รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S300

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony ขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์ สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray ของ Sony รุ่น BDP-S300.
ตัวยูติลิตี้นี้จะอัพเดต เฟิร์มแวร์ของ BDP-S300 ไปเป็นเวอร์ชั่น 6.20 และจะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ปรับปรุงจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 5.90:

 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของ BD-Java เพื่อยกระดับการโต้ตอบกับ BD-ROM บางแผ่น

ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเฟิร์มแวร์ดั้งเดิม:

 • ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของ BD-Java เพื่อยกระดับการโต้ตอบกับ BD-ROM บางแผ่น
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันได้กับฟอร์แมทที่ออกใหม่ BD-R/RE (BDMV)
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันได้กับแผ่น BD-R/RE ที่เขียนด้วย ซอฟต์แวร์ Click to Disc Ver.1.1 และ Click to Disc Editor Ver.1.1 (จำเป็นต้องมีการอัพเดตของซอฟต์แวร์เหล่านี้)

หมายเหตุ:

 • ยูติลิตี้นี้ใช้เฉพาะกับ BDP-S300 ที่ขายในเอเซียแปซิฟิกเท่านั้น ไม่ได้สำหรับรุ่นทั้งหมดที่ขายในทุกประเทศ
 • ให้ทำตามคำสั่งการอัพเดตนี้อย่างถี่ถ้วน การละเลยไม่ได้ทำตามคำสั่งนี้อาจจะไปขัดจังหวะขบวนการอัพเดต และอาจจะทำให้เครื่องเล่นนั้นไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นหรือตัดการเชื่อมต่อจากเต้ารับไฟ AC ที่เสียบกับฝาผนัง การสูญหายของกำลังไฟในขณะทำการติดตั้งการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นนี้ไม่ตอบสนองหรือต้องได้รับการตรวจซ่อม
 • ตัวเครื่องเล่น Blu-ray นี้จะทำการรีเซทไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน หลังจากการติดตั้งตัวอัพเดตนี้แล้ว ยูสเซอร์จำเป็นต้องทำการตั้งค่าคอนฟิกให้กับเครื่องเล่นนั้นใหม่อีกครั้ง

ก่อนที่จะทำการเริ่มลงมือ:

 1. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ กระทำด้วยการใส่แผ่น CD-R เข้าไปในเครื่อง BDP-S300 ของท่าน
  ห้ามใช้แผ่น CD-RW แนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R เท่านั้น
 2. Use a brand new CD-R disc to burn the firmware update. The player may not be able to correctly read a dirty disc or a disc with scratches.
 3. ยูสเซอร์ จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวเขียน CD พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น
 4. ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะสร้างเป็น ISO Image. ซึ่ง ISO image (.iso) นี้จะเป็นอิมเมจของแผ่นของระบบไฟล์ ISO 9660
 5. ยูติลิตี้ที่ใช้สร้าง CD โดยส่วนมาก จะสามารถเขียน ไฟล์ ISO ต่าง ๆ ลงแผ่นได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตรวจสอบกับไฟล์ช่วยเหลือของซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง CD นั้นของท่าน
 6. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่น:
  • เปิดเพาเวอร์ของทีวี และต้องแน่ใจว่าได้ปรับไปที่อินพุทที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องเล่น BDP-S300 นั้นไว้
  • เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc BDP-S300 ขึ้นมา
  • ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น ให้กดที่ปุ่ม STOP และให้รอจนกระทั่งหน้าจอของสีน้ำเงินของ Sony Blu-ray Disc แสดงขึ้นมา บนจอทีวี ก่อนจะดำเนินการต่อ
  • บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม SYSTEM MENU 
  • ที่หน้าจอของ System Menu ให้ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ที่ Setup แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
  • ที่หน้าจอ Setup ให้ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ที่ Video Setup แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
  • ให้ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ที่ TV Type แล้วกดที่ปุ่ม ENTER
  • บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BLUE 
  • เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันที่ติดตั้งอยู่ใน BDP-S300 นั้น จะแสดงขึ้นมาบนจอทีวี ถ้าหมายเลขเวอร์ชั่นเป็น 6.20 หรือสูงกว่า เครื่องนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตอีก

