รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • RM-LVR1

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา โซนี่ขอมอบตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ Live-View Remote RM-LVR1.

ชื่อรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้
Live-View Remote RM-LVR1.

เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบของตัวเครื่องที่ใช้ได้กับการอัพเดตนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จะต้องมีซอฟต์แวร์ของระบบที่เป็นเวอร์ชั่น Ver1.00.
(กรุณาเข้าไปดูที่หน้าดาวน์โหลดเพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งในเครื่องของท่าน.)

เนื้อหาของการอัพเดต

 • เพิ่มการปรับตั้งของนาฬิกาแบบใหม่.
 • เพิ่มการทำงานของปุ่ม Hold.
 • เพิ่มการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง. *1
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Zoom.
 • เพิ่มการปรับตั้งของ Automatic exposure. *2
 • เพิ่มการปรับตั้งวันที่ของกล้องแบบอัตโนมัติ. *2
 • เพิ่มตัวแสดงสถานะการเตือน Memory card.
 • เพิ่มฟังก์ชั่น Multi camera control. *3


หมายเหตุ:
*1: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง HDR-AS15,HDR-AS30V,HDR-AS100V ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

*2: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง DSC-QX10,DSC-QX100 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

*3: จะมีเฉพาะกับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น.
(รวมถึง HDR-AS100 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

 

คู่มือการใช้งานสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:


ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
- Mac OS X v.10.5 – 10.11

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.10, ท่านต้องใช้งานแอพพลิเคชั่น Driver Loader, ก่อนที่จะอัพเดตซอฟต์แวร์.

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.9 หรือก่อนหน้านี้, ท่านไม่ต้องใช้ Driver Loader.

คลิกที่ลิงค์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการทำงานของ Driver Loader.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
 - CPU: Intel processor (ไมีมีการรองรับตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น Core Solo และ Core Duo อีกต่อไป).
- พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
- RAM: 512MB หรือมากกว่า

หมายเหตุ: กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับกล้องนี้.
  แนะนำให้ท่านใช้งานในสถานะที่มีการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเท่านั้น.
 • สาย USB ที่จัดมาให้กับอุปกรณ์นั้น.
  หมายเหตุ: การทำงานของการอัพเดตจะไม่ได้รับการประกันกับการใช้งานสาย USB อันอื่น.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_RMLVR1V200.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 74.45MB

วันที่ออก

 • 2014-02-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ดาวน์โหลด

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, โปรดใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ เนื่องจาก การดับอย่างกะทันหันไปของกำลังงาน.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (แนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไปไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  1. ดับเบิลคลิกที่ Update_RMLVR1V200.dmg เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.
   อย่าทำการเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. Update_RMLVR1V200 จะได้รับการขยายออกมา.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลดส่วนขยายของแกนระบบ (kernel extension), จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับแอดมินเข้าไป.
    
  5. Firmware Updater จะเริ่มต้นการทำงาน.
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   USB Mode จะปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอมอนิเตอร์ LCD ของกล้อง กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  2. หลังการตรวจสอบข้างต้น, คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์


   หน้าจอ LCD ของอุปกรณ์   หมายเหตุ: จากจุดนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ.
 4. การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นภายหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ.
  2. ภายหลังการตรวจสอบว่า Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้าหาก Current version เป็น Ver. 2.00, การอัพเกรดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก ตามข้อความนั้น ให้หยุดการเชื่อมต่อของ Finish. ปิดกล้องไปก่อน ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 5. ทำการรีเซ็ตกล้อง
  1. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.
    
  2. กดที่ปุ่ม REC/ENTER บนตัวเครื่องเพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไป เมื่อกดที่ปุ่ม REC/ENTER กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มทำการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ และหน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish และปลดสาย USB ออก.


  หมายเหตุ: ปิดเพาเวอร์ของตัวกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, และจากนั้น ให้ทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ให้ทำการตามคำสั่งนี้เพื่อทำการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ว่า คือ Ver. 2.00.
  1. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อทำการเลือก Main Settings, จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER.
  2. กดที่ปุ่ม Version จากนั้น กดที่ปุ่ม REC/ENTER. ถ้าหากหน้าจอมีการเปลี่ยนไปดังในด้านล่างนี้ แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบคือ Ver.2.00.