รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • USM16GLX
 • USM16GL
 • USM8GLX
 • USM2GLX
 • USM8GL
 • USM1GLX
 • USM4GLX
 • USM1GL
 • USM2GL
 • USM4GL

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอฟต์แวร์ฟอร์แมท Micro Vault หมายเลขเครื่อง(ขีดเส้นใต้) คือ "E", "F", "K", "M", "N", "P" หรือ "Q")

ขนาดของไฟล์

 • 0.17MB

วันที่ออก

 • 2011-08-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:

 • เมื่อตัวอักษรลำดับที่หก ในหมายเลขประจำเครื่อง (ขีดเส้นใต้) เป็น E, F, K, M, N, P หรือ Q. ให้ดาวน์โหลด S_V3102_V2.exe
 • เมื่อตัวอักษรลำดับที่หก ในหมายเลขประจำเครื่อง (ขีดเส้นใต้) เป็น H หรือ L. ให้ดาวน์โหลด SK_FormatDisk_V1016.exe

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ สำหรับผู้ใช้ของ Windows Vista
-- เมื่อทำการฟอร์แมท Micro Vault ด้วย Windows 7/Vista --

 1. ให้ทำการปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมดและ Explorer ก่อนทำการฟอร์แมทตัว Mircro Vault นั้น
 2. ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำการฟอร์แมทนี้
 3. ให้ลองทำการฟอร์แมท 2 หรือ 3 ครั้ง ในกรณีที่มีส่วนของไฟล์ต่าง ๆ หลงเหลืออยู่ในตัว Micro Vault USB Disk drive นี้หลังทำการฟอร์แมทไปแล้ว ในกรณีที่ความจุทั้งหมดเป็น 0 byte หรือในกรณีที่ดูเหมือนว่า การฟอร์แมททำไม่สำเร็จ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะลองใช้ระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจาก Windows Vista

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา เพื่อใช้จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
 2. บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์นี้
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ใช้ Windows Explorer ทำการหาดูโฟลเดอร์ที่ไฟล์  S_V3102_V2.exe ถูกบันทึกเอาไว้ คลิกที่ View และคลิกที่ Details
  ถ้าขนาดของไฟล์เท่ากันกับขนาดของดาวน์โหลด 185KB แสดงว่า การดาวน์โหลดนั้นสำเร็จแล้ว แต่ถ้าขนาดแตกต่างกัน ให้ทำการลบไฟล์นั้นออกไป แล้วทำการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการฟอร์แมท

 1. หลังจากที่ไฟล์ S_V3102_V2.exe ได้รับการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น แล้วคลิกที่ RUN  แล้วคลิกที่ OK  จะมีโฟลเดอร์ S_Formatter_V3102_V2 ปรากฎขึ้นมา หลังจากที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้รับการคลายตัวออกมาแล้ว
 2. เชื่อมต่อตัว Micro Vault เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และดับเบิลคลิกที่ ไอคอนฟอร์แมท Format_V3.1.0.2_V2.exe ในโฟลเดอร์ S_Formatter_V3102_V2 
 3. เลือกไดร์ฟที่ตัว Micro Vault นั้นเชื่อมต่ออยู่ แล้วคลิกที่ Format เพื่อเริ่มขบวนการฟอร์แมท