รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SEL35F14Z

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Interchangeable E-Mount Lens SEL35F14Z.

การปรับปรุง:

 • เมื่อใช้กล้องต่อเนื่อง โดยทำการปรับตั้ง MF ไว้เป็นเวลานาน ๆ, ปรับปรุงตำแหน่งโฟกัส.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดกล้องไว้แล้วก่อนที่จะติดตั้งสำหรับเลนส์ SEL35F14Z เข้ากับตัวกล้องเพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับเลนส์นั้น Version .01. ถ้าหากกล้องได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์เรียบร้อย คือ Version .02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.

 1. เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์เลนส์จะแสดงออกมา.


  ถ้าท่านใช้ซีรีย์ QX, เริ่มอัพเดตระบบซอฟต์แวร์ในเครื่องพีซี. ท่านสามารถเช็คระบบซอฟต์แวร์ โดยการเรียกจากอัพเดต.

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า

  *กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดและป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปอยู่ในโหมด Sleep.

รายการอื่น ๆ (สำหรับ α Interchangeable - Lens Camera)

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนี้
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตไม่สามารถรับประกันได้กับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก)
  หมายเหตุ: การอัพเดตนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรีเท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มหรือใช้ AC Adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก). ถอดด้ามจับสำหรับแนวตั้ง (vertical grip) ออกก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายการอื่น ๆ (สำหรับ Camera - Broadcast & Production)

 • สาย USB
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  AC adaptor

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_SEL35F14ZV2D.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 02

ขนาดของไฟล์

 • 4.38MB

วันที่ออก

 • 2017-05-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ รุ่น NP-FW50 หรือ AC adaptor AC-PW20 (แยกจำหน่ายต่างหาก). (สำหรับ α Interchangeable - Lens Camera)
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, กรุณาใช้ AC adaptor. (สำหรับ Camera - Broadcast & Production)
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือ AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเกรดนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดกล้องไว้แล้วก่อนที่จะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเพื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับเลนส์นั้น.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดตัวกล้องไว้แล้ว.

หมายเหตุที่สำคัญ

 • การอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับเลนส์นี้จะสามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเท่านั้น.
  *ท่านไม่สามารถดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับระบบเลนส์นี้ได้โดยใช้กล้องอันอื่น.
 • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบของเลนส์นี้.
  *ก่อนที่ท่านจะติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวกล้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปิดตัวกล้องไว้แล้ว.
 • หมายเหตุ: การอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบเลนส์นี้จะมีอยู่ในตัวบอดี้ E-เมาท์
  • เครื่องบางรุ่นจะไม่สามารถใช้การอัปเดตนี้ได้ (รายชื่อรุ่น)
  • เมื่อใช้ PXW-FS7M2 กรุณาทำตามขั้นตอนตามคู่มือการใช้งานของ PXW-FS7M2

ติดตั้ง

รายละเอียด

ทำการดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้า Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).

สำหรับผู้ใช้ Windows 8.1 / Windows 10:
ภายใต้การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และทำการหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.

สำหรับผู้ใช้ Windows

 1. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens
  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ Update_SEL35F14ZV2D.exe เพื่อเริ่มการทำงานของการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens.

 2. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  เปิดกล้องขึ้นมา. ถ้าหากกล้องมีการเปิดไว้อยู่แล้ว, ให้ทำการปิดและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
  ตามคำแนะนำในอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens, เลือกที่ Menu > Setup > USB Connection บนตัวกล้อง และ ตรวจสอบว่า ได้เลือก Mass Storage ไว้แล้ว. (ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรี่ย์, ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้) ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่ไม่ใช่ Mass Storage กรุณาเลือกให้เป็น Mass Storage.

 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า และ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีข้อความแสดงความผิดพลาดขึ้นมาบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้.
  • ถอดสาย USB ออก, จากนั้น ทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่อีกครั้ง.
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองต่อกับสาย USB อันอื่น.
  ตรวจสอบว่า มี แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่ในมุมด้านล่างขวาของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ: ถ้าหาก ไม่แสดงออกมาที่ถาดงาน, โปรดดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป.

  ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next ในอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens. หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมาในอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens,


  และ Follow computer instructions ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ LCD บนตัวกล้อง.


  หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens จะเสร็จ. อาจจะใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่หน้าจอจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้น ๆ.

  เมื่อมีข้อความ The update is not available for your model.(การอัพเดตนี้ไม่มีในรุ่นกล้องของท่าน) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ตรวจสอบว่า ไฟล์ที่ใช้สำหรับเป็นตัวอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับระบบเลนส์นั้นถูกต้องสำหรับเลนส์ที่ติดตั้งอยู่กับตัวกล้องแล้ว.
  *ถ้าหากมีข้อความข้างต้นปรากฎขึ้นมา แม้ว่า จะใช้ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens ที่ถูกต้อง, ให้ทำการปิดตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens นั้น ถอดสาย USB ออก, ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้อง, และจากนั้น ให้กลับไปทำในขั้นตอน, เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์ Lens

  ถ้าหากมีข้อความ Could not find the camera with the lens for this update mounted.(ไม่พบกล้องกับเลนส์สำหรับการติดตั้งอัพเดตนี้) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ, ให้ตรวจสอบว่า กล้องนั้นเป็นรุ่นที่อยู่ในรายการที่ระบุหรือไม่และดูว่า กล้องนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB.

 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  คลิกที่ Next, เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเดตจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ. ตรวจสอบ Current version คือ Ver. 01, และ คลิกที่ Next.


  หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 02, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ให้ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออก, และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่.

 5. เริ่มต้นการอัพเดต
  เริ่มทำการโอนถ่ายซอฟต์แวร์ Lens. จะมีแถบแสดงความคืบหน้าแสดงขึ้นมาในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูล (ประมาณ 5 วินาที).


  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดต.

  เมื่อโอนถ่ายข้อมูลเสร็จ, หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา. ให้คลิกที่ Finish.


  เริ่มต้นการอัพเดตและแถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอกล้อง (ประมาณ 30 วินาที).

 6. การอัพเดตเสร็จ
  กระบวนการอัพเดตจะเสร็จ เมื่อมีข้อความของ Lens update complete.(การอัพเดตเลนส์เสร็จ) แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. ถ้าหากท่านใช้ QX ซีรีย์, กระบวนการอัพเดตนี้จะเสร็จ เมื่อหน้าจอของ QX ซีรีย์หายไป.


  คลิกที่ ในถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.

  หมายเหตุ: ถ้า ไม่แสดงในถาดงาน, โปรดดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

  ถอดสาย USB ออก.

  หมายเหตุ: ปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor, และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 7. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
  ให้ทำตามคำสั่งด้านล่าง เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 02.
  เลือกที่ Menu > Setup > Version บนตัวกล้อง. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงขึ้นมา.