รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AZ1VW
 • HDR-AZ1
 • RM-LVR2V
 • RM-LVR2
 • HDR-AZ1VR
 • HDR-AZ1VB

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ Live-View Remote RM-LVR2.

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้.
Live-View Remote RM-LVR2V
(จัดมาให้พร้อมกับเครื่องในรุ่น ซีรีย์ HDR-AZ1)

เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ของตัวเครื่อง
อัพเดตนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่น Ver. 1.00.

เนื้อหาของการอัพเดต

 1. เพิ่มโหมด Loop recording เข้าไปสำหรับการปรับตั้งโหมดการถ่าย *1
 2. มีการเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ เข้าไปในการปรับตั้งของกล้อง. *1
  -การปรับตั้งของ White balance
  -การปรับตั้งของ AE shift
  -การปรับตั้งของ Audio recording
  -การปรับตั้งของ Wind noise reduction
  -การปรับตั้งของ Loop recording interval
 3. เพิ่มการปรับตั้งของ Image quality. *2
 4. เพิ่มการปรับตั้งของ Movie format. *2
 5. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการปรับตั้งของ Date & time/area/daylight saving time (summer time).
 6. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน Time zone ของบางพื้นที่.

หมายเหตุ:

*1:ใช้ได้เฉพาะกับกล้องที่ใช้ด้วยกันได้เท่านั้น.
(FDR-X1000V, HDR-AS200V ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2558)

*2: ใช้ได้เฉพาะกับกล้องที่ใช้ด้วยกันได้เท่านั้น.
(FDR-X1000V ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2558)

คู่มือการใช้งานของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
- RAM: 512MB หรือมากกว่า

หมายเหตุ: กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายไฟกำลังงานสำหรับกล้อง: แนะนำให้ท่านเลือกใช้ในสภาวะที่มีการชาร์ทไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น.
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะทำงานได้เป็นปกติกับสาย USB อันอื่น.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_RMLVR2V2.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 75.1MB

วันที่ออก

 • 2017-04-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, โปรดใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจาก การดับอย่างกะทันหันไปของกำลังงาน.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการอัพเดตไฟล์ดาวน์โหลด

  คลิกที่ไฟล์ Update_RMLVR2V2.exe เพื่อเริ่มทำการดาวน์โหลด. (แนะนำให้) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับท่านที่ใช้ Windows 8:
  ในสภาวะที่เป็นการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Download. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Download โดยการใช้ Explorer.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  2. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลด Update_RMLVR2V2.exe.
  3. Firmware Updater จะเริ่มทำงาน.

 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.  USB Mode ปรากฎขึ้นมาในหน้าจอมอนิเตอร์ LCD ของกล้อง.

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจะหากล้องพบ, จะมีข้อความของ Could not find the device for this update. ปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์, ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น.
   * ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   * ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู.
      (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ด้านหลังด้วย.)   บางครั้งเมื่อกล้องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB อาจจะมีข้อความให้ลองทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์. ในกรณีเช่นนี้, ให้ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง, ทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์, และทำตามขั้นตอนจาก 2. Start the Firmware Updater.

  2. ตรวจสอบว่า มี  แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่ในมุมด้านล่างขวาของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์.

  3. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.  หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater และบนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์จนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ.

 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. หลังการตรวจสอบหน้าจอจากขั้นตอนข้างต้น, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชันหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. หลังจากที่ได้ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ Ver.1.00, คลิกที่ Next.

   *ต้องทำการอัพเดต


   *ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดต


   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอแสดงขึ้นมา, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.
 5. ทำการรีเซ็ตกล้อง
  1. คลิกที่  ในถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.   หมายเหตุ: กรุณาต่อสาย USB ไว้ แม้ว่า จะได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อของ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตามการดำเนินการข้างต้นไปแล้ว
  2. กดที่ปุ่ม ENTER. บนตัวเครื่องเพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดปุ่ม ENTER.  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.

 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. หลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มการทำอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที).   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของตัวกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ

  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ, หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา. คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก.  หมายเหตุ: ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ และจากนั้นให้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. ตรวจสอบวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

  ทำตามคำสั่งต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 2.00.
  1. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการเลือก Remote control setting,  จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER.
  2. กดที่ Version  จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER. ถ้าหากหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงด้านล่างนี้, แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์คือ Ver. 2.00.