รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • SSE-BTR1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรดเข้าไปที่ Smart B-Trainer Global Support site เพื่อทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด.

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

  • 2016-11-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • System OS