รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • MHS-FS2
 • MHS-TS20K
 • MHS-FS3
 • MHS-FS2K
 • MHS-FS3K
 • MHS-FS1
 • MHS-TS20
 • MHS-FS1K

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

สำหรับยูสเซอร์ของซอฟต์แวร์ Bloggie  เราขอมอบโปรแกรมอัพเดตล่าสุด (Ver.1.3(3.3.1.73) สำหรับ Windows / Ver.1.3 (3.3.2.02) สำหรับ Mac OS).

ซอฟต์แวร์ Bloggie ที่ใช้ได้

 • สำหรับ Windows: Ver.1.0 (3.0.0.217) - Ver.1.3 (3.3.1.65)
 • สำหรับ Mac OS: Ver.1.2 (3.2.0.64b) - Ver.1.3 (3.3.1.74)

OS ที่รองรับด้วยซอฟต์แวร์ Bloggie

สำหรับ Windows

 • Windows XP (SP3) (32-bit editions เท่านั้น)
 • Windows Vista (SP2)
 • Windows 7

สำหรับ Mac OS

 • Mac OS X v10.5 - 10.7

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ใน OS ที่รองรับและข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบของซอฟต์แวร์ Bloggie ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับกล้องของท่าน

การปรับปรุง

อาการที่ซอฟต์แวร์ Bloggie ทำการโหลดตลอดเวลาภายหลังจากที่เปิดใช้งานและไม่แสดงภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (thumbnail) ในกรณีต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข

 • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows:
  เมื่อชื่อของยูสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีตัวอักษรแบบมัลติไบต์อยู่ด้วย
 • สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac OS:
  เมื่อชื่อของพาธของโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่เก็บรูปภาพต่าง ๆ ไว้ มีการรวมตัวอักษรแบบมัลติไบต์ไว้ด้วย
 • Mac OS X v10.7 ได้รับการรองรับ

วิธีการอัพเดต

 1. เปิดซอฟต์แวร์ Bloggie
 2. เมื่อมีข้อความแสดงให้ทำการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes หรือ OK เพื่อทำการดาวน์โหลด ภายหลังการดาวน์โหลด ให้ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการอัพเดตซอฟต์แวร์

วิธีการตรวจเช็คเวอร์ชั่นภายหลังการอัพเดต

 1. เปิดซอฟต์แวร์ Bloggie ขึ้นมา
 2. สำหรับ Windows:
  คลิกขวาที่ตำแหน่งใด ๆ ที่ด้านบนของกรอบหน้าต่าง เลือกที่ About Bloggie Software และตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นมีแสดงเป็น “1.3 (3.3.1.73)” บนหน้าต่างที่แสดงนั้น

  สำหรับ Mac OS:
  คลิกที่เมนู Bloggie Software เลือกที่ About Bloggie Software และทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นว่า แสดงเป็น “1.3 (3.3.2.02)” บนหน้าต่างที่แสดง

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2011-11-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7;Windows Vista;Windows XP