รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • RM-LVR1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา โซนี่ขอมอบตัวอัพเดตสำหรับซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ Live-View Remote RM-LVR1.

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้
Live-View Remote RM-LVR1.

เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบของตัวเครื่องที่ใช้ได้กับการอัพเดตนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จะต้องมีซอฟต์แวร์ของระบบที่เป็น Ver1.00.
(กรุณาเข้าไปดูที่หน้าดาวน์โหลดเพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งในเครื่องของท่าน)

เนื้อหาของการอัพเดต

 • เพิ่มการปรับตั้งของนาฬิกาแบบใหม่.
 • เพิ่มการทำงานของปุ่ม Hold. 
 • เพิ่มการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง. *1
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Zoom.
 • เพิ่มการปรับตั้งของ Automatic exposure. *2
 • เพิ่มการปรับตั้งวันที่ของกล้องแบบอัตโนมัติ. *2
 • เพิ่มตัวแสดงสถานะการเตือนการ์ดหน่วยความจำ.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Multi camera control. *3

หมายเหตุ:
*1: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง HDR-AS15,HDR-AS30V,HDR-AS100V ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

*2: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง DSC-QX10,DSC-QX100 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

*3: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง HDR-AS100 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

คู่มือการใช้งานสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows Vista SP2 (ไม่รองรับ Starter edition)
- Windows XP SP3 (ไม่รองรับ 64-bit และ Starter editions)

ข้อกำหนดอื่น ๆของระบบ
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
- RAM: 512MB หรือมากกว่า

หมายเหตุ: กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับกล้องนี้
  ขอแนะนำให้ท่านใช้งานในสถานะที่มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น
 • สาย USB ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์นั้น
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้งานสาย USB อันอื่น

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_RMLVR1V200.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 68.33MB

วันที่ออก

 • 2016-03-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit
 • Windows Vista
 • Windows XP

ดาวน์โหลด

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ,  กรุณาทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ให้เต็มเสียก่อน.
 • กรุณาอย่าทำการปิดเพาเวอร์ในระหว่างการอัพเดต; ไม่เช่นนั้น, อุปกรณ์นั้นอาจจะกลายเป็นไม่ทำงาน เนื่องจาก การขาดหายไปในทันทีของกำลังงาน 

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (แนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไปไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

  สำหรับยูสเซอร์ของ Windows 8:
  ภายใต้สภาวะการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads  ให้คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.

 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  • ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำงานอยู่ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_RMLVR1V200.exe ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มต้นการทำงานของ Firmware Updater.
  • Firmware Updater จะเริ่มต้นการทำงาน

 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: USB Mode จะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอมอนิเตอร์ LCD ของกล้อง  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องนั้นพบ จะมีข้อความว่า Could not find the camera for this update.  ปรากฎขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทดลองทำตามดังต่อไปนี้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น 
   - ปลดสาย USB ออก และทำการเชื่อมต่อเข้าไปใหม่
   - ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีขั้วต่อ USB หลายอัน ให้ลองกับขั้วต่ออันอื่นดู (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ทางด้านหลัง)

   บางครั้งเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสาย USB จะมีข้อความให้ทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกณีนี้, ให้ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องก่อน ทำการรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำตามกระบวนการต่าง ๆ จาก Start up Firmware Updater.
  2. ตรวจสอบว่า มี แสดงอยู่ที่ถาดงานที่อยู่ทางด้านมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3. หลังการตรวจสอบข้างต้น ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์


   หน้าจอ LCD ของอุปกรณ์   หมายเหตุ: จากจุดนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ
 4. การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นภายหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ
   ต้องทำการอัพเกรด


   ถ้าหากมีหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา การอัพเกรดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ตามข้อความนั้น ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish.
  2. ภายหลังการตรวจสอบว่า Current version คือ Ver. 1.00 แล้ว ให้คลิกที่ Next.
 5. ทำการรีเซ็ตกล้อง
   1. คลิกที่ บนถาดงานที่อยู่ทางมุมล่างขวาของหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อ USB

    หมายเหตุ:
    - กรุณาคงการต่อของสาย USB ไว้ แม้ว่า จะได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อของ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วตามการดำเนินการข้างต้น
   2. กดที่ปุ่ม REC/ENTER บนตัวเครื่องเพื่อดำเนินการ


    หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไปเมื่อกดที่ปุ่ม REC/ENTER  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
   3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มทำการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ตแล้ว การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ และหน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา 
  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish และปลดสาย USB ออก


  หมายเหตุ: ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และจากนั้น ให้ทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
 8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ให้ทำการตามคำสั่งนี้เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ว่า คือ Ver. 2.00.
  1. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการเลือก  Main Settings, จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER 
  2. กดที่  Version จากนั้นกดที่ปุ่ม REC/ENTER  ถ้าหากหน้าจอมีการเปลี่ยนไปดังในด้านล่างนี้ แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบคือ Ver.2.00.