รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDPS-M10

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ ไดร์ฟ Hard Disk Photo Storage ไปเป็นเวอร์ชั่น 2.19

การปรับปรุงในอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ HDPS-M10

 1. ไอคอนแสดงของ Battery  จะเปลี่ยนไปเป็นที่ดูง่ายสำหรับยูสเซอร์ (ในการชาร์จ)

   

   ก่อน

   หลัง

   100%    
   75% & มากกว่า    (กระพริบ)    (กระพริบ)
    50% & มากกว่า    (กระพริบ)    (กระพริบ)
    25% & มากกว่า    (กระพริบ)    (กระพริบ)
    10% & มากกว่า    (กระพริบ)    (กระพริบ)
    0%    (กระพริบ)    (กระพริบ)

    
 2. รองรับภาษา (10 ภาษา) * : อังกฤษ, จีน แบบย่อ, จีน แบบดั้งเดิม, เกาหลี, ไทย, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, โปรตุเกส, สเปน

  *  หมายเหตุ บางเครื่องของ Hard Disk Photo Storage จะรองรับภาษาทั้ง 10 นี้อยู่แล้ว

ชื่อไฟล์: Sony0219_WW_6.exe
ขนาดดาวน์โหลด : 483 KB
โพสต์ครั้งแรกเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2549

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • เครื่องมืออัพเกรดเฟิร์มแวร์ของ HDPS-M10

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.19

ขนาดของไฟล์

 • 0.47MB

วันที่ออก

 • 2007-05-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP
 • Windows 2000
 • Windows ME

ดาวน์โหลด

กระบวนการอัพเดตนี้ต้องการมีรายการต่อไปนี้เพื่อการอัพเดตที่ถูกต้อง :

 • ระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Windows 2000 (Service Pack 4 และสูงกว่า) และ Windows ME
 • RAM: 256MB และสูงกว่า
 • CPU: ควรจะเป็น Pentium III หรือเทียบเท่า และสูงกว่า
 • สาย USB ที่จัดมาให้กับ HDPS-M10

ความต้องการของไดร์ฟ

 • ชื่อรุ่นของไดร์ฟต้องเป็น HDPS-M10
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไอคอนของแบตเตอรี่จะต้องมีแสดงอยู่อย่างน้อย 2 ขีด ไม่เช่นนั้นให้ทำการชาร์จไฟให้กับไดร์ฟนั้นจนกว่าระดับของแบตเตอรี่จะเพียงพอ

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
1. สร้างโฟล์เดอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
2. บันทึกไฟล์ Sony0219_WW_6.exe ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์นี้
3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ใช้ Windows Explorer หาตำแหน่งที่ไฟล์นี้ถูกบันทึกเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้ คลิกที่ View และคลิกที่ Details.
ถ้าขนาดของไฟล์เหมือนกับขนาดดาวน์โหลด ที่ 483 KB การดาวน์โหลดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว
ถ้าขนาดแตกต่างกัน ให้ลบไฟล์นั้นแล้วทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการอัพโหลด
 1. เชื่อมต่อตัว ไดร์ฟ HDPS-M10 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดสวิทช์ที่ตัวไดร์ฟ HDPS-M10 และดูให้แน่ใจว่า ได้รับการตรวจพบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว
  หมายเหตุ: ห้ามทำการต่อตัว AC adapter เข้าไป

 2. เรียกใช้งานตัว Firmware Upgrade Tool (Sony0219_WW_6.exe) จะมี Firmware Version และ New Firmware Version แสดงขึ้นมา 3. คลิกที่ปุ่ม Start Firmware Upgrade กระบวนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเริ่มต้นขึ้น 4. ตัวไดร์ฟจะปิดไฟไปเมื่อแถบแสดงสถานะแสดงอยู่ที่ประมาณ 1/3
  ยูสเซอร์จะเห็นข้อความ Please power on device again ในช่องแสดงข้อความ
  ให้เปิดสวิทช์ของไดร์ฟ HDPS-M10 5. Firmware upgrade is ongoing จะแสดงขึ้นมา เป็นการแสดงว่า การอัพเกรดนั้นกำลังคืบหน้า

 6. ตัวไดร์ฟจะปิดไฟไปอีกครั้งเมื่อแถบแสดงสถานะแสดงอยู่ที่ประมาณ 2/3 ของความคืบหน้า
  ยูสเซอร์ จะเห็นข้อความ Please power on device again ในช่องแสดงข้อความ
  ให้เปิดสวิทช์ของไดร์ฟ HDPS-M10 ขึ้นมา 7. Firmware upgrade is still ongoing จะแสดงขึ้นมา เป็นการแสดงว่า การอัพเกรดนั้นกำลังคืบหน้า

 8. เมื่อการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นเสร็จสิ้นลง ท่านจะเห็น Verify OK...The Firmware Upgraded Successfully.
  ให้คลิกที่ OK ที่แสดงขึ้นมานั้น 9. ให้คลิกที่ปุ่ม Exit เพื่อออกจากยูติลิตี้นี้

 10. หมายเหตุที่สำคัญ
   - หลังจากที่การอัพเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นแล้ว ภาษาจะถูกรีเซทไปเป็นภาษาอังกฤษ ถ้ายูสเซอร์ต้องการที่จะเปลี่ยน ไปเป็นภาษาที่ต้องการ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การปรับตั้งภาษา สำหรับรายละเอียด
   - หลังจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นแล้ว  ยูสเซอร์ต้องทำการชาร์จไฟให้เต็มกับ ตัวไดร์ฟ HDPS-M10 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

การปรับตั้งภาษา

 1. ให้เปิดตัว ไดร์ฟ HDPS-M10 ขึ้นมา
  จะมีพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ในฮาร์ดดิสก์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ต่อจากหน้าจอ Welcome เมื่อไม่มีตัวสื่อใส่ไว้ในตัวไดร์ฟ HDPS-M10 2. ในโหมดนี้ ให้กดที่ปุ่ม CANCEL ค้างไว้จนกระทั่งการแสดงของภาษาปรากฎขึ้นมา 3. กดที่ปุ่ม CANCEL เพื่อเลื่อนไปยังภาษานั้น

 4. กดที่ COPY เพื่อเลือกภาษานั้น แล้วกดที่ COPY อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน
  ตัวเครื่องจะปิดไปหลังจากได้ทำการเลือกเสร็จแล้ว 5. เปิดเครื่อง HDPS-M10 ขึ้นมาเพื่อเริ่มกับภาษาใหม่ สำหรับเมนู และข้อความในการแสดงนั้น


ข้อความแสดงความผิดพลาด

 • ให้คลิก ที่นี่ เพื่อแก้ปัญหาของข้อความแสดงความผิดพลาด