รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AZ1VW
 • HDR-AZ1
 • HDR-AZ1VR
 • HDRAZ1VRKIT
 • HDR-AZ1VB

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Action Cam HDR-AZ1 Ver. 1.01.

การอัพเดตนี้สำหรับกล้อง HDR-AZ1 ว่าขณะนี้ซอฟต์แวร์ Ver. 1.00.  ถ้าหากกล้องของท่านเป็นซอฟต์แวร์ Ver. 1.01, ไม่จำเป็นต้องอัพเดต.

คอนเทนท์ของการอัพเดต

 • แก้ไขอาการที่ GPS logs (ในการบันทึกภาพยนตร์) และ/หรือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (ในการบันทึกภาพนิ่ง) อาจจะไม่ได้รับการบันทึกไว้. ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่กล้องนั้นใช้งานอยู่
 • แก้ไขอาการเมื่อใช้ฟังก์ชั่น Live-streaming, รูปภาพจะถูกแจกจ่ายไปในขนาดที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีการตั้งขนาดของวิดีโอไว้ที่ 1280x720.

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. เริ่มการทำงานของ Start PlayMemories Mobile ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตของท่าน และเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้อง.
  เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งของ PlayMemories Mobile และวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับกล้อง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง หรือส่วนของ การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ในคู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ของ HDR-AZ1.

 2. เวอร์ชั่นจะแสดงอยู่ใน Settings → Camera information ใน PlayMemories Mobile.

  บน Android:


  บน iOS:
   

การเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์:

ข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

- ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง
  หมายเหตุ: การทำงานที่เป็นปกติสำหรับการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อันอื่น.

 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-BY1.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_HDRAZ1V101.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.01

ขนาดของไฟล์

 • 192.97MB

วันที่ออก

 • 2017-04-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-BY1.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่หรือสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่ทำงานได้ เนื่องจาก การหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องไว้ก่อนล่วงหน้า.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับอัพเดต
  คลิกที่ไฟล์ Update_HDRAZ1V101.exe เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลด. โปรดบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ในหน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (คำแนะนำ).

  สำหรับผู้ใช้ Windows 8: ตามค่าการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. ให้คลิกที่ Desktop  จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.

 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater.
  • ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Update_HDRAZ1V101.exe.
  • Firmware Updater จะเริ่มต้นการทำงานขึ้นมา. 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  หมายเหตุ: ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดสวิทช์การทำงานของกล้อง.
   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องพบ, จะมีข้อความ Could not find the camera for this update. แสดงขึ้นมาบนหน้าจอของเครื่อคอมพิวเตอร์. ให้ลองดังต่อไปนี้ ถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้น.
   • ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกและเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองเชื่อมต่อกับขั้วต่ออันอื่นดู (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อ USB บางอันอยู่ทางด้านหลังเครื่อง)


  2. ตรวจสอบว่า ไอคอน  แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
  3. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.

  สำคัญ: จากจุดนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเดตระบบเฟิร์มแวร์จะเสร็จ. 

       

 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบ, คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเดตจะแสดงขึ้นที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver.1.00, คลิกที่ Next.

 5. หมายเหตุ: ถ้าหากหน้าจอปรากฎดังรูปที่ 5, การอัพเดตนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, และทำการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

 6. ทำการรีเซ็ตตัวกล้อง.
  1. คลิกที่  ที่อยู่บนถาดงานที่อยู่บริเวณมุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.
   หมายเหตุ: กรุณาคงการเชื่อมต่อของสาย USB เอาไว้ แม้ว่า จะได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อของ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามการดำเนินการข้างต้นไปแล้ว.


  2. กดที่ปุ่ม REC (Movie/Photo) เพื่อดำเนินการต่อ.
   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไปเมื่อกดที่ปุ่ม REC (Movie/Photo) เพื่อดำเนินการต่อ.  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.


  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.


 7. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. หลังจากการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
  2. คลิกที่ Run เพื่อทำการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ประมาณ 12 นาที).

 8. หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเดต.

 9. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และรอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมา และปลดสาย USB ออก.


 10. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

  1. เริ่มการทำงานของ PlayMemories Mobile ที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตของท่าน และเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้อง
   เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งของ PlayMemories Mobile และวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับกล้อง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้อง หรือส่วนของ การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน ในคู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ของ HDR-AZ1.

  2. เวอร์ชั่นจะแสดงอยู่ใน Settings → Camera information ใน PlayMemories Mobile.


   บน Android:


   บน iOS: