รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • USM16GLX
 • USM16GL
 • USM8GLX
 • USM2GLX
 • USM8GL
 • USM4GLX
 • USM2GL
 • USM4GL

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวไดร์ฟ Micro Vault ยูสเซอร์สามารถที่จะทำการคลายไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกบีบอัดได้ เช่นเดียวกับตอนทำการบีบอัดไฟล์โดย Micro Vault Virtual Expander ให้ทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Decompression 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
ชื่อไฟล์ : Decompression_v26.exe
ขนาดดาวน์โหลด :  373 KB 
ปรับปุรงเมื่อ: 7 ธันวาคม 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • ซอต์แวร์ Micro Vault Decompression

ขนาดของไฟล์

 • 0.36MB

วันที่ออก

 • 2009-12-09

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
1. สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
2. เก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (Decompression_v26.exe) ไว้ในโฟลเดอร์นี้
3. เมื่อการดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ให้ใช้ Windows Explorer ทำการหาโฟลเดอร์ที่ไฟล์ได้รับการบันทึกไว้ คลิกที่ View และคลิกที่ Details.
ถ้าขนาดของไฟล์เท่ากับขนาดของการดาวน์โหลด 373KB, การดาวน์โหลดนั้นทำได้สำเร็จแล้ว ถ้าขนาดมีความแตกต่างกัน ให้ทำการลบไฟล์นั้นออก แล้วทำการดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง
 ขั้นตอนการติดตั้ง
1.เชื่อมต่อตัว MicroVault เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์2. คัดลอกไฟล์ Decompression_v26.exe เข้าไปใส่ในตัว MicroVault. หมายเหตุ:- การลากและวางไฟล์บีบอัดจากตัว Micro Vault ไฟล์นั้นจะได้รับการคลายการบีบอัดโดยอัตโนมัติ- ยูสเซอร์อาจจะทำการดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Decompression_v26.exe เพื่อเปิดไฟล์ Virtual Expander นั้น.