รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • FDR-AX30
 • FDR-AXP35

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา. โซนี่ขอมอบการอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Digital 4K Video Camera Recorder FDR-AXP35 และ FDR-AX30.

การปรับปรุง:
กล้องนี้จะสามารถทำการบันทึกวิดีโอฟอร์แมท XAVCS ลงการ์ด SDHC ได้ เพิ่มเติมจากการ์ด SDXC.

 • เมื่อทำการถ่ายภาาพยนตร์ในฟอร์แมท XAVC S, จะต้องใช้การ์ด SD Speed Class10, หรือ UHS Speed Class U1 หรือที่เร็วกว่า. (เมื่อทำการบันทึกที่ 100 Mbps หรือมากกว่า, จะต้องใช้เป็นการ์ด UHS Speed Class U3)
 • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC ทำการบันทึกภาพยนตร์ฟอร์แมท XAVC S ที่ใช้เวลายาวนาน, ภาพยนต์ที่บันทึกจะถูกแบ่งออกไปเป็นไฟล์ ขนาดไฟล์