รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DCR-SR100E
 • DCR-SR80
 • DCR-SR60E
 • DCR-SR40E
 • DCR-SR60
 • DCR-SR40
 • DCR-SR80E
 • DCR-SR100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ยูติลิตี้นี้จะอัพเดตซอฟต์แวร์ PIXELA® ImageMixer TM  สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ HDD และจะให้ผลประโยชน์ต่อไปนี้ :

1.  สำหรับเวอร์ชั่นที่จัดมาให้กับ DCR-SR100/SR100E

รองรับการเล่นกลับอย่างไร้รอยต่อของแผ่น DVD ที่สร้างขึ้นมา :
ตัวเลือกของ การเล่นกลับแบบไร้รอยต่อ (Seamless playback) จะเพิ่มเข้าไปให้กับ One Touch DVD Burn และ ImageMixer 3 DVD Authoring  โดยการปรับตั้งตัวเลือกนี้ ท่านสามารถที่จะสร้างแผ่น DVD ที่สามารถเล่นกลับแบบไร้รอยต่อโดยไม่มีการหยุดในช่วงเวลาระหว่างฉากต่าง ๆ (*1)(*2)

เปลี่ยนจำนวนสูงสุดของไฟล์ภาพยนตร์และโครงสร้างของเมนู DVD ใน One Touch DVD Burn:
  - จำนวนของไฟล์ภาพยนตร์ที่เก็บบันทึกไว้ในแผ่น DVD หนึ่งแผ่นจะเพิ่มจาก 98 ไปเป็น 9,702. (*3)
  - เมนูของ DVD ที่แสดงไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมดก่อนหน้านี้เป็นภาพเล็ก ๆ จะได้รับการเปลี่ยนไป และไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่มีวันที่บันทึกเดียวกันจะได้รับการรวมเข้าด้วยกันในรูปภาพเล็กเพียงรูปเดียว (*4)

เมื่อท่านเลือกภาพเล็กภาพหนึ่งในเมนูของ DVD นั้น รายการภาพเล็กของไฟล์ภาพยนตร์อื่น ๆ ที่บันทึกในวันที่แสดงนั้นจะแสดงออกมา


2.  สำหรับเวอร์ชั่นที่จัดมาให้กับ DCR-SR40/SR40E/SR60/SR60E/SR80/SR80E

จะรองรับการเล่นกลับแบบไร้รอยต่อของแผ่น DVD ที่สร้างขึ้นมา :
ตัวเลือก การเล่นกลับแบบไร้รอยต่อ (Seamless playback) จะได้รับการเพิ่มเข้าไปกับ ImageMixer 3 DVD Authoring โดยการเลือกตัวเลือกนี้ ท่านสามารถที่จะสร้างแผ่น DVD ที่สามารถเล่นกลับได้อย่างไร้รอยต่อโดยไม่มีการหยุดชั่วครู่ระหว่างฉากต่าง ๆ (*1)

หมายเหตุ:

(*1) ถ้าท่านตั้งตัวเลือก Seamless playback จะใช้เวลาในการสร้างแผ่น DVD ที่นานขึ้น
(*2) การเล่นกลับอาจจะหยุดชั่วครู่ระหว่างฉากต่าง ๆ ที่มีวันที่บันทึกต่างกัน
(*3) ท่านอาจจะไม่สามารถบันทึกถึงจำนวนสูงสุดของไฟล์ภาพยนตร์ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของการถ่ายนั้น ๆ
(*4) ไฟล์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่มีวันที่บันทึกเดียวกัน อาจจะได้รับการแยกไปเป็นภาพเล็กที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของการถ่ายนั้น ๆ

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้
ชื่อไฟล์ : IM3_HDDcam.exe
ขนาดดาวน์โหลด : 32,600,454 Byte

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต PIXELA® ImageMixer™ สำหรับ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ HDD

ขนาดของไฟล์

 • 31.8MB

วันที่ออก

 • 2010-06-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 2000
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ:

 • ในระหว่างการติดตั้งของไฟล์นี้ ต้องมั่นใจว่าท่านได้ล็อกอินเป็น Administrator หรือยูสเซอร์ที่มีสิทธิ์ของ แอดมิน อยู่
 • เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีโปรแกรมอื่นรบกวนการติดตั้งนี้ ให้ทำการบันทึกงานทั้งหมดและปิดโปรแกรมทั้งหมดด้วย ที่แถบงานควรปราศจากแอพพลิเคชั่นใด ๆ ก่อนที่จะดำเนินการ

ข้อมูลเพิ่มเติม :

 • เพื่อทำการสร้างแผ่น DVD ที่สามารถทำการเล่นกลับได้แบบไร้รอยต่อ ด้วย ImageMixer 3 DVD Authoring, ให้อ้างอิงกับ เอกสารนี้

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ไปที่ เว็บไวต์ของ PIXELLA® ImageMixer™ สำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ HDD โดยใช้ลิ้งค์ภายนอกตามข้างต้น
 2. ทำตามคำแนะนำที่ให้มาสำหรับการดาวน์โหลดอัพเดตซอฟต์แวร์ของ ImageMixer สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ HDD