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์ BDP-S300

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.20

ขนาดของไฟล์

 • 50.1MB

วันที่ออก

 • 2012-04-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

รายละเอียดการดาวน์โหลด

 1. ให้ทำการบันทึกไฟล์อัพเดตไว้บนหน้าเดสทอปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  - เมื่อทำการเก็บบันทึกไฟล์อัพเดตนี้ ให้ทำการตรวจสอบขนาดของไฟล์ด้วย
  - โดยการคลิกขวาที่ไฟล์นั้น แล้วเลือกที่ properties แล้วทำการตรวจสอบที่แทปของ General ว่า มีการแสดงข้อมูลของขนาดไฟล์ต่อไปนี้: 52,554,752 bytes  - ถ้าขนาดของรายละเอียดที่แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นแตกต่างกัน ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นออก ทำการล้างหน่วยความจำแคชของตัว อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์นั้น แล้วทำการดาวน์โหลดอีกครั้ง
 2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ UPDATE_BDPS300_VER0620.exe เพื่อทำการแตกไฟล์อัพเดตเฟิร์มแวร์ไปยัง  เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  เมื่อมีพร็อมพ์ขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อทำการเลือกตำแหน่งที่จะจัดเก็บไฟล์ อิมเมจ ISO ที่แตกออกมา เราขอแนะนำให้ท่านเลือกที่หน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  คลิกที่ OK เพื่อเริ่มการแตกไฟล์
 3. ทำการเขียนไฟล์อิมเมจนั้นใส่ในแผ่น CD-R ใหม่ที่ว่างเปล่าอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกที่ตัวเลือก Burn Image ของซอฟต์แวร์เขียน CD * ของท่าน เพื่อทำการสร้างแผ่นอัพเดตนี้

  *ฟังค์ชั่น Burn Imageนี้ อาจจะมีชื่อแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ที่ท่านใช้อยู่

ข้อสังเกตุที่สำคัญ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นดิสก์นั้นได้รับการปิดการเขียน (finalize) แล้ว
 • ต้องแน่ใจว่า การสร้างแผ่นดิสก์นี้ได้ทำอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีทึ่มีข้อสงสัย ให้ทำการสร้างแผ่นอัพเดตนี้ขึ้นมาใหม่
 • การเขียนแผ่นนี้โดยการใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบกลุ่ม (packet) จะไม่ได้รับการรองรับ (การเขียนแบบกลุ่ม (Packet writing) เป็นเทคโนโลยีการบันทึกของแผ่นเชิงแสง ที่ใช้ในการสร้างสื่อ CD ที่สามารถทำการเขียนได้ ให้สามารถใช้งานได้แบบเดียวกันกับแผ่นดิสก์ฟลอปปี้)
 • ห้ามทำการสร้างแผ่นอัพเดตโดยใช้ขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น


ขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์

 • ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือตัดแหล่งจ่ายไฟของเครื่องเล่นออกไปในระหว่างทำการอัพเดต การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นของท่านเสียหายและทำให้ใช้งานไม่ได้ และอาจจะต้องนำเครื่องเข้ารับการตรวจซ่อมได้
 • ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นตามคำแนะนำเท่านั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ตัวเครื่องเล่นเสียหาย และทำให้ใช้งานไม่ได้ และอาจจะต้องนำเครื่องเข้ารับการตรวจซ่อมได้

ขบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อาจจะใช้เวลามากถึง 30 นาที ขั้นแรกให้อ่านขั้นตอนทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้กับเครื่องเล่นของท่าน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับทีวีได้ทำการต่อเข้ากับเครื่องเล่นอย่างถูกต้องแล้ว
 2. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถเห็นโลโก้ของ Blu-ray บนหน้าจอของทีวีแล้ว
 3. ให้ใส่แผ่นอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้เข้าไปในเครื่องเล่น แล้วทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้น
 4. การอัพเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ ให้รอจนกระทั่ง มีคำว่า DISC-DWLD ปรากฎบนช่องแสดงด้านหน้าของเครื่อง


