รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • BDP-S485
 • BDP-S580
 • BDP-S480
 • BDP-S780

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: ยูติลิตี้นี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุและจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น. ไม่ได้สำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในทุกประเทศ.

ยูติลิตี้นี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780 ไปเป็นเวอร์ชัน M07.R.0600 และให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • การปรับปรุงของ BRAVIA Internet Video.

ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการใดบ้าง?
ระบบปฏิบัติการ:

 • Macintosh® OS X v10.6
 • Macintosh® OS X v10.5

การตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับไปยังอินพุทที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้ว.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ถ้าเครื่องเล่นนั้นเริ่มทำการเล่นแผ่น, ให้กดที่ปุ่ม STOP และ รอจนกระทั่ง เมนูของ xross media bar™ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอโทรทัศน์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป.
 4. ใช้คีย์ลูกศรบนรีโมททำเลือกที่ Setup – System Settings, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 5. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ Quick Start Mode และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Quick Start Mode ได้ตั้งไว้ที่ Off.
  ถ้าหาก Quick Start Mode นั้นตั้งไว้เป็น On, ให้เปลี่ยนการปรับตั้งไปเป็น Off. ไม่เช่นนั้น, การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้จะทำไม่สำเร็จ.
 6. ใช้คีย์ลูกศรทำการเลือกที่ System Information, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 7. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะแสดงออกมาบนหน้าจอโทรทัศน์นั้น.

  ถ้าหากสี่หลักสุดท้ายของตัวเลขเวอร์ชันเป็น 0600 หรือสูงกว่า, ไม่มีความจำเป็นที่จะทำการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อีก.

ก่อนที่จะเริ่มลงมือ:

มี 2 วิธีการที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780 นี้:

 1. การอัพเกรดผ่านเครือข่าย:
  การอัพเกรดผ่านเครือข่ายเป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธี การอัพเกรดผ่านเครือข่าย นี้.
  ท่านจำเป็นต้องทำการเลื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านโดยใช้สาย Ethernet.
  กรุณาดูที่ ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่ายด้านล่าง, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 2. การสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด:
  ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณ Internet ของท่านได้, กรุณาใช้วิธีอัพเกรดด้วยแผ่น.
  กรุณาดูที่ ส่วนของการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
  จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่น CD ได้, และแผ่น CD-R ที่ใหม่และว่างเปล่า ในการสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรดนี้.

ขั้นตอนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

การอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่าย, ขอแนะนำให้ท่านใช้วิธีการอัพเกรดผ่านเครือข่ายนี้กับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ BDP-S480/S485/S580/S780.

ข้อสำคัญ:

 • คำเตือน!! กรุณาทำตามคำแนะนำการอัพเกรดนี้อย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำนี้อาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นหรือถอดสายไฟ AC ออก. การสูญเสียกำลังไฟในขณะทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • เพื่อที่จะใช้วิธีการอัพเกรดนี้ จำเป็นที่จะต้องให้เครื่องเล่นนั้นเชื่อมต่อเข้ากับการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, จำเป็นที่จะต้องให้เครื่องเล่นนั้นเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วย.

กระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที, ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของระบบและการเชื่อมต่อของเครือข่าย. 

 1. เปิดเพาเวอร์ของโทรทัศน์ขึ้นมาและตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปรับอินพุทไปเป็นอันที่เครื่องเล่น BD นั้นเชื่อมต่อไว้อยู่แล้ว.
 2. เชื่อมต่อขั้ว LAN(100) บนเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของท่านใช้สาย Ethernet.
 3. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 4. ถ้ามีแผ่นอยู่ในเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น, ให้นำแผ่นนั้นออกไปก่อน.
 5. ที่ xrossmediabar (XMB) , ให้ใช้ลูกศรบนรีโมททำการเลือกที่ Setup - Network Update และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 6. จะมีข้อความ Perform version update? แสดงขึ้นมา.
 7. เลือกที่ OK และ จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 8. กระรบวนการดาวน์โหลดจะเริ่มต้นขึ้น และหน้าจอดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมา.
 9. ในระหว่างการดาวน์โหลดจะมีข้อความ DL */9 (* เปลี่ยนจาก 0 ไปถึง 9, เพื่อแสดงความคืบหน้า) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
 10. ภายหลังกระบวนการดาวน์โหลด, การอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น และข้อความ VUP จะปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 11. ในขณะทำการติดตั้งอัพเกรดนี้ จะมีข้อความ VUP */9 แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  หมายเหตุ: ตัว * จะเปลี่ยนจาก 0 ไปจนถึง 9, แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรด.
 12. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น เมื่อมีคำว่า FINISH ปรากฎที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่นนั้น.
  คำเตือน!! ห้ามใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้น จนกว่าจะมีข้อความนี้ปรากฎขึ้นมา. การทำเช่นนั้น อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 13. เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นจะปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติ.
 14. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 15. การตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว.
  หมายเหตุ: ถ้าสี่หลักสุดท้ายของเลขเวอร์ชันนั้นเป็น 0600, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ประเด็นที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับการอัพเกรดผ่านเครือข่าย

