รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • NW-A605
 • NW-A608
 • NW-A607

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หัวข้อที่กำหนดไว้ :เมื่อชาร์จไฟด้วย ตัวแปลงไฟ AC โดยชาร์จผ่าน USB หรือ PC ที่อยู่ในโหมดเตรียมพร้อม เวลาในการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลง หลังจากปรากฎ DATABASE หรือ PC อาจไม่รู้จักเครื่องถึงแม้ว่าจะต่ออยู่ก็ตาม คุณลักษณะเพิ่มเติม:สามารถรองรับฟอร์แมท WMA เครื่องที่ได้รับผลกระทบ : Network WALKMAN NW-A605/607/608 ที่มี เฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.0 และ 1.1 ขนาดที่ดาวน์โหลด: 6.55 MB (6,876,408 ไบต์)ประกาศครั้งแรก :17 มกราคม 2007

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • โปรแกรมการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของรุ่น NW-A600 เวอร์ชั่น 2.0

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2

ขนาดของไฟล์

 • 6.55MB

วันที่ออก

 • 2007-04-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งบน NW-A608/607/605 WALKMAN ของท่าน :

 1. กดปุ่ม DISP/FUNCค้างไว้จนกระทั่งปรากฎเมนูFunction
 2. หมุนสวิตช์ Shuttle เพื่อเลือกMusic Libraryและกดปุ่ม   (PLAY/STOP)
 3. กดปุ่มSEARCH/MENU ค้างไว้ในโหมดหยุดจนกระทั่งปรากฎเมนู Setting
 4. หมุนสวิตช์ Shuttle เพื่อเลือกAdvanced Menu และกดปุ่ม   (PLAY/STOP)
 5. หมุนสวิตช์ Shuttle เพื่อเลือกข้อมูลและกดปุ่ม    (PLAY/STOP)
 6. ยืนยันเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ตัวเลือก [4:] โดยหมุนสวิตช์ Shuttle

  • สร้างโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนไดร์ฟ C:\ ของคอมพิวเตอร์ของท่าน : FWUP
  • บันทึกโปรแกรมลง C:\FWUP
  • ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็น 6.55 MB หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ลบไฟล์และปฏิบัติซ้ำขั้นตอนในการดาวน์โหลด


ขั้นตอนในการอัพเกรด

ทันทีที่ดาวน์โหลดเสร็จ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่ออัพเกรดโปรแกรม

 1. โปรดดูให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 3MB บน Walkman ก่อนทำการอัพเดท
 2. ต่อเครื่องกับ PC.
 3. ออกจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่กำลังเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน
 4. คลิ๊กปุ่มStartบนทาส์กบาร์และคลิ๊กRun - กล่องข้อความ Run จะเปิด
 5. เบราสที่C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe ในกล่องข้อความ Open และคลิ๊ก OK.โปรแกรมจะเริ่มทำงาน
 6. ปฏิบัติตามหน้าจอต่อไปนี้

  *โปรดอย่างถอดสาย USB ขณะที่ทำการอัพเกรด

  *ขณะที่ทำการอัพเกรด การเชื่อมต่อ USB จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติและตัวแสดง USB Connect จะปิดลงด้วยตัวควบคุม นอกจากนี้อาจปรากฎข้อความ USB disconnect บนคอมพิวเตอร์บางเครื่อง  
 7. ให้ยอมรับ License Agreement และคลิ๊กNext. 8. ต่อ Walkman กับคอมพิวเตอร์ของท่านและคลิ๊กOK. 9. ปิดโปรแกรมทั้งหมดและคลิ๊กOK. 10. คลิ๊ก OK เพื่อเริ่มกระบวนการอัพเดท 11. กระบวนการอัพเดทดำเนินต่อไป 12. การอัพเดทเฟิร์มแวร์ประสบผลสำเร็จ คลิ๊กFinish.

 

หลังจากที่อัพเกรด

โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นเมื่อติดตั้งโปรแกรมอัพเกรดสำเร็จด้วยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น การติดตั้งโปรแกรมอัพเกรดจะสำเร็จเมื่อปรากฎ“2.0” บนหน้าจอ.