 5. เครื่องเล่นนี้จะทำการปิดไปเองและจากนั้นอีกสักครู่จะเปิดขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ห้ามทำการใช้งานเครื่องในระหว่างนี้
 6. จะมีชุดของข้อความต่าง ๆ ปรากฎขึ้นมาบนช่องแสดงผลด้านหน้าเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ ห้ามทำการใช้งานเครื่องเล่นในระหว่างนี้ หมายเหตุ: หลังจากประมาณ 20 นาทีถาดใส่แผ่นอาจจะเปิดออกมา คำเตือน!! ห้ามนำเอาแผ่นออกจากเครื่องเล่น และห้ามทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้น การอัพเดตยังคงดำเนินอยู่ต่อไป
 7. เมื่อการอัพเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้ว จะมีข้อความ DL OK ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น


 8. ให้เอาแผ่นอัพเดตออกจากตัวเครื่องเล่น
 9. ให้เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา
  หมายเหตุ: จะใช้เวลาประมาณ 90 วินาที สำหรับเครื่องเล่นที่จะแสดงภาพบนจอทีวีหลังจากที่เครื่องเล่นนั้นได้รับการอัพเดตแล้ว ภายหลังการอัพเดต เครื่องเล่นจะทำการรีเซทไปเป็นค่าการปรับตั้งมาจากโรงงาน
 10. ตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่น:
  • เปิดเพาเวอร์ของทีวี และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการปรับอินพุทไปเป็นของที่เครื่องเล่น BDP-S300 เชื่อมต่ออยู่
  • เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc BDP-S300
  • ถ้าเครื่องเล่นเริ่มทำการเล่นแผ่นดิสก์ให้ทำการกดที่ ปุ่ม STOP และรอจนกระทั่งหน้าจอ Sony Blu-ray Disc สีน้ำเงินแสดงขึ้นมาก่อนที่จะดำเนินการต่อ
  • ที่บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม SYSTEM MENU
  • ที่หน้าจอของ System Menu ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ ที่ Setup และทำการกดที่ปุ่ม ENTER 
  • ที่หน้าจอ Setup ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ ที่ Video Setup แล้วทำการกดปุ่ม ENTER 
  • ให้ใช้คีย์ลูกศรบนตัวรีโมทคอนโทรลทำการไฮไลท์ ที่TV Type แล้วทำการกดปุ่ม ENTER 
  • บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้กดที่ปุ่ม BLUE 
  • เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่อง BDP-S300 จะแสดงบนหน้าจอทีวี ถ้าหมายเลขเวอร์ชั่นนั้นเป็น 6.20 เครื่องเล่น Blu-ray disc นั้นได้รับการอัพเดตที่ถูกต้องแล้ว

 

ถ้าแผ่นดิสก์อัพเดตไม่คืนออกมาหลังขบวนการอัพเดต และถึงแม้ว่าจะมีคำว่า DL OK แสดงออกมาแล้ว:

 1. ให้เปิดเครื่องเล่นขึ้นมา
 2. ในทันทีหลังจากที่คำว่า POWER ON แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง (ภายในหนึ่งวินาที)ให้กดที่ปุ่ม STOP บนตัวเครื่องเล่น ถาดใส่แผ่นควรจะเปิดออกมาและเครื่องเล่นจะทำการปิดไปเองโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: ท่านต้องกดปุ่ม STOP จากตัวเครื่อง การกด STOP จากตัวรีโมทคอนโทรลจะไม่ทำงาน
 3. ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกถ้าถาดใส่แผ่นยังไม่คืนออกมาอีก

 

แนวทางการแก้ปัญหา

ให้อ้างอิงกับกับแนวทางด้านล่างนี้เพื่อช่วยให้ท่านแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นนี้