 1. SYS ERR หรือ VUP NG แสดงในช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  1. กดปุ่ม POWER ค้างไว้หลาย ๆ วินาที จนกระทั่ง เพาเวอร์ของเครื่องปิดไป.
  2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นขึ้นมา.
  3. ให้ทำตาม กระบวนการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
  4. ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ภายหลังที่ทำการอัพเกรดอีกครั้งหนึ่ง, กรุณาติดต่อกับ Sony.
 2. เมื่อทำการอัพเกรดผ่านเครือข่าย, โทรทัศน์แสดงคำว่า Connection status cannot be confirmed และท่านไม่สามารถทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้.
  อาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อของเครือข่าย. ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการปรับตั้งของเครือข่ายว่า ถูกต้องดี.
  1. ตรวจสอบว่า สาย Ethernet ได้เชื่อมต่ออย่างหนาแน่นเข้ากับขั้ว LAN(100) บนเครื่องเล่น และแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบการปรับตั้งของเครือข่ายของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น และตรวจสอบดูว่า เครื่องเล่นนั้นมี IP address ของตนเองอยู่
  หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ proxy server, ให้ป้อน IP address ของ proxy server ที่ท่านใช้, แทน proxy host name, ในช่องที่ให้ป้อนของ Proxy Server.
  3. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
 3. เพาเวอร์ของเครื่องชัตดาวน์ไปเองในระหว่างการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นขึ้นมาใหม่. ทำตาม คำแนะนำในการอัพเกรดผ่านเครือข่าย อีกครั้ง.
 4. กระบวนการอัพเกรดจะมีด้วยกัน 2 ส่วน, ส่วนแรกเป็นการดาวน์โหลดแล้วจึงทำการอัพเกรด. ถ้าภายหลังที่ส่วนของการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น, กระบวนการอัพเกรดยังไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำไปแล้วกว่า 30 นาที.
  กรุณาติดต่อกับ Sony.

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับการอัพเกรด

ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง BDP-S480/S485/S580/S780 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้, ให้ใช้วิธีการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์แทน.
ถ้าท่านทำการอัพเกรดเครื่อง BDP-S480/S485/S580/S780 ของท่านได้สำเร็จ โดยใช้ การอัพเกรดผ่านเครือข่าย ตามข้างต้น, ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการนี้อีก.
หมายเหตุที่สำคัญ:

