หยุดก่อน- ให้อ่านส่วนของไฟล์ที่จำเป็นต่าง ๆ ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์นี้.

ที่ต้องมีการดาวน์โหลด

เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น, ไฟล์ที่แสดงด้านล่างนี้จะต้องมีการติดตั้งเข้าไปก่อน อัพเดตเฟิร์มแวร์ SEL35F28Z สำหรับ Mac OS เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง. หากมีไฟล์ที่จำเป็นมากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้ติดตั้งเข้าไปตามลำดับที่แสดงไว้ในหน้านี้

รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SEL35F28Z

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Interchangeable E-Mount Lens SEL35F28Z.

การปรับปรุง:

 • เมื่อใช้กล้องต่อเนื่อง โดยทำการปรับตั้ง MF ไว้ เป็นเวลานาน ๆ, ความน่าเชื่อถือของตำแหน่งโฟกัสจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • มีการปรับปรุงความแม่นยำในการแทรคกิ้งของตำแหน่งการโฟกัสในการควบคุมการหยุดการซูมให้ดีขึ้น
 • มีการตั้งค่าของทิศทางการหมุนของการซูม โดยแสดงเป็นเมนูในหน้าจอของกล้อง.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: การอัพเดตนี้มีไว้สำหรับ SEL35F28Z ซอฟต์แวร์ปัจจุบัน คือ Version .01 หรือ Version .02. ถ้าหากกล้องได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อย คือ Version .03, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

 1. เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์เลนส์จะแสดงออกมา.


  ถ้าท่านใช้ซีรีย์ QX, เริ่มอัพเดตระบบซอฟต์แวร์ในเครื่องพีซี. ท่านสามารถเช็คระบบซอฟต์แวร์ โดยการเรียกจากอัพเดต.

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Mac

 • Mac OS X v.10.10 - 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *ข้อสำคัญ:
  สำหรับ macOS10.13 - 10.15, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "DriverLoader_1015" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

  ข้อสำคัญ:
  สำหรับ macOS 11, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า "System Software Update Helper" ได้มีการติดตั้งไว้แล้ว ก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของท่าน.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า

  * กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดและป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปอยู่ในโหมด Sleep.

รายการอื่น ๆ (สำหรับ α Interchangeable - Lens Camera)

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนี้
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตไม่สามารถรับประกันได้กับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรีเท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มหรือใช้ AC Adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก). ถอดด้ามจับสำหรับแนวตั้ง (vertical grip) ออกก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายการอื่น ๆ (สำหรับ Camera - Broadcast & Production)

 • สาย USB
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  AC adaptor

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL35F28ZV3D.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 03

ขนาดของไฟล์

 • 1.89MB

วันที่ออก

 • 2016-12-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • macOS Sierra

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก). (สำหรับ α Interchangeable - Lens Camera)
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, กรุณาใช้ AC adaptor. (สำหรับ Camera - Broadcast & Production)
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเกรดนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดกล้องไว้แล้วก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับเลนส์นั้น.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดตัวกล้องไว้แล้ว.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • การอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับเลนส์นี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเท่านั้น.
  *ท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับระบบเลนส์นี้ได้โดยใช้กล้องอันอื่น.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์นี้.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดตัวกล้องไว้แล้ว.
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับเลนส์นี้จะมีอยู่ในบอดี้ของกล้อง E-mount. แต่จะไม่มีอยู่ใน NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 และ PXW-FS7.

ติดตั้ง

รายละเอียด

ทำการดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้า Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).

ท่านที่ใช้ Mac OS

 1. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์
  ในตอนนี้ห้ามทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไป. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด Update_SEL35F28ZV3D.dmg ซึ่งจะปรากฎบนหน้า Desktop. จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน [Lens system software Updater].
  เพื่อทำการโหลดแกนส่วนขยาย (kernel extension), จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชันนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป.


  เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens.

 2. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  เปิดกล้องขึ้นมา. ถ้าหากกล้องมีการเปิดไว้อยู่แล้ว, ให้ทำการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  ตามคำแนะนำในอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, เลือกที่ Menu > Setup > USB Connection บนตัวกล้อง และ ตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. (ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรี่ย์, ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้) ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage กรุณาเลือกให้เป็นMass Storage.

 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า และ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมาบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้.
  • ถอดสาย USB ออก, จากนั้น ทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่อีกครั้ง.
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองต่อกับสาย USB อันอื่น.

  คลิกที่ Next บนอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens และ อัพเดตซอฟต์แวร์ Lens จะปรากฎขึ้นมา,


  และ Follow computer instructions จะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอกล้อง.


  หมายเหตุ: ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดตัวกล้องจนกว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens จะเสร็จ. อาจจะใช้เวลาหลายนาทีที่หน้าจอจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง.

  เมื่อมีข้อความ The update is not available for your model.(การอัพเดตนี้ไม่มีในรุ่นกล้องของท่าน) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ตรวจสอบว่า ไฟล์ที่ใช้สำหรับเป็นตัวอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับระบบเลนส์นั้นถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้องแล้ว.
  *ถ้าหากมีข้อความข้างต้นปรากฎขึ้นมา แม้ว่า จะใช้ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens ที่ถูกต้อง, ให้ทำการปิดตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens นั้น ถอดสาย USB ออก, ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้อง, และจากนั้น ให้กลับไปทำในขั้นตอน,เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens

  ถ้าหากมีข้อความ Could not find the camera with the lens for this update mounted.(ไม่พบกล้องกับเลนส์สำหรับการติดตั้งอัพเดตนี้) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ให้ตรวจสอบว่า กล้องนั้นเป็นรุ่นที่อยู่ในรายการที่ระบุหรือไม่และดูว่า กล้องนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายUSB.

 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  คลิกที่ Next, เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเดตจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ. ตรวจสอบ Current version คือ Ver. 01 หรือ Ver. 02 และ คลิกที่ Next.


  หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 03, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.


  ตามข้อความที่แสดงนั้น ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.

  หมายเหตุ: ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor, และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 5. เริ่มต้นการอัพเดต
  เริ่มทำการโอนถ่ายซอฟต์แวร์ Lens. จะมีแถบแสดงความคืบหน้าแสดงขึ้นมาในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูล (ประมาณ 5 วินาที).


  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดต.

  เมื่อโอนถ่ายข้อมูลเสร็จ, หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา. ให้คลิกที่ Finish.


  เริ่มต้นการอัพเดตและแถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอกล้อง (ประมาณ 30 วินาที).
 6. การอัพเดตเสร็จ
  กระบวนการอัพเดตจะเสร็จ เมื่อมีข้อความของ Lens update complete.(การอัพเดตเลนส์เสร็จ) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรีย์, กระบวนการอัพเดตนี้จะเสร็จ เมื่อหน้าจอของ QX ซีรีย์หายไป.


  ถอดสาย USB ออก.

  หมายเหตุ: ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor, และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 7. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
  ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 03.
  เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา.