รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • FDR-AX1
 • FDR-AX1E

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา. Sony ขอมอบการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Digital 4K Video Camera FDR-AX1 และ FDR-AX1E ไปเป็น version 4.00.

เนื้อหาการอัพเดต:

 • การคัดลอกคลิปต่าง ๆ ไปให้กับสื่อสำหรับจัดเก็บ USB ภายนอก..
 • การแสดงโค้ดข้อมูล ในระหว่างการเล่นคลิปต่าง ๆ (สำหรับ คลิปฟอร์แมท AVCHD เท่านั้น).
 • การโอนถ่ายคลิปต่าง ๆ ที่บันทึกไว้โดยกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปให้กับ PlayMemories Home.

  หมายเหตุ:

  1. กล้องถ่ายวิดีโอนี้ไม่สามารถทำการโอนถ่ายข้อมูลที่บันทึกไว้ในสื่อ Memory Stick media/การ์ด SD โดยการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ได้. กรุณาใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) ช่วยแทน.
  2. การเผยแพร่ซอฟต์แวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแก้ไข Vegas Pro 12 Edit ที่สามารถใช้ในการแก้ไขคลิป AVCHD ต่าง ๆ ที่บันทึกโดยกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้.

คู่มือใช้งานของตัวอัพเดตเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์:


วิธีการระบุว่ากล้องของท่านจำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่

กรุณาทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ, ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ด้านล่างนี้.
ถ้าหากเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบเป็น Ver.4.00, ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้อีก.

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ:

 1. เปิดสวิทช์ POWER ของกล้องขึ้นมา.
 2. เข้าไปในเมนูโดยการกดที่ปุ่ม MENU.
 3. เข้าไปใน Version ที่อยู่ในเมนู System.


 4. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบจะแสดงขึ้นมา.
 5. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อออกจากเมนู, หลังจากที่ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ.

การเตรียมพร้อมสำหร้บการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ
กรุณาจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้นอกจากตัวกล้อง ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดต.

รายละเอียดสเปคของการ์ด SD ที่ต้องการ

 • กรุณาใช้การ์ด SDHC (Speed Class: 4-10/UHS ไม่สามารถใช้ได้/ความจุขนาด 2-32GB) หรือ การ์ด SD (ระบบไฟล์: FAT16/ความจุขนาด: ได้ถึง 2GB).
 • ทำการฟอร์แมทการ์ด SD/SDHC โดยใช้ฟังก์ชั่น PMW-Z100/FDR-AX1 และ FDR-AX1E FORMAT MEDIA.

  หมายเหตุ:
  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับเรื่อง ฟังก์ชั่น FORMAT MEDIA.

คำเตือนในระหว่างการอัพเดต
กรุณาใช้ตัว AC Adaptor(AC-NB12A) ในระหว่างทำการอัพเดตนี้.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • FDRAX1V400_firmware.zip

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 4.00

ขนาดของไฟล์

 • 58.3MB

วันที่ออก

 • 2017-05-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • System OS

ติดตั้ง

รายละเอียด

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์: FDRAX1V400_firmware.zip (ขนาดไฟล์: 58.3MB (61,227,790 byte)).
 2. ทำการขยายไฟล์ซอฟต์แวร์ระบบที่ดาวน์โหลดมา
  • ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ, ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอาจจะได้รับการขยายออกมาให้เรียบร้อย.
  • ขึ้นอยู่กับเครื่อง PC/Mac ของท่าน ส่วนของนามสกุลของไฟล์ (*.bin) อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้.
  • ไฟล์นี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบสำหรับกล้องนี้, ท่านไม่จำเป็นต้องดับเบิลคลิกและเปิดไฟล์ขึ้นมา.
 3. ให้ทำการคัดลอกซอฟต์แวร์สำหรับอัพเดตระบบนี้ไปให้กับสื่อการ์ด (SD/SDHC)
  • การเตรียมสื่อการ์ด (SD/SDHC) สำหรับอัพเดตโดยการฟอร์แมทสื่อการ์ด (SD/SDHC) นั้นโดยใช้กล้อง.

การเตรียมพร้อมสื่อการ์ด

การเตรียมพร้อมสื่อการ์ด (SD/SDHC) สำหรับใช้ในการอัพเดต.
การฟอร์แมทสื่อการ์ด (SD/SDHC) โดยการใช้กล้อง.

  หมายเหตุ:
 • การอัพเดตอาจจะไม่เริ่มต้นขึ้น, ถ้าหากสื่อนั้นได้รับการฟอร์แมทที่ไม่ถูกต้อง.
 • ถ้าหากท่านทำการฟอร์แมทสื่อ, ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในสื่อน้ันจะถูกลบออกไป.

วิธีการฟอร์แมทตัวสื่อ:

 1. ใส่สื่อนั้นเข้าไปในช่อง UTILITY SD ของกล้องและเปิดเพาเวอร์ขึ้นมา.
 2. ไปที่ MENU โดยใช้ปุ่ม MENU และเลือก SD Card ในเมนู FORMAT MEDIA. กดที่ SET และทำการฟอร์แมทสื่อนั้น.
 3. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการปิดเมนูหลังจากที่การฟอร์แมทเสร็จสิ้นลง.


เกี่ยวกับช่องใส่สื่อที่ใช่ในการอัพเดต

 • สำหรับการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบและการฟอร์แมทการ์ด SD สำหรับใช้ในการอัพเดต, กรุณาใช้ ช่อง UTILITY SD.

 • ตำแหน่งของช่อง Utility SD


  ช่องใส่การ์ด SD ปกติไม่สามารถจะใช้ได้.