 • ยกเว้นกรณีที่ท่านยังไม่ได้ทำ, ให้ทำการตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อพิจารณาดูว่า การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำกับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านหรือไม่.
 • สำคัญ: ในเวลานี้, ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชันที่จะสามารถสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้ได้. ถ้าท่านประสบกับความยุ่งยากในการสร้างแผ่นดิสก์นี้, ให้พิจารณาการอัพเกรดผ่านทางเครือข่าย หรือขอรับแผ่นอัพเกรดแทน. ท่านอาจจะเลือกที่จะกลับมาตรวจสอบภายหลังว่า มีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่กว่าให้หรือไม่อีกก็ได้เช่นกัน.
 • คำเตือน!! ให้ทำตามคำแนะนำในการอัพเกรดอย่างถี่ถ้วน. การละเลยไม่ทำตามคำแนะนำอาจจะไปขัดจังหวะกระบวนการอัพเกรด และอาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • คำเตือน!! ห้ามปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น หรือถอดสายไฟ AC ออก. การสูญเสียกำลังไฟในขณะทำการติดตั้งอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้อาจจะทำให้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นไม่ตอบสนองหรือจำเป็นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
 • ให้ใช้แผ่น CD-R ใหม่ในการเขียนแผ่นสำหรับเกรดนี้เท่านั้น. เครื่องเล่นนี้อาจจะไม่สามารถอ่านแผ่นที่สกปรก หรือแผ่นที่เป็นรอยได้.
  หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ใช้แต่แผ่น CD-R. ห้ามใช้แผ่น CD-RW.
 • ระบบปฏิบัติการที่แนะนำสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการดาวน์โหลดอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้: Macintosh® OS X version 10.6 และ Macintosh OS X version 10.5.
 • จำเป็นจะต้องมีไดร์ฟที่มีความสามารถในการเขียนแผ่น CD และต้องเตรียมแผ่น CD-R ที่ว่างเปล่า เพื่อใช้ในการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดนี้.
 • ภายหลังที่ท่านทำการสร้างแผ่น, ให้ดูที่ส่วนของคำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่นดิสก์ที่อยู่ด้านล่างนี้, สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
 • เพื่อที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้, เครื่องเล่นนั้นจะต้องได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง.
 • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้ออกมาสำหรับใช้อ้างอิงในระหว่างกระบวนการติดตั้งนี้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • UPDATA_M07R0600M.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • M07.R.0600

ขนาดของไฟล์

 • 75.43MB

วันที่ออก

 • 2012-04-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Mac OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและสร้างแผ่น

 1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์ UPDATA_M07R0600M.zip ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงภายหลัง).
 2. ดับเบิลคลิกที่ UPDATA_M07R0600M.ZIP เพื่อทำการขยายไฟล์นี้.
 3. ไฟล์ที่ขยายออกมาจะมีชื่อว่า UPDATA_M07R0600.ISO.
  a. คลิกขวาที่ไฟล์ UPDATA_M07R0600.ISO และในเมนู ให้เลือกที่ Get Info.
  b. ในหน้าจอข้อมูลของ UPDATA_M07R0600.ISO ให้ตรวจสอบว่า ขนาดของไฟล์ที่แสดง คือ 75.4 MB (75,651,075 bytes).
  c. ปิดหน้าจอของ Get Info.
 4. การสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรดเฟิร์มแวร์.

หมายเหตุการเขียนแผ่น CD: 

 • สำคัญ: ในเวลานี้, ไม่ได้มีซอฟต์แวร์สำหรับเขียนแผ่น CD ครบทุกเวอร์ชันที่สามารถทำการสร้างแผ่นอัพเกรดนี้ได้. ถ้าท่านประสบปัญหาในการสร้างแผ่นดิสก์นี้, ให้พิจารณาวิธีการขอรับแผ่นดิสก์แทน.
 • แผ่นอัพเกรดนี้ต้องได้รับการปิดการเขียน (finalized). ต้องแน่ใจว่า ได้เลือก Finalize CD (No further writing possible). ในซอฟต์แวร์สำหรับเขียน CD ของท่าน เพื่อทำการปิดการเขียนแผ่นอัพเกรดนี้.
 • ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนแผ่น CD ให้ทิ้งแผ่นนั้นไป และทำการสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ขึ้นมา.
 • การเขียนแผ่นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการเขียนแบบ packet จะไม่ได้รับการรองรับ.
  อย่าใช้แผ่นอัพเกรดที่ทำการสร้างโดยขบวนการอื่นที่นอกเหนือจากที่อธิบายมาข้างต้น.

คำแนะนำในการอัพเกรดโดยใช้แผ่น

คำแนะนำด้านล่างนี้เป็นวิธีการติดตั้งการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์.

คำแนะนำในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์
คำเตือน!! ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่น หรือถอดปลั๊กไฟ AC ออก. การทำเช่นนั้นอาจจะทำความเสียหายให้กับเครื่องเล่นนั้นจนถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
คำเตือน!! ห้ามทำการกดปุ่มใด ๆ ยกเว้นแต่จะมีคำแนะนำให้ทำเท่านั้น จนกว่าการอัพเกรดจะเสร็จสิ้น. การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องเล่นนั้นเสียหายถึงขั้นต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อมได้.
หมายเหตุ: ขบวนการอัพเกรดนี้ ใช้เวลาขั้นต่ำ 30 นาที.

