รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SEL55F18Z

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเลนส์ E-mount ต่างๆ สำหรับปรับเปลี่ยน (Interchangeable E-mount) ดังต่อไปนี้ SEL2470Z, SEL55F18Z, SEL70200G และ SEL2870.

ปรับปรุง: 

 • อัพเดตฟังก์ชั่น Quick starting.

  หมายเหตุ:

  *การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้จะมีอยู่ในบอดี้ E-mount แต่จะไม่มีอยู่ใน NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7.
  *เลนส์มีการปล่อยตัวหลังจากเดือนตุลาคม 2557, (รวมถึงเลนส์ SEL1635Z/SELP28135G) มีฟังก์ชั่น Quick starting.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

      หมายเหตุ: การอัพเดตนี้มีไว้สำหรับเลนส์ System Software version 01.

 1. เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์เลนส์จะแสดงขึ้นมา.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านกำลังใช้ซีรี่ย์ QX อยู่ เริ่มอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์ในเครื่องพีซี, ท่านสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์โดยการเรียกจากอัพเดต.
 3. ถ้าเวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ 02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. 

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7 SP1
 • Windows Vista SP2 (ไม่รองรับ Starter edition)

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือ มากกว่า
 • RAM: 512MB หรือ มากกว่า

  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
  หมายเหตุ: อัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC Adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก). ถอดด้ามจับสำหรับแนวตั้ง (vertical grip) ออกก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL55F18ZV2D.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 4.28MB

วันที่ออก

 • 2017-05-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อจะทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์นี้ กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก ในระหว่างการอัพเกรดนี้ ไม่เช่นนั้น จะทำให้กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การดับไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • ต้องแน่ใจว่า ได้มีการติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องแล้วก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
  *ก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องต้องมั่นใจว่า ได้ทำการปิดกล้องนั้นเรียบร้อย.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง.
  *ไม่สามารถดำเนินการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้ได้โดยใช้กล้องตัวอื่น.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเพาเวอร์ของกล้องไว้แล้วก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง เพื่อที่จะดำเนินการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง, กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดเพาเวอร์ของกล้องไว้แล้ว.
 • อัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้จะมีอยู่ในบอดี้ E-mount แต่จะไม่มีอยู่ใน NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. (แนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับผู้ใช้ Windows 8/Windows 8.1:
  ภายใต้การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และทำการหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.
 2. เริ่มการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์

  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดับเบิลคลิกที่ Update_SEL55F18ZV2D.exe เริ่มการทำงานของการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
      *ถ้ากล้องได้เปิดอยู่ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง.
  2. ทำตามคำแนะนำของการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์, เลือกที่ Menu > Setup (4) > USB Connection บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า มีการเลือกที่ Mass Storage.
   (หากท่านใช้ซีรี่ย์ QX, ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น) ถ้าโหมดอื่นที่นอกเหนือจากโหมด Mass Storage, โปรดเลือกที่ Mass Storage.

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องไว้ก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความแสดงความผิดพลาดปรากฎขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์, โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้.
   * ถอดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   * ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่น.
  2. ตรวจสอบว่า มี แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่ในมุมด้านล่างขวาของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ถ้า ไม่แสดงในถาดงาน โปรดดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. หลังจากตรวจสอบดังข้างต้น, คลิกที่ Next บนอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์.  หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมาในอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์.

   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ. อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่หน้าจอจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง.

   หมายเหตุ:
   - เมื่อมีข้อความ The update is not available for your model. (การอัพเดตนี้ไม่มีในรุ่นกล้องของท่าน) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ตรวจสอบว่า ไฟล์ที่ใช้สำหรับเป็นตัวอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นั้นถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้อง.
   - ถ้าหากมีข้อความข้างต้นปรากฎขึ้นมา แม้ว่า จะใช้อัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์ที่ถูกต้อง, ให้ทำการปิดตัวอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นั้น ถอดสาย USB ออก, ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้อง, และจากนั้น ให้กลับไปทำในขั้นตอนที่ 2 เริ่มการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์. 
   - ถ้าหากมีข้อความ Could not find camera with the lens for this update mounted (ไม่พบกล้องกับเลนส์สำหรับการติดตั้งอัพเดตนี้) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ให้ตรวจสอบว่า กล้องนั้นเป็นรุ่นที่อยู่ในรายการที่ระบุหรือไม่และดูว่า กล้องนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB.
 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. หลังจากตรวจสอบหน้าจอต่าง ๆ ดังข้างต้น, คลิกที่ Next.  เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ตรวจสอบ Current version คือ Ver. 01 และ คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และ คลิกที่ Finish.  ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออก, และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมา.


   *จำเป็นต้องทำการอัพเดต


   *ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดต
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. เริ่มการถ่ายโอนข้อมูล Lens System Software. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นขณะทำการถ่ายโอนข้อมูล (ประมาณ 5 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.
  2. เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย, หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา. คลิกที่ Finish.

  3. กระบวนการอัพเดตจะเริ่มทำงาน และแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง (ประมาณ 30 วินาที).

 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  1. เมื่อขั้นตอนการอัพเดตเสร็จ จะมีข้อความ Lens update complete. ปรากฎบนหน้าจอกล้อง. ถ้าท่านใช้ซีรี่ย์ QX, การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย เมื่อหน้าจอแสดงซีรี่ย์ QX.

  2. คลิกที่  บนถาดงานที่มุมล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อ USB.

   หมายเหตุ: ถ้า  ไม่แสดงในถาดงาน, โปรดดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. ถอดสาย USB ออก.

   หมายเหตุ: หลังจากเสร็จสิ้นการอัพเดตนี้ ให้ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ และ/หรือ ตัว AC adapter ออก, จากนั้นให้ใส่แบตเตอรี่หรือต่อตัว AC adapter เข้าไปใหม่ และทำการเปิดกล้องขึ้นมา.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นระบบซอฟต์แวร์เลนส์

  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 02.
  เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
  เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา.ขอขอบคุณ. การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เรียบร้อย.