รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • LA-EA1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ Sony เสมอมา

Sony ให้ความสำคัญในความพึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลา ดังนั้น จึงได้ออกโปรแกรมสำหรับอัพเดตนี้ สำหรับ Mount Adaptor "LA-EA1".

การปรับปรุงหลังจากการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้แล้ว

 • รองรับสำหรับฟังก์ชั่น Autofocus เมื่อมีการติดตั้งเลนส์ A-mount เข้ากับตัวกล้อง

  *รองรับเลนส์ SAM และเลนส์ SSM ต่อไปนี้

  เลนส์ SAM
  DT18-55mm F3.5-5.6 SAM [SAL1855], 28-75mm F2.8 SAM [SAL2875], DT55-200mm F4-5.6 SAM [SAL55200-2], DT30mm F2.8 Macro SAM [SAL30M28], DT35mm F1.8 SAM [SAL35F18], DT50mm F1.8 SAM [SAL50F18], 85mm F2.8 SAM [SAL85F28]

  เลนส์ SSM
  Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM [SAL1635Z],
  Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM [SAL2470Z],
  Distagon T* 24mm F2 ZA SSM [SAL24F20G],
  70-200mm F2.8 G [SAL70200G], 70-300mm F4.5-5.6 G SSM [SAL70300G], 70-400mm F4-5.6 G SSM [SAL70400G], 300mm F2.8 G [SAL300F28G]

  *  เมื่อมีการติดตั้งเลนส์ A-mount ความเร็วของ Autofocus นี้จะช้ากว่าตอนที่ติดตั้งเลนส์ E-mount ไว้ (จะใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 7 วินาที (ตามมาตรฐานการวัดของ Sony) ซึ่งอาจจะแปรเปลี่ยนไปตามวัตถุและความสว่างของสภาวะแวดล้อมที่ถ่ายนั้น ๆ)

  * อัพเกรดเฟิร์มแวร์ของกล้องดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้   (แยกจำหน่ายต่างหาก) มีความจำเป็นต้องทำด้วย

  เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้
  Mount Adaptor "LA-EA1" ที่มีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ Ver.01

  วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. ติดตั้งตัว mount adaptor และเลนส์ A-mount เข้ากับตัวกล้อง แล้วเปิดกล้องนั้นขึ้นมา
  2. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนตัวกล้องนั้น
  3. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นจะแสดงขึ้นมา ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านคือ Ver.02 หรือใหม่กว่า การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก
    

  ความต้องการของระบบ

  ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  • Windows® 10
  • Windows® 8.1
  • Windows® 7

   * ไม่รองรับ 64-bit และ Starter editions
   ** ไม่รองรับ Starter edition.

  ความต้องการอื่น ๆ ของระบบ

  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512 MB หรือมากกว่า

            * ให้ปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นทั้งหมดก่อนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

  รายการอื่น ๆ

  • สาย USB ที่ให้มากับกล้องนั้น
  • แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับกล้องนั้น

   แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟใหม่ได้ NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)

   หมายเหตุ: การอัพเดตนี้สามารถทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่เท่ากับ(สามขีด) หรือมากกว่า แนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือตัว AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)
 • รายละเอียดของไฟล์

  ชื่อไฟล์

  • LA-EA1V2_Update1011a.exe

  เวอร์ชั่นของไฟล์

  • Ver.02

  ขนาดของไฟล์

  • 2.03MB

  วันที่ออก

  • 2017-05-16

  ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 10
  • Windows 7
  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit
  • Windows Vista
  • Windows XP

  ติดตั้ง

  รายละเอียด

  ข้อสำคัญ:

  • เมื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แต่แบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟใหม่ได้ NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)
  • ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเกรดนี้; ไม่เช่นนั้น กล้องอาจจะไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากการหายไปกระทันหันของกำลังงาน

  เริ่มการทำงานของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์

  1. ดับเบิลคลิกที่ LA-EA1V2_Update1011a.exe เพื่อเริ่มการทำงานของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
    
  2. ใส่ตัว mount adaptor และเลนส์ A-mount เข้ากับตัวกล้อง แล้วเปิดกล้องนั้นขึ้นมา
  3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อ USB 

   เลือก Menu → Setup → USB Connection บนตัวกล้อง และเลือก Mass Storage 
  4. เชื่อมต่อกล้องนั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์นั้น ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
   หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว หน้าจอ LCD ของกล้องจะปิดไป ให้ทำในขั้นตอนต่อไปนี้
  5. ตรวจสอบว่า มี  แสดงอยู่บนถาดงานที่อยู่ด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์
  6. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว ให้คลิกที่ Next ในตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์นั้น
   รูปที่ 4 จะแสดงขึ้นมาในตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ และรูปที่ 5 จะแสดงในหน้าจอ LCD ของกล้องนั้น

   รูปที่4: ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์


   Figure 5: หน้าจอ LCD ของกล้อง


   หมายเหตุ: จากาขั้นตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นั้นจะสำเร็จ
  7. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอในรูปที่ 4 และ 5 ให้คลิก Next เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเดตแล้วจะปรากฎขึ้นมาทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอนั้น 

   รูปที่ 6: ต้องมีการอัพเกรด


   ถ้าปรากฎบนหน้าจอ รูปที่ 7 การอัพเกรดนี้ไม่มีความจำเป็นอีก ตามข้อความนั้น ให้ปิดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish ปิดกล้องนั้น ถอดแบตเตอรี่แพ็คหรือตัว AC adaptor นั้นออก และเปิดกล้องนั้นขึ้นมาอีกครั้ง

   รูปที่ 7: ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด
  8. คลิกที่ในถาดงานที่อยู่ทางด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อ USB นั้น

   หมายเหตุ: ให้ยังคงต่อสาย USB นั้นไว้อย่างนั้น หลังจากที่หยุดการเชื่อมต่อของ USB นั้นไปแล้ว ในคอมพิวเตอร์ด้วยการปฏิบัติงานดังข้างต้น
  9. กดที่ตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อทำการรีเซตกล้องนั้น
   รูปที่ 9: หน้าจอ LCD ของกล้อง


   รูปที่ 10: วงล้อควบคุมของกล้อง

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไป เมื่อกดตรงกลางของวงล้อควบคุม ให้ทำต่อในขั้นตอนถัดไป
  10. หลังจากการรีเซต การเชื่อมต่อของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ จะมีหน้าจอดังรูปที่ 11 แสดงขึ้นมา

   รูปที่ 11
  11. คลิก Run เพื่อการถ่ายโอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรดนี้ (ประมาณ 10 วินาที)

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเกรด
  12. เมื่อการโอนสำเร็จ หน้าจอในรูปที่ 12 จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก
  13. ขั้นตอนการอัพเดตจะเริ่มต้นขึ้น และรูปที่ 13 จะปรากฎขึ้นมา แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรดนี้

   รูปที่ 13: การอัพเดตของ mount adaptor
  14. เมื่อการอัพเกรดสำเร็จ หน้าจอในรูปที่ 14 จะแสดงขึ้นมา
   ปิดกล้องนั้น ถอดเอาแพ็คแบตเตอรี่ หรือตัว AC adaptor นั้นออก แล้วทำการเปิดกล้องนั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

   รูปที่ 14: สิ้นสุดของการอัพเกรดของ mount adaptor

  ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนกล้องนั้น
  2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นจะแสดงขึ้นมา การอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้สำเร็จแล้ว ถ้า Ver.02 แสดงออกมา