รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • USM8GJ
 • USM4GJ
 • USM2GJX
 • USM2GJ
 • USM1GJX
 • USM1GJ
 • USM256J
 • USM512J
 • USM4GJX

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ซอฟต์แวร์สำหรับฟอร์แมทนี้ ใช้ทำการฟอร์แมทให้กับ ตัว Micro Vault ใหม่อีกครั้งเมื่อตัว Micro Vault นั้น ทำงานไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: การฟอร์แมทจะลบข้อมูลทั้งหมดในตัว Micro Vault นั้น ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลนั้นก่อนเริ่มทำการฟอร์แมท

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
ชื่อไฟล์ : S_Formatter_V30116.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 185 KB
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2551

ชื่อไฟล์: SK_V1016.exe
ขนาดดาวน์โหลด: 435 KB
ปรับปรุงเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอฟต์แวร์ฟอร์แมทสำหรับ Micro Vault (ที่มีหมายเลขซีเรียล (ขีดเส้นใต้) จาก "A" ถึง“E”)

ขนาดของไฟล์

 • 0.17MB

วันที่ออก

 • 2008-08-25

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP
 • Windows Vista

ดาวน์โหลด

สำหรับซีรี่ย์ USM J ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ ตามตัวอักษรตัวที่สี่ในหมายเลขซีเรียล  

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ สำหรับยูสเซอร์ของ Windows Vista
-- เมื่อทำการฟอร์แมท Micro Vault ด้วย Windows Vista --

 1. ให้ทำการปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมดและ Explorer ก่อนที่จะทำการฟอร์แมทตัว Mircro Vault นี้
 2. ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับฟอร์แมท
 3. ให้ลองทำการฟอร์แมท 2 หรือ 3 ครั้ง ในกรณีที่มีส่วนของไฟล์ต่าง ๆ หลงเหลืออยู่ในตัว ดิสก์ไดร์ฟ Micro Vault USB นั้นหลังจากทำการฟอร์แมท ในกรณีที่ค่าความจุเป็น 0 ไบต์ หรือในกรณีที่การฟอร์แมทดูเหมือนจะทำได้ไม่สมบูรณ์ ไม่เช่นนั้น ให้ลองทำการฟอร์แมทด้วยระบบปฏิบัติการ อื่นนอกเหนือจาก Windows Vista.

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
 2. บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์นี้
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ใช้ Windows Explorer ทำการหาในโฟลเดอร์ที่ไฟล์ S_Formatter_V30116.exe ถูกบันทึกไว้ คลิกที่ View และคลิกที่ Details.
  ถ้าขนาดของไฟล์เท่ากันกับของขนาดดาวน์โหลด 185KB การดาวน์โหลดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว แต่ถ้าขนาดแตกต่างกัน ให้ทำการลบและดาวน์โหลดไฟล์นั้นอีกครั้ง

ขั้นตอน การติดตั้ง

 1. หลังจากที่ไฟล์ S_Formatter_V30116.exe ได้รับการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ แล้วคลิกที่ RUN แล้วทำการคลิกที่ OK.จะมีโฟลเดอร์ของ S_Formatter_V30116 แสดงขึ้นมาหลังจากที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นถูกขยายออกมา
 2. เชื่อมต่อตัว Micro Vault นั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และดับเบิลคลิกที่ไอคอนฟอร์แมทในโฟลเดอร์ของ S_Formatter_V30116
 3. เลือกไดร์ฟที่ตัว Micro Vault เชื่อมต่ออยู่ และคลิกที่ Format เพื่อเริ่มกระบวนการฟอร์แมท