รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AZ1VW
 • HDR-AZ1
 • RM-LVR2
 • RM-LVR2V
 • HDR-AZ1VR
 • HDR-AZ1VB

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ Live-View Remote RM-LVR2.

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้
Live-View Remote RM-LVR2V
(จัดมาให้พร้อมกับเครื่องในรุ่น ซีรีย์ HDR-AZ1)

เวอร์ชั่นของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้ของตัวเครื่อง
อัพเดตนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีระบบซอฟต์แวร์เป็น Ver. 1.00.

เนื้อหาของการอัพเดต

 1. เพิ่มโหมด Loop recording เข้าไปสำหรับการปรับตั้งโหมดการถ่าย *1
 2. มีการเพิ่มฟีเจอร์ต่อไปนี้ เข้าไปในการปรับตั้งของกล้อง. *1
  -การปรับตั้งของ White balance
  -การปรับตั้งของ AE shift
  -การปรับตั้งของ Audio recording
  -การปรับตั้งของ Wind noise reduction
  -การปรับตั้งของ Loop recording interval
 3. เพิ่มการปรับตั้งของ Image quality. *2
 4. เพิ่มการปรับตั้งของ Movie format. *2
 5. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการปรับตั้งของ Date & time/area/daylight saving time (summer time).
 6. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน Time zone ของบางพื้นที่.

หมายเหตุ:

*1:ใช้ได้เฉพาะกับกล้องที่ใช้ด้วยกันได้เท่านั้น.
(FDR-X1000V, HDR-AS200V ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2558)

*2: ใช้ได้เฉพาะกับกล้องที่ใช้ด้วยกันได้เท่านั้น.
(FDR-X1000V ข้อมูล ณ 6 มีนาคม 2558)

คู่มือการใช้งานของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:


ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการ
- Mac OS X v.10.7 – 10.10

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
- CPU: Intel processor (ไม่มีการรองรับโปรเซสเซอร์ที่เป็น Core Solo และ Core Duo อีกต่อไป).
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
- RAM: 512MB หรือมากกว่า

หมายเหตุ: กรุณาทำการปิดซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายไฟกำลังงานสำหรับกล้อง: ขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ในสภาวะที่มีการชาร์ทไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น.
 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะทำงานได้เป็นปกติกับสาย USB อันอื่น. 

ถ้าหากท่านใช้ Mac OS X version 10.10, จะต้องเรียกการทำงานของ DriverLoader, ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเฉพาะ, ก่อนการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_RMLVR2V2.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 83.9MB

วันที่ออก

 • 2016-03-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (แนะนำให้) เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไปไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  1. ดับเบิลคลิกที่ Update_RMLVR2V2.dmg เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.
   ยังไม่ต้องเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. Update_RMLVR2V2 จะได้รับการขยายออกมา.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Firmware Updater.
  4. เพื่อที่จะทำการโหลดส่วนขยายของตัวแกนระบบ (kernel extension), จะมีข้อความแสดงให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานแอดมินเข้าไป.
    


   หมายเหตุ: ถ้าหากมี FirmwareUpdater can’t be opened because the identity of the developer cannot be confirmed. (FirmwareUpdater ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้พัฒนาได้) กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:


   1. คลิกที่ไอคอนนี้ในขณะที่กดคีย์ Control ไว้. เลือกไปที่ Open ในเมนู.
   2. เลือก Open เมื่อมีข้อความเตือนแสดงขึ้นมา.
  5. Firmware Updater จะเริ่มทำงาน.
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   USB Mode จะแสดงขึ้นมาในหน้าจอมอนิเตอร์ LCD ของกล้อง. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  2. หลังจากที่ตรวจสอบข้างต้น, ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์


   หน้าจอ LCD ของอุปกรณ์   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์จนกว่าการอัพเกรดซอฟต์แวร์จะเสร็จ.
 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. หลังจากตรวจสอบหน้าจอจากขั้นตอนข้างต้น, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. หลังจากที่ได้ตรวจสอบดูว่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ Ver. 2.00, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.
 5. ทำการรีเซ็ตตัวกล้อง
  1. หน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมา.
    
  2. กดที่ปุ่ม ENTER บนตัวเครื่องเพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อกดปุ่ม ENTER. กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. หลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มการทำอัพเกรด, แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของตัวกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ, หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา. คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก.


  หมายเหตุ: ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ และจากนั้น ให้เปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งต่อไปนี้ เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ คือ Ver. 2.00.
  1. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการเลือก  Remote control setting, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  2. กดที่  Version จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER. ถ้าหากหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงด้านล่างนี้ แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver.2.00.