รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • MHS-FS3
 • MHS-FS3K

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่

โซนี่คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ MHS-FS3/3K ให้กับท่าน

เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่ใช้กันได้
MHS-FS3/3K ที่มีเฟิร์มแวร์ เวอร์ชั่น 1.07 หรือต่ำกว่า

วิธีการหาเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
ถ้าหมายเลขของเฟิร์มแวร์เป็น เวอร์ชั่น 1.09 หรือสูงกว่า  แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

 1. เปิดเพาเวอร์ของ bloggie ขึ้นมาโดยการกดที่ปุ่ม ON/OFF (Power) 
 2. กดปุ่ม Movie ค้างไว้ เมื่อมีโลโก้ bloggie แสดงขึ้นมา 
 3. กล้องจะแสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ถัดจากแถบซูมเป็นเวลาประมาณ 4 วินาที

  ตำแหน่งการแสดงของเวอร์ชั่นจะแตกต่างกันไปตามทิศทางของกล้อง

  Portrait View  Landscape View

การปรับปรุงเพิ่มเติม

 • การปรับปรุงไฟล์ที่เข้ากันได้

 

ประโยชน์ที่ได้รับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ก่อนหน้านี้รวมอยู่ในเฟิร์มแวร์นี้

 • การปรับปรุงการเชื่อมต่อของ HDMI 
 • การปรับปรุงหน้าจอของยูสเซอร์

 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 1. Windows XP** SP3
 2. Windows Vista SP2***
 3. Windows 7
 4. Mac OS X (v10.3 - v10.6)

  *จะต้องได้รับการติดตั้งกับระบบปฏิบัติการข้างต้นจากโรงงาน การทำงานที่ถูกต้องไม่อาจจะรับประกันได้กับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดระบบปฏิบัติการมา
  **ไม่รองรับ 64-bit
  ***ไม่รองรับ Starter Edition

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • MHS-FS3.bin

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.09

ขนาดของไฟล์

 • 25.92MB

วันที่ออก

 • 2017-05-12

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนที่ 1: ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

 1. เก็บไฟล์ MHS-FS3.bin ที่ดาวน์โหลดมาไว้บนหน้าเดสทอป (แนะนำให้เก็บไว้ที่นี่) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

 1. เชื่อมต่อกล้องนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ USB (จัดมาให้)
  "USB Mode/Mass Storage" จะแสดงบนหน้าจอ LCD
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจหาสองไดร์ฟด้านล่างนี้
  หมายเหตุ: ตัวอักษรของไดร์ฟจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ
  "BLOGGIE(D:)"
  "Bloggie Software(E:)" หรือ "BLOGGIE_SW(E:)"
 3. ถ้า LUN Settings ถูกตั้งเป็น "Single" เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะตรวจหาเพียงไดร์ฟเดียวของ BLOGGIE(D:).

 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac 

 1. เชื่อมต่อกล้องนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเชื่อมต่อ USB (จัดมาให้)
  "USB Mode/Mass Storage" จะแสดงบนหน้าจอ LCD
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจหาสองไดร์ฟดังด้านล่างนี้ 
  "BLOGGIE"
  "BLOGGIE_SW"
 3. ถ้า LUN Settings ถูกตั้งเป็น "Single" เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะตรวจหาเพียงไดร์ฟเดียวของ BLOGGIE.

ขั้นตอนที่ 3: คัดลอกเฟิร์มแวร์นั้นไปยังหน่วยความจำภายในของกล้อง

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

 1. ไดร์ฟที่มีตัวอักษรของไดร์ฟน้อยกว่า เช่น "BLOGGIE(D:)" (อ้างอิงกับขั้นตอนที่ 2) เป็นของหน่วยความจำภายในของกล้องนั้น
  ตัวอักษรของไดร์ฟ (เช่น [D:]) จะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  ถ้า LUN Settings ถูกตั้งเป็น "Single" ไดร์ฟที่ตรวจพบจะเป็นของหน่วยความจำภายใน
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของไดร์ฟ Bloggie(D:) เพื่อทำการเปิด
 3. คัดลอกไฟล์ MHS-FS3.bin ที่ดาวน์โหลดมาไปยังไดร์ฟนั้น
 4. ปลดการเชื่อมต่อกล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้
   
 5. ปลดสายเชื่อมต่อ USB นั้นออกจากกล้อง

สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac 

 1. ไดร์ฟ "BLOGGIE" (อ้างอิงถึงขั้นตอนที่ 2) เป็นของหน่วยความจำภายในของกล้องนั้น
  ถ้า LUN Settings ถูกตั้งไว้ที่ "Single" ไดร์ฟที่ตรวจพบจะเป็นของหน่วยความจำภายใน
 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของไดร์ฟ "BLOGGIE" เพื่อทำการเปิด
 3. คัดลอกไฟล์ MHS-FS3.bin ที่ดาวน์โหลดมาไปยังไดร์ฟนั้น
 4. ปลดการเชื่อมต่อกล้องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้
  ลากและวางไอคอนของไดร์ฟนั้นไปยังไอคอน "Trash" ก่อนที่จะปลดการเชื่อมต่อ
 5. ปลดสายเชื่อมต่อ USB นั้นออกจากกล้อง

ขั้นตอนที่ 4. Start the firmware update

 1. ตรวจสอบว่าไอคอนของแบตเตอรี่ที่อยู่ที่มุมขวาบนของจอ LCD นั้นเต็มอยู่
 2. กดที่ปุ่ม ON/OFF(Power) เพื่อปิดเพาเวอร์
 3. กดที่ปุ่ม ON/OFF(Power) นั้นอีกครั้งเพื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา
 4. การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
  ท่านสามารถที่จะเห็นภาพเคลื่อนไหวของ "..." ในข้อความของ "Updating..." บนหน้าจอ LCD
 5. หลังจากนั้น 30 วินาที กล้องจะทำการรีบูตขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ
  ห้ามทำการปิดกล้องนั้นในระหว่างที่กำลังอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อยู่ ไม่เช่นนั้นกล้องนั้นอาจจะเสียหายได้ 

ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
การอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ จะทำได้สำเร็จแล้ว ถ้า 1.09 แสดงขึ้นมา

 1. เปิดเพาเวอร์ของ bloggie นั้นขึ้นมา โดยการกดที่ปุ่ม ON/OFF (Power) 
 2. กดที่ปุ่ม Movie ค้างไว้ เมื่อมีโลโก้ "bloggie" แสดงขึ้นมา
 3. กล้องจะแสดงเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น ถัดจากแถบแสดงการซูม เป็นเวลาประมาณ 4 วินาที

  ตำแหน่งของเวอร์ชั่นที่แสดงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางการหันของกล้องนั้น

  Portrait View  Landscape View

หมายเหตุ:

 • ถ้ากระบวนการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ไม่สำเร็จหรือกล้องนั้นเปิดไม่ได้ ให้ติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการของโซนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ของท่าน