หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตเฟิร์มแวร์ SEL1855 / 55210 / 18200 / 24F18Z / 30M35 / 50F18 สำหรับ Mac OS เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SEL18200

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

หมายเหตุ: การอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์นี้จะมีอยู่ในตัวบอดี้ E-เมาท์

 • เครื่องบางรุ่นจะไม่สามารถใช้การอัปเดตนี้ได้ (รายชื่อรุ่น)
 • เมื่อใช้ PXW-FS7M2 กรุณาทำตามขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานของ PXW-FS7M2

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา
โซนี่ขอมอบการอัพเกรดเฟิร์มแวร์สำหรับเลนส์ E-mount ต่างๆ สำหรับปรับเปลี่ยน (Interchangeable E-mount) ดังต่อไปนี้: SEL1855, SEL55210, SEL18200, SEL24F18Z, SEL30M35, SEL30M35, และ SEL50F18.

เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของเครื่องที่ใช้ด้วยกันได้
เครื่องที่ใช้ด้วยกันได้จะเป็นเครื่องที่มีเฟิร์มแวร์ Ver.01.

การปรับปรุงต่างๆ ภายหลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์

 • เปิดให้มีการใช้งานฟังก์ชั่นของ Fast Hybrid AF ได้
  หมายเหตุ: โดยไม่ต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของตัวเลนส์ กล้องจะทำงานโดยใช้การโฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจสอบจากคอนทราส (contrast-detection AF).

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อตัวเลนส์นั้นใช้กับฟังก์ชั่น Fast Hybrid AF ท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้โดยการใช้กับกล้องอันอื่นได้.
 • โซนี่ได้ทำการจัดเตรียมโปรแกรมสำหรับใช้ในการอัพเดตนี้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไว้ในเว็บไซต์ แต่โซนี่อาจจะเรียกเก็บค่าดำเนินการทางด้านเทคนิค ในกรณีที่มีการร้องขอให้ดำเนินการให้ที่เคาน์เตอร์บริการ (แล้วแต่ประเทศนั้น ๆ).

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงออกมา ถ้าหากเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่านเป็น Ver.02 หรือใหม่กว่า การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.


การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *ข้อสำคัญ:
  สำหรับ macOS10.13, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "DriverLoader_1013" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • ซีพียู: Intel processor (Core Solo และ Core Duo ไม่ได้รับการรองรับอีกต่อไป).
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับตัวกล้อง

  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับตัวกล้อง

  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)

  หมายเหตุ: อัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ  (สามขีด) หรือมากกว่า ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วหรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก).

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL18200V2.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 1.8MB

วันที่ออก

 • 2016-12-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra
 • Mac OS

ดาวน์โหลด

 • เมื่อจะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือใช้ AC adaptor AC-PW20 (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก)
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก ในระหว่างการอัพเกรดนี้ ไม่เช่นนั้น จะทำให้กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การดับไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า
 • ต้องมั่นใจว่า ได้มีการติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องแล้วก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้
  *ก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องต้องมั่นใจว่า ได้ทำการปิดกล้องนั้นเรียบร้อย.
 1. การดาวน์โหลดไฟล์อัพเดต

  คลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด. โปรดทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).
 2. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens

  1. ดับเบิลคลิกที่ไฟ่ล์ดาวน์โหลด. ไอคอนจะปรากฎใน Desktop.
   หมายเหตุ: ในตอนนี้ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไป.
  2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน updater ซึ่งจะปรากฎบนหน้า Desktop.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Lens System Software updater.
  4. เพื่อทำการโหลดแกนส่วนขยาย (kernel extension), จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป.

  5. เริ่มต้นการอัพเดต Lens System Software.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
   หมายเหตุ: หากกล้องของท่านได้เปิดใช้งาน ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง.
  2. เลือกที่ Menu → Setup (4) → USB Connection บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. (ถ้าท่านใช้ซีรี่ย์ QX, ไม่จำเป็นต้องทำในขั้นตอนนี้) ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage, โปรดเลือกที่ Mass Storage.

 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

   ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านคุณ, ให้ลองดังต่อไปนี้ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้น.
   - ปลดสาย USB ออกแล้วทำการเชื่อมต่อเข้าไปอีกครั้ง.
   - ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.
  2. คลิกที่ Next บน Lens System Software updater.

   หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.   หน้าจอ LCD ของกล้อง   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ.

   - เมื่อมีข้อความ The update is not available for your model (ไม่มีตัวอัพเดตสำหรับรุ่นเครื่องของท่าน). แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ตรวจสอบว่า Lens System Software Updater นั้นเป็นไฟล์ที่ถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้องแล้ว.

      * เมื่อข้อความด้านบนแสดงขึ้นมา แม้ว่า software Updater ตัวที่ถูกต้องกำลังทำงานอยู่ ให้ปิด software Updater ไปก่อน ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ปิดกล้อง และจากนั้น ให้กลับไปที่การเริ่มทำงานของ Lens System Software Updater ใหม่.

   - เมื่อมีข้อความ Could not find the camera with the lens for this update mounted (ไม่พบกล้องที่ติดตั้งเลนส์สำหรับการอัพเดตนี้). แสดงบนหน้าจอ, ตรวจสอบว่า กล้องนั้นมีฟังก์ชั่น Fast Hybrid AF และได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USBแล้ว.
 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ตรวจสอบ current version คือ Ver. 01 และ จากนั้น คลิกที่ Next.

   ต้องทำการอัพเกรด
   หมายเหตุ: ถ้า current version คือ Ver. 02, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก, ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. เริ่มการถ่ายโอนข้อมูล Lens System Software. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นขณะทำการถ่ายโอนข้อมูล (ประมาณ 5 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.
  2. เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย, หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา.   คลิกที่ Finish.
  3. กระบวนการอัพเดตจะเริ่มทำงาน และแถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง (ประมาณ 30 วินาที).

 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  1. เมื่อขั้นตอนการอัพเดตเสร็จ จะมีข้อความ Lens update complete. ปรากฎบนหน้าจอกล้อง.

   หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ซีรี่ย์ QX, การอัพเดตเสร็จเรียบร้อย เมื่อหน้าจอแสดงซีรี่ย์ QX.


  2. ปลดสาย USB ออก.
   หมายเหตุ: หลังการอัพเดตเสร็จ, ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Lens System Software

  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า เวอร์ชั่น คือ Ver. 02.
  1. เลือกที่ Menu → Setup → Version บนตัวกล้อง.
   เวอร์ชั่นของ Lens System Software จะแสดงขึ้นมา.

ขอบคุณ. การอัพเดตเรียบร้อย.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลด lens system software ไปเก็บไว้ที่หน้า Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ สำหรับคำแนะนำในการอัพเดต.