ทำการคัดลอกซอฟต์แวร์อัพเดตระบบเข้าไปให้กับสื่อการ์ด (SD/SDHC)

ถอดสื่อการ์ด (SD/SDHC) นั้นออกจากกล้องหลังการฟอร์แมทสื่อนั้นเสร็จ, และใส่เข้าไปในเครื่องพีซี / Mac ของท่าน. ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครื่องพีซี/Mac ของท่าน, ให้ดำเนินการหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการคัดลอกไฟล์สำหรับอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบไปให้กับสื่อการ์ด.

  หมายเหตุ:
 • เมื่อใส่สื่อเข้าไปในเครื่องพีซี / Mac แล้ว, อาจจะมีหน้าต่างหลาย ๆ หน้าต่าง แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ กรุณาปิดลงไปให้หมด.
 • ทำการคัดลอกซอฟต์แวร์อัพเดตระบบเข้าไปที่ไดเร็กตอรี่ราก (ระดับบนสุด) ของสื่อนั้น.

ดำเนินการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ

  สำคัญ:
 • กรุณาใช้ตัว AC Adaptor (AC-NB12A) ในระหว่างการอัพเดตเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบนี้.
 • ถ้าหากมีเพาเวอร์ของกล้องมีการปิดลงไปในระหว่างที่กำลังทำการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ, ตัวกล้องอาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายของตัว AC Adaptor จะไม่หลุดออกไป.
 • ถ้าหากสื่อการ์ดมีการดีดตัวออกมาในระหว่างการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ, ตัวกล้องอาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง. กรุณาอย่าทำการคืนสื่อการ์ดนั้นออกมาในระหว่างที่ทำการอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบอยู่.
 • ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย (เช่น HDMI, ไมโครโฟน, ไฟ LED) และทำการคืนสื่อใด ๆ ในช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ XQD ออกก่อนที่จะทำการอัพเดตเสร็จ.
 1. ใส่สื่อการ์ด (SD/SDHC) นั้น สำหรับการอัพเดตเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ระบบเข้าไป, และ เปิดเพาเวอร์ ขึ้นมา โดยการเปิดที่สวิทช์ POWER.
 2. ไปที่ Version ในเมนู System และเลือกที่ Version Up.


  จะมีข้อความของ Please use the AC Adapter; Upgrade Version? แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.
 3. เลือกที่ Execute
  Version Upgrade VX.XX > VY.YY จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ (X.XX: เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้, Y.YY: เวอร์ชั่นใหม่)

  ถ้าหากไม่สามารถหาข้อมูลของซอฟต์แวร์พบจะมีข้อความของ Version Upgrade No File แสดงบนหน้าจอนั้น.
  สำหรับสาเหตุของปัญหาที่เป็นไปได้จะแสดงไว้ตามด้านล่างนี้.

  • ไฟล์สำหรับอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ ของกล้องไม่ได้รับการเก็บบันทึกไว้ที่ไดเร็กตอรี่รากของสื่อ (SD/SDHC) นั้น.
  • ไฟล์ที่เก็บบันทึกไว้นั้นเป็น ไฟล์สำหรับอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบ ของกล้องตัวอื่น.
  • ไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลสำหรับอัพเดตเวอร์ขั่นของเฟิร์มแวร์ระบบนั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง.

  ให้กลับไปที่ขั้นตอนแรกและลองทำใหม่อีกครั้ง.

 4. หลังการเลือก Execute, การอัพเดตเวอร์ชั่นจะเริ่มต้นขึ้น.
  การอัพเดตเวอร์ชั่นจะมีการดำเนินการในสองช่วง, ช่วงที่ 1 (ประมาณ 3 นาที) และ ช่วงที่ 2 (ประมาณ 9 นาที).
  เมื่อการอัพเดตเวอร์ชั่นเริ่มต้นขึ้น, หลอดไฟ REC จะเริ่มต้นกระพริบ, และ จะมีข้อความ Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing… XX% แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. (XX:YY:ZZ: เวลาที่ผ่านไป, XX%: เปอร์เซ็นต์ที่ทำเสร็จ)

  คำเตือน:
  ระหว่างการอัพเดตเวอร์ชั่นระยะที่ 1 และระยะที่ 2, กล้องนั้นจะมีการรีบูตและข้อความบนหน้าจอจะหายไป. ถึงแม้ว่า ข้อความนั้นจะหายไปจากหน้าจอ, แต่การอัพเดตเวอร์ชั่นจะยังคงทำงานอยู่, ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของกล้องก่อน.

  เมื่อการอัพเดตเวอร์ชั่น เสร็จสิ้นลง, หลอดไฟ REC จะหยุดกระพริบและ ข้อความ Version Upgrade OK Turn Power Off จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ.

  • เมื่อขั้นตอนการอัพเดตเวอร์ชั่นยุติลงไป
   ถ้าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการอัพเดตเวอร์ชั่น, จะมีข้อความ Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. ให้ทำการรีบูตกล้องและทำซ้ำกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรก.
  • เมื่อการอัพเดตเวอร์ชั่นล้มเหลว จะมีข้อความ
   Version Upgrade Error!! แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ. ให้ทำซ้ำกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรก ถ้าหากยังคงมีความผิดพลาดแสดงออกมา, กล้องอาจต้องได้รับการตรวจสอบ, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการของ Sony ในพื้นที่ของท่าน.
 5. ทำการรีบูตกล้องนั้นใหม่.
 6. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ.

  ถ้าหากเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบไม่สามารถทำการอัพเดตได้, กรุณาตรวจสอบกระบวนการและทำซ้ำการอัพเดตเวอร์ชั่นนั้นใหม่อีกครั้ง.