 1. ให้ทำการเปิดทีวีและตรวจสอบว่า ได้ทำการปรับอินพุทไปเป็นอันที่เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้นเชื่อมต่ออยู่.
 2. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมา.
 3. ให้ใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไปในเครื่องเล่น, และทำการปิดถาดใส่แผ่นนั้น.
 4. หลังจากที่แผ่นได้รับการโหลด, จะมีข้อความ, Perform version update? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.
 5. ให้ใช้รีโมททำการเลือกที่ OK, และ ทำการกดที่ปุ่ม ENTER.
 6. ขบวนการอัพเกรดจะเริ่มต้นขึ้น จะมีคำว่า VUP ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น.
 7. ในขณะที่การอัพเกรดถูกติดตั้ง ข้อความ VUP */9 ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  หมายเหตุ: ตัว * จะเปลี่ยนจาก 0 จนถึง 9, แสดงความคืบหน้าของการอัพเกรดนั้น.
 8. การอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จสิ้น เมื่อมีข้อความ FINISH ปรากฎบนช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น.
  คำเตือน!! ห้ามทำการใช้งานเครื่องหรือปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นนั้น. จนกว่าจะมีข้อความนี้แสดงออกมา การทำเช่นนั้นอาจจะส่งผลให้เครื่องเล่นของท่านไม่ตอบสนอง และต้องส่งเข้ารับการตรวจซ่อม.
 9. นำเอาแผ่นอัพเกรดนั้นออกมาจากเครื่องเล่น.
 10. เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray นั้น.
 11. ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ เพื่อทำการตรวจสอบว่า การอัพเกรดนี้ได้รับการติดตั้งสำเร็จ.
  หมายเหตุ: ถ้าตัวเลขสี่หลักหลังของหมายเลขเวอร์ชันเป็น 0600, การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ทำได้สำเร็จ.

ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่ทำการคืนแผ่นออกมา
ถ้าแผ่นอัพเกรดนี้ไม่คืนออกมา ถึงแม้จะมีคำว่า FINISH แสดงออกมา, ให้ทำตามขั้นตอนด้างล่างนี้.

 1. ปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, และถอดเอาสายไฟ AC ออก.
 2. ต่อสายไฟ AC เข้าไปในขณะที่ทำการกดปุ่ม Open/Close ของเครื่องเล่นเอาไว้.
  หมายเหตุ: การกดปุ่ม Open/Close บนรีโมทจะไม่ทำงาน. จำเป็นต้องทำการกดที่ปุ่ม Open/Close บนเครื่องเล่นดิสก์.
 3. ให้ทำการกดปุ่ม Open/Close เอาไว้ จนกระทั่ง ถาดใส่แผ่นนั้นเปิดออกมา.
 4. นำแผ่นนั้นออกมา.

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยใช้แผ่นดิสก์

 1. SYS ERR หรือ VUP NG แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลของหน้าเครื่องเล่น.
  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. กดปุ่ม POWER ค้างไว้หลายนาที จนกระทั่ง เพาเวอร์ของเครื่องเล่นปิดไป.
  2. ทำการเปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ขึ้นมาใหม่.
  3. ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
  ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังทำการอัพเกรดซ้ำไป, โปรดติดต่อกับ Sony.
 2. VUP ไม่แสดงขึ้นมาในช่องแสดงผลทางด้านหน้าของเครื่องเล่น เมื่อใส่แผ่นอัพเกรดนี้เข้าไป.
  ทำตามขั้นตอนในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ และการสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดใหม่ และให้ทำตามขั้นตอนในส่วนของ คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ เพื่อทำการติดตั้งตัวอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.
 3. เพาเวอร์ของเครื่องปิดไปเองในระหว่างการอัพเกรด.
  เปิดเพาเวอร์ของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray, และ จากนั้น ทำตาม คำแนะนำการอัพเกรดด้วยแผ่นดิสก์ อีกครั้ง.
 4. ไฟล์ UPDATA_M07R0600M.ZIP สำหรับอัพเกรดที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์สำหรับอัพเกรดไม่สามารถแตกไฟล์ออกมาได้.
  การดาวน์โหลดนั้นอาจจะล้มเหลว. ให้ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นออกไปและทำตามในขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และสร้างแผ่นสำหรับอัพเกรด เพื่อสร้างแผ่นอัพเกรดขึ้นมาใหม่.
 5. ขบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสิ้นหลังจากที่ทำงานมาแล้วนานกว่า 30 นาที.
  โปรดติดต่อกับ Sony.