รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ILCE-7S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ได้จัดให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Interchangeable Lens Digital Camera ILCE-7S.

การปรับปรุง:
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ SEL70200GM

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • การอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดของเลนส์ตัวใหม่. (ใช้ได้กับเลนส์ที่ออกหลังเดือนมีนาคม 2559)
 • เวลาเริ่มต้นการทำงานสั้นลง.

หน้านี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับกล้อง ILCE-7S ไปเป็น version 3.20.
ทำตามคำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์. ถ้าหาก version คือ 3.20, ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้อีก.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา. ถ้าหากเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของท่านเป็น version 3.20, ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้อีก.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_ILCE7SV320.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.20

ขนาดของไฟล์

 • 190.0MB

วันที่ออก

 • 2016-07-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 300MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512MB หรือมากกว่า
รายการอื่น ๆ
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).

  หมายเหตุ: อัพเดตนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. แนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ ใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง

  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อื่น.

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์.
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจากการเข้าสู่โหมด Sleep.
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ยกเว้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

 

 1. การดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต
  ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).

  สำหรับผู้ใช้ Windows8.1 และ Windows10:
  ภายใต้การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และทำการหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.

 2. เริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์
  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ Update_ILCE7SV320.exe เพื่อเริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. ตามคำแนะนำในอัพเดตเฟิร์มแวร์, เลือกที่ Menu > Setup > 4 > USB Connection บนตัวกล้อง, และ ตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage เลือกที่ Mass Storage.

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจะหากล้องพบ จะมีข้อความของ Could not find the camera for this update. ปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น.

   • ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   • ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่น.

  2. หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอ LCD ของกล้องจะปิด. กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  3. ตรวจสอบว่า แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ถ้า ไม่ปรากฎในถาดงาน, กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  4. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next บนอัพเดตเฟิร์มแวร์. ภาพต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมาบนอัพเดตเฟิร์มแวร์.


   และภาพต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.


   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้จะเสร็จ.

 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.

   ต้องทำการอัพเกรด


   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอด้านล่างปรากฎขึ้นมา, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก, ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 3.10 หรือ เก่ากว่า, คลิกที่ Next.

 6. การรีเซ็ตกล้อง
  1. คลิกที่ ในถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.


   หมายเหตุ: กรุณาคงการเชื่อมต่อของสาย USB นั้นเอาไว้ แม้ว่า จะหยุดการเชื่อมต่อของ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามการดำเนินการข้างต้นแล้วก็ตาม.
   หมายเหตุ: ถ้า ไม่ปรากฎในถาดงาน, กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  2. กดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ.   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  3. คลิกที่ Next บนอัพเดตเฟิร์มแวร์.

 7. เริ่มการอัพเดต
  1. หลังจากการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อทำการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ประมาณ 15 นาที).

  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.

 8. การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย
  1. เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมา.


   หมายเหตุ: ตัวกล้องจะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติ, หน้าจอการคืนค่า (ด้านล่าง) จะปรากฎขึ้นมา.


   อย่าถอดสาย USB ออก. และหลังจากเสร็จ กล้องอาจจะปิดโดยอัตโนมัติ. แต่การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย.

  2. คลิกที่ บนถาดงานที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อ USB.

   หมายเหตุ: ถ้า ไม่ปรากฎในถาดงาน, กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  3. ถอดสาย USB ออก.

 9. ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ คือ Ver. 3.20.

  1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.
  2. ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.