็นโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ ICDUXx1x.UPG

  สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS X
  1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ICDUXx1x_V102.zip. ที่ดาวน์โหลดมา
  2. ตรวจสอบว่า ไฟล์นี้ได้รับการขยายออกมาและไฟล์ ICDUXx1x.UPG ได้รับการสร้างขึ้นมาบนหน้าเดสทอปแล้ว ไฟล์นี้เป็นโปรแกรมสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ ICDUXx1x.UPG

  * ขึ้นอยู่กับคอนฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลของไฟล์ .UPG ที่อยู่ในไฟล์ ICDUXx1x.UPG อาจจะไม่แสดงออกมา


ขั้นตอนการอัพเดต
ภายหลังที่ท่านได้ทำตามขั้นตอนที่อยู่ในส่วนของ Preparation for Update (การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดต) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการอัพเดตโปรแกรม

 1. เชื่อมต่อตัว IC recorder เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. คัดลอกไฟล์ ICDUXx1x.UPG ที่ได้รับการขยายออกมา ตามที่ท่านได้ทำการขยายดังที่อธิบายไว้ในส่วนของ Download procedure (ขั้นตอนการดาวน์โหลด) ไปยังไดเร็กตอรี่ราก ที่อยู่ถัดต่อลงมาด้านล่างของ IC RECORDER ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

  * ขึ้นอยู่กับคอนฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน นามสกุลของไฟล์ .UPG ที่อยู่ในไฟล์ ICDUXx1x.UPG อาจจะไม่แสดงออกมา

  * ภาพด้านบนนี้เป็นของ Windows XP Explorer.
 3. ปลดการเชื่อมต่อของตัว IC recorder ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. หน้าจออัพเดตจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างของตัว IC recorder และการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มต้นขึ้น

  การอัพเดตจะสำเร็จในเวลาประมาณ 1 นาที และโหมดหยุด หรือการแสดงของการปรับตั้งนาฬิกาจะแสดงขึ้นมา
  (ไฟล์สำหรับการอัพเดตในตัว IC recorder นั้นจะได้รับการลบออกโดยอัตโนมัติ)

  (หน้าจออัพเดต)

ความผิดพลาดระหว่างการอัพเดต

 1. ในกรณีที่ตัว IC recorder แสดง Low battery power to Update

  - ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) แบบชาร์จไฟใหม่ได้ หรือเปลี่ยนด้วยอันที่ชาร์จไฟไว้แล้ว ถ้าท่านใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ให้เปลี่ยนด้วยก้อนใหม่

  * ถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายนี้ (สำหรับกระบวนการอัพเดตนี้หรือในการใช้งานปกติ) ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้แบบ Ni-MH (Nickel-Metal Hydride) ที่มีมากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายนี้ หรือรุ่นใด ๆ ที่เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้แบบ Ni-MH ที่แสดงไว้เป็นอุปกรณ์เสริมในคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในเป้าหมายนั้น
 2. ในกรณีที่ตัว IC recorder แสดง Memory Full
  ให้ทำการลบข้อความที่บันทึกไว้บางส่วนออกไปจากตัวเครื่อง หรือให้โอนย้ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีพื้นที่ว่างในตัวเครื่องมากกว่า 10MB แล้วจึงเริ่มทำการอัพเดตใหม่อีกครั้ง

หลังจากอัพเดต
ให้ทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เมื่อโปรแกรมสำหรับอัพเดตได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
โปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการติดตั้งสำเร็จเมื่อ 1.02 แสดงในหน้าต่างแสดงผลของเครื่อง

ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จากขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. เปิดตัว IC Recorder ขึ้นมา
 2. ตรวจสอบว่า ตัว IC Recorder นั้นอยู่ในโหมด stop อยู่
  ภาพด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของหน้าต่างแสดงผลของตัว IC recorder เมื่อตัว IC recorder นั้นอยู่ในโหมด stop
 3. กดปุ่ม  STOP ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างแสดงผลนั้น