รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • USM16GLX
 • USM16GL
 • USM8GLX
 • USM2GLX
 • USM8GL
 • USM1GLX
 • USM4GLX
 • USM1GL
 • USM2GL
 • USM4GL

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอฟต์แวร์ใช้ในการฟอร์แมทสำหรับ Micro Vault (หมายเลขประจำเครื่อง (ขีดเส้นใต้) เป็น "H" หรือ "L")

ขนาดของไฟล์

 • 0.42MB

วันที่ออก

 • 2011-08-29

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:

 • เมื่อตัวอักษรลำดับที่หก ในหมายเลขประจำเครื่อง (ขีดเส้นใต้) เป็น E, F, K, M, N, P หรือ Q. ให้ดาวน์โหลด S_V3102_V2.exe
 • เมื่อตัวอักษรลำดับที่หก ในหมายเลขประจำเครื่อง (ขีดเส้นใต้) เป็น H หรือ L. ให้ดาวน์โหลด SK_FormatDisk_V1016.exe

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุ สำหรับผู้ใช้ของ Windows Vista
-- เมื่อทำการฟอร์แมท Micro Vault ด้วย Windows 7/Vista --

 1. ให้ทำการปิดแอพพลิเคชั่นทั้งหมดและ Explorer ก่อนทำการฟอร์แมทตัวMircro Vault นั้น
 2. ให้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำการฟอร์แมทนี้.
 3. ให้ลองทำการฟอร์แมท 2 หรือ 3 ครั้ง ในกรณีที่มีส่วนของไฟล์ต่าง ๆ หลงหลืออยู่ในตัว  Micro Vault USB Disk drive นี้หลังจากทำการฟอร์แมทไปแล้ว ในกรณีที่มีความจุทั้งหมดเป็น 0 byte หรือในกรณีที่ดูเหมือนว่า การฟอร์แมททำไม่สำเร็จ ไม่เช่นนั้นก็อาจจะลองใช้ระบบปฏิบัติการอื่นที่นอกเหนือจาก Windows Vista.

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา เพื่อใช้จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
 2. บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์นี้
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ใช้ Windows Explorer ทำการหาดูโฟลเดอร์ที่ไฟล์ SK_FormatDisk_V1016.exe ถูกบันทึกเอาไว้ คลิกที่ View และคลิกที่ Details.
  ถ้าขนาดของไฟล์เท่ากันกับของขนาดของดาวน์โหลด 435KB แสดงว่า การดาวน์โหลดนั้นสำเร็จแล้ว แต่ถ้าขนาดแตกต่างกัน ให้ทำการลบไฟล์นั้นออกไป แล้วทำการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการฟอร์แมท

 1. หลังจากที่ไฟล์ SK_FormatDisk_V1016.exe ได้รับการดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น แล้วคลิกที่ RUN, แล้วคลิกที่ OK. จะมีโฟลเดอร์ SK_FormatDisk V1.0.16 ปรากฎขึ้นมา หลังจากที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้รับการคลายตัวออกมาแล้ว
 2. เชื่อมต่อตัว Micro Vault เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และดับเบิลคลิกที่ ไอคอนฟอร์แมท FormatDisk V1.0.16.exe ในโฟลเดอร์ SK_FormatDisk V1.0.16 
 3. เลือกไดร์ฟที่มีตัว Micro Vault นั้นเชื่อมต่ออยู่ แล้วคลิกที่ Format เพื่อเริ่มขบวนการฟอร์แมท