รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • FDR-AX100E
 • FDR-AX100

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Digital 4K Video Camera Recorder FDR-AX100 / FDR-AX100E.

การปรับปรุง:
กล้องนี้จะสามารถทำการบันทึกวิดีโอฟอร์แมท XAVCS ลงการ์ด SDHC ได้ เพิ่มเติมจากการ์ด SDXC.

 • เมื่อทำการถ่ายภาาพยนตร์ในฟอร์แมท XAVC S, จะต้องใช้การ์ด SD Speed Class10, หรือ UHS Speed Class U1 หรือที่เร็วกว่า. (เมื่อทำการบันทึกที่ 100 Mbps หรือมากกว่า, จะต้องใช้เป็นการ์ด UHS Speed Class U3)
 • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC ทำการบันทึกภาพยนตร์ฟอร์แมท XAVC S ที่ใช้เวลายาวนาน, ภาพยนต์ที่บันทึกจะถูกแบ่งออกไปเป็นไฟล์ ขนาดไฟล์ละ 4 GB. ไฟล์ที่แบ่งออกมานี้สามารถจะรวมเข้าเป็นไฟล์เดียวได้โดยใช้ PlayMemories Home.

รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 • เพิ่ม XAVC S 4K 100Mbps เข้าไป
 • ถ่ายรูปภาพนิ่งจากคอนเทนท์วิดีโอที่ถ่ายโดย XAVC S
  (ใช้ได้สำหรับรุ่น FDR-AX100 เท่านั้น)
 • ปรับปรุงการเล่นแบบ Trimming
 • ปรับปรุงความสามารถในการทำงานของ Auto focus
 • ความสามารถของการ Focus tracking กับตัวบุคคล

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์

 1. เลือกที่ Menu > Setup > General Settings > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา. ถ้าหากเวอร์ชั่นของท่าน คือ version 3.10, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.


  FDR-AX100


  FDR-AX100E

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_FDRAX100V310.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.10

ขนาดของไฟล์

 • 82.3MB

วันที่ออก

 • 2016-04-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X

ดาวน์โหลด

การเตรียมพร้อมสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

 • รองรับระบบปฏิบัติการ
  • Mac OS X v.10.9 – 10.11

 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
  • CPU: Intel processor (ไม่รองรับ Core Solo และ Core Duo processors)
  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512MB หรือมากกว่า

รายการอื่น ๆ

 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟไว้จนเต็ม รุ่น NP-FV70 หรือ AC adaptor AC-L200.

  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor.

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น
  หมายเหตุ: การทำงานที่เป็นปกติสำหรับการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อันอื่น.

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • กรุณาปิดแอพพลิเคชั่นอื่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 • ป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปอยู่ในโหมด Sleep.
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FV70 หรือ AC adaptor AC-L200.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์
  คลิกที่ไฟล์ Update_FDRAX100V310.dmg เพื่อเริ่มดาวน์โหลด. กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้า Desktop บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (แนะนำ).

 2. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์
  1. ในตอนนี้ยังไม่ต้องเชื่อมต่อกล้อง. ดับเบิลคลิกที่ Update_FDRAX100V310.dmg เพื่อเริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์.
  2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Update_FDRAX100V310.dmg ที่อยู่บนหน้า Desktop.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลดส่วนขยายของ kernel, จะมีข้อความเตือนให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้. ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีของแอดมิน.
  5. เริ่มต้นการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. ทำตามคำแนะนำของการอัพเดตซอฟต์แวร์, เลือกที่ Menu > Setup > Connection > USB Connect Setting บนตัวกล้อง และตรวจสอบว่า มีการเลือกที่ Mass Storage ถ้าโหมดอื่นที่นอกเหนือจากโหมด Mass Storage เลือกที่ Mass Storage.
 4. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้ และเปิดกล้องขึ้นมาใหม่.
   หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์, หน้าจอของกล้อง LCD จะปิด. กรุณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป.

   ถ้าหากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องพบ, ลองทำตามวิธีการต่าง ๆ ต่อไปนี้.
   1. ปลดสาย USB ออก และเชื่อมต่อเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   2. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองต่อกับสาย USB อันอื่น.
  2. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater, และหน้าจอ LCD ของกล้อง.


   หน้าจอ LCD ของกล้อง

   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ.
 5. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. คลิกที่ Next, จากนั้น เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอ.

   จำเป็นต้องทำการอัพเกรด
  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver.3.00 หรือก่อนหน้า, คลิกที่ Next.
   หมายเหตุ: ถ้า Current version คือ Ver. 3.10, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และ คลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออก, จากนั้น ให้ใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อ AC adaptor เข้าไปใหม่ และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมา.

 6. ทำการรีเซ็ตตัวกล้อง
  1. หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.
  2. กด OK บนหน้าจอ.

   หมายเหตุ: หน้าจอนั้นจะปิดไป เมื่อมีการกดตรงกลางของวงล้อควบคุม. ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป.

  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.

 7. เริ่มต้นการอัพเดต
  ภายหลังการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.

  คลิกที่ Run เพื่อเริ่มการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในขณะทำการอัพเดต (ประมาณ 15 นาที)
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเดต.

 8. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ Recovering data. Please wait... อาจจะใช้เวลา 2-3 นาที สำหรับการรีสตาร์ทของกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องได้มีการเปิดไว้แล้ว และ รอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish และปลดสาย USB ออก.

 9. ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver.3.10.

  เลือกที่ Menu > Setup > General Settings > Version บนตัวกล้อง. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.


  FDR-AX100


  FDR-AX100E