หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตเฟิร์มแวร์ SEL55F18Z สำหรับ Mac OS เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SEL55F18Z

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเลนส์ E-mount ต่างๆ สำหรับปรับเปลี่ยน (Interchangeable E-mount) ดังต่อไปนี้ SEL2470Z, SEL55F18Z, SEL70200G และ SEL2870.

ปรับปรุง: 

 • อัพเดตฟังก์ชั่น Quick starting.

  หมายเหตุ:

  *การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้จะมีอยู่ในบอดี้ E-mount แต่จะไม่มีอยู่ใน NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7.
  *เลนส์มีการปล่อยตัวหลังจากเดือนตุลาคม 2557, (รวมถึงเลนส์ SEL1635Z/SELP28135G) มีฟังก์ชั่น Quick starting.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

      หมายเหตุ: การอัพเดตนี้มีไว้สำหรับเลนส์ System Software version 01.

 1. เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์เลนส์จะแสดงขึ้นมา.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านกำลังใช้ซีรี่ย์ QX อยู่ เริ่มอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์ในเครื่องพีซี, ท่านสามารถตรวจสอบซอฟต์แวร์โดยการเรียกจากอัพเดต.
 3. ถ้าเวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ 02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. 

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *ข้อสำคัญ:
  สำหรับ macOS10.13, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "DriverLoader_1013" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • CPU Intel Processor (Core Solo และ Core Duo processors ไม่ได้รับการรองรับอีกต่อไป)
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือ มากกว่า
 • RAM: 512MB หรือ มากกว่า

  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
  หมายเหตุ: อัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL55F18ZV2D.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 1.9MB

วันที่ออก

 • 2017-05-25

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อจะทำการอัพเกรดซอฟต์แวร์นี้ กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก ในระหว่างการอัพเกรดนี้ ไม่เช่นนั้น จะทำให้กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การดับไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • ต้องแน่ใจว่า ได้มีการติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องแล้วก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้.
  *ก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องต้องมั่นใจว่า ได้ทำการปิดกล้องนั้นเรียบร้อย.

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง.
  *ไม่สามารถดำเนินการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้ได้โดยใช้กล้องตัวอื่น.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเพาเวอร์ของกล้องไว้แล้วก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง เพื่อที่จะดำเนินการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง, กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดเพาเวอร์ของกล้องไว้แล้ว.
 • อัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์นี้จะมีอยู่ในบอดี้ E-mount แต่จะไม่มีอยู่ใน NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10, PXW-FS7.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. การดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต

  คลิกที่ไฟล์ Update_SEL55F18ZV2D.dmg เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด. โปรดทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).
 2. เริ่มการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์เลนส์
  1. ดับเบิลคลิกที่ไฟ่ล์ดาวน์โหลด.
   *ในตอนนี้ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไป.
  2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน updater ซึ่งจะปรากฎบนหน้า Desktop.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Lens system software Updater.
  4. เพื่อทำการโหลดแกนส่วนขยาย (kernel extension), จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป

  5. เริ่มต้นการอัพเดต Lens System Software.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB

  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
     *หากกล้องของท่านได้เปิดใช้งาน ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง.

  2. ทำตามคำสั่งบน Lens System Software Updater, เลือกที่ Menu > Setup (4) > USB Connection บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. (ถ้าท่านใช้ซีรี่ย์ QX, ไม่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนนี้) ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage, โปรดเลือกที่ Mass Storage.

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ: ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านคุณ, ให้ลองดังต่อไปนี้ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น.

   * ปลดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปอีกครั้ง.
   * ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.
  2. คลิกที่ Next บน Lens System Software updater. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาบน Lens System Software updater, และบนจอแสดงผลหน้าจอของกล้องตามลำดับ.

   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ.

   หมายเหตุ:
   * เมื่อมีข้อความ The update is not available for your model (ไม่มีตัวอัพเดตสำหรับรุ่นเครื่องของท่าน). แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ตรวจสอบว่า Lens System Software Updater นั้นเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้องแล้ว.. 
   * เมื่อข้อความด้านบนแสดงขึ้นมา แม้ว่า software Updater ตัวที่ถูกต้องกำลังทำงานอยู่ ให้ปิด software Updater ไปก่อน ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ปิดกล้อง และจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 2 เริ่มการทำงานของ Lens System Software Update”.
   * เมื่อมีข้อความ Could not find the camera with the lens for this update mounted (ไม่พบกล้องที่ติดตั้งเลนส์สำหรับการอัพเดตนี้). แสดงบนหน้าจอ, ตรวจสอบว่า กล้องนั้นมีฟังก์ชั่น Fast Hybrid AF และได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้ว.
 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ตรวจสอบ Current version คือ Ver. 01 และ คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.  ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก, ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   *จำเป็นต้องอัพเดต


   *ไม่จำเป็นต้องอัพเดต.
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. เริ่มการถ่ายโอนข้อมูล Lens System Software. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นขณะทำการถ่ายโอนข้อมูล (ประมาณ 5 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.
  2. เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย, หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา. คลิกที่ Finish.

  3. กระบวนการอัพเดตจะเริ่มทำงาน และแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง (ประมาณ 30 วินาที).

 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  1. เมื่อขั้นตอนการอัพเดตเสร็จ จะมีข้อความ Lens update complete. ปรากฎบนหน้าจอกล้อง. ถ้าท่านใช้ซีรี่ย์ QX, การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย เมื่อหน้าจอแสดงซีรี่ย์ QX.

  2. ปลดสาย USB ออก.

   หมายเหตุ: หลังการอัพเดตเสร็จ, ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Lens System Software

  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า เวอร์ชั่น คือ Ver. 02.
  เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
  เวอร์ชั่นของ Lens System Software จะแสดงขึ้นมา.  ขอขอบคุณ. การอัพเดตเรียบร้อย.