เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

 • ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ: ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกล้องภาพวิดีโอของท่าน เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และการโอนย้ายไฟล์ต่าง ๆ ได้มีการรวมอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการนี้
 • ไม่รองรับ: 
  • ฟีเจอร์การสตรีมมิ่งของ USB ไม่ได้รับการรองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows 7
  • ไม่รองรับ Windows 7 Starter edition 

 • ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ: ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์และการโอนย้ายไฟล์ต่าง ๆ ได้มีการรวมอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการนี้
 • ไม่รองรับ: 
  • ฟีเจอร์การสตรีมมิ่งของ USB ไม่ได้รับการรองรับกับระบบปฏิบัติการ Windows Vista
  • ไม่รองรับ Windows Vista Starter edition 

 • ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ: ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านเข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์และการโอนย้ายไฟล์ต่าง ๆ ได้มีการรวมอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการนี้
 • ไม่รองรับ: 
  • ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 64-bit 
  • ไม่รองรับ Windows XP Starter edition

หมายเหตุ:

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2012-08-24

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7;Windows Vista;Windows XP