 1. "WRT FAILED" แสดงขึ้นมาที่ช่องแสดงด้านหน้าของเครื่องเล่น
  ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ปิดไฟของเครื่องเล่นโดยการกดที่ปุ่ม POWER เป็นเวลาสองสามวินาทีแล้วจึงยกเลิกการกดปุ่ม POWER (ห้ามเอาแผ่นดิสก์นั้นออก ).
  • กดปุ่ม POWER นั้นอีกครั้ง ขบวนการอัพเดตจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง ถ้ามีคำว่า ""WRT FAILED"" แสดงขึ้นมาอีกครั้งให้เอาแผ่นดิสก์นั้นออกไปจากเครื่องเล่น
  • ลบไฟล์อัพเดตนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และดำเนินการในขั้นตอนของการสร้างแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตนี้ใหม่อีกครั้ง
  • ดำเนินการอัพเดตนี้อีกครั้ง
 2. "DISC-DWLD" ไม่มีแสดงขึ้นมาในช่องแสดงด้านหน้าของเครื่องเล่นเมื่อใส่แผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตนี้เข้าไป
  ให้นำเอาแผ่นอัพเดตนั้นออก และทำการสร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาโดยการดาวน์โหลด ไฟล์นั้นอีกครั้ง และดำเนินการในขั้นตอนการอัพเดตนั้นอีกครั้ง
 3. "NO DLWD 02" แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  ข้อความนี้เป็นการแสดงว่า เครื่องเล่นนี้ได้รับการอัพเดตแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตอีก
 4. การปรับตั้งส่วนบุคคลของฉันหายไปหลังการอัพเดตนี้
  เป็นเรื่องปกติหลังการอัพเดตแล้ว เครื่องเล่นจะทำการรีเซตกลับไปสู่กับการปรับตั้งไปเป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้นของโรงงาน
 5. จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าแผ่นดิสก์สำหรับอัพเดตนี้ได้สร้างอย่างถูกต้องแล้ว โดยซอฟต์แวร์สร้าง CD ที่ใช้อยู่ ?
  หลังจากที่แผ่นดิสก์ได้รับการสร้างขึ้นมาแล้ว ให้ตรวจสอบชื่อของแผ่นดิสก์นั้นว่าเป็น BDPV-11620
 6. ในระหว่างขบวนการอัพเดตเครื่องเล่นนั้นปิดไป
  ให้ทำการเปิดเครื่องเล่นนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยมีแผ่นดิสก์นั้นอยู่ในเครื่อง การอัพเดตจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
 7. เมื่อทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ "UPDATE_BDPS300_VER0620.exe"  ที่ดาวน์โหลดมา ไม่มีการสร้างไฟล์ ISO ให้และมีข้อความแสดงความผิดพลาดต่อไปนี้แสดงขึนมา : "Win32 Cabinet Self-Extraction"
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว ให้ทำการลบไฟล์นั้นแล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นอีกครั้ง
 8. เมื่อเครื่องเล่นเปิดขึ้นมาหลังจากทำการอัพเดตแล้ว ไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาที่หน้าจอทีวีหรือที่ช่องแสดงด้านหน้าของเครื่องเล่นนั้น
  ให้รอประมาณ 90 วินาที ถ้าหากเกิน 2 นาที ไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ติดต่อกับ Sony
 9. เมื่อเครื่องเปิดขึ้นมาหลังการอัพเดตแล้ว มีคำว่า "POWER ON" แสดงที่จอทีวีหรือช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น
  ให้ติดต่อกับ Sony
 10. การอัพเดตใช้เวลามากกว่า 50 นาที และดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  ให้ติดต่อกับ Sony
 11. "INCOMPLETE" / "NEED DISC" แสดงขึ้นมาทางด้านหน้าของช่องแสดงผลด้านหน้าเครื่อง
  นี่เป็นการแสดงว่าการอัพเดตนั้นทำได้ไม่สำเร็จ ให้ใส่แผ่นอัพเดตนั้นเข้าไปในถาดใส่แผ่นของเครื่องเล่นนั้น แล้วทำการปิดไฟของเครื่องเล่นนั้น โดยการกดที่ปุ่ม POWER บนตัวเครื่องเล่นนาน 5 วินาที แล้วให้ทำการเปิดไฟของเครื่องเล่นอีกครั้ง ขบวนการอัพเดตจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

ถ้าขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่สามารถเปิดเครื่องขึ้นมาได้ ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการแต่งตั้งของ Sony ในพื้นที่ของท่าน