หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตเฟิร์มแวร์ ILCE-7S สำหรับ Mac OS เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • ILCE-7S

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ได้จัดให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Interchangeable Lens Digital Camera ILCE-7S.

การปรับปรุง:
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ SEL70200GM

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • การอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ดีที่สุดของเลนส์ตัวใหม่. (ใช้ได้กับเลนส์ที่ออกหลังเดือนมีนาคม 2559)
 • เวลาเริ่มต้นการทำงานสั้นลง.

หน้านี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับกล้อง ILCE-7S ไปเป็น version 3.20.
ทำตามคำสั่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์. ถ้าหาก version คือ 3.20, ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้อีก.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา ถ้าหากเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของท่านเป็น version 3.20, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

 

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_ILCE7SV320.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.20

ขนาดของไฟล์

 • 216.7MB

วันที่ออก

 • 2016-12-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra

ดาวน์โหลด

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
  • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

   *ข้อสำคัญ:
   สำหรับ macOS10.13, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "DriverLoader_1013" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
  • CPU: Intel processor (ไม่รองรับ Core Solo และ Core Duo processors.)
  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 300MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512MB หรือมากกว่า
รายการอื่น ๆ
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).

  หมายเหตุ: อัพเดตนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. แนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ ใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง

  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อื่น.

 

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์.
 • กรุณาอย่าเลือก about This Firmware Updater จากเมนู Firmware Updater โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ทำการอัพเดตเนื่องจากมีรายงานมาว่าอาจจะเกิดการหยุดการทำงานของตัวอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจากการเข้าสู่โหมด Sleep.

 

 1. การดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต
  ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).

 2. เริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์
  1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด Update_ILCE7SV320.dmg เพื่อเริ่มการอัพเดตเฟิร์มแวร์.
   ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Update_ILCE7SV320 ที่ปรากฎบนหน้า Desktop.
  3. ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลด kernel extension, จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เป็นของบัญชีผู้ใช้ที่เป็นของแอดมินเข้าไป.
  5. Firmware Updater จะเริ่มทำงาน.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. ตามคำแนะนำในอัพเดตเฟิร์มแวร์, เลือกที่ Menu > Setup > 4 > USB Connection บนตัวกล้อง, และ ตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage, เลือกที่ Mass Storage.

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้. ถ้าหากหน้าจอ LCD ของกล้องไม่ปิด, ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

   • ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   • ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่น.

  2. หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอ LCD ของกล้องจะปิด. กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  3. คลิกที่ Next บนอัพเดตเฟิร์มแวร์. ภาพต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมาบนอัพเดตเฟิร์มแวร์.


   และภาพต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.


   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้จะเสร็จ.

 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.

   ต้องทำการอัพเกรด


   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอด้านล่างปรากฎขึ้นมา, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก, ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 3.10 หรือ เก่ากว่า, คลิกที่ Next.

 6. การรีเซ็ตกล้อง
  1. หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

  2. กดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ.   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อดำเนินการต่อ กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

  3. คลิกที่ Next บนอัพเดตเฟิร์มแวร์.

 7. เริ่มการอัพเดต
  1. หลังจากการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อทำการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ประมาณ 15 นาที).

  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.

 8. การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย
  1. เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมา.


   หมายเหตุ: ตัวกล้องจะทำการรีสตาร์ทเองโดยอัตโนมัติ, หน้าจอการคืนค่า (ด้านล่าง) จะปรากฎขึ้นมา.


   อย่าถอดสาย USB ออก. และหลังจากเสร็จ กล้องอาจจะปิดโดยอัตโนมัติ. แต่การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย.

  2. ถอดสาย USB ออก.

 9. ตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ คือ Ver. 3.20.

  1. เลือกที่ Menu > Setup > 6 > Version บนตัวกล้อง.
  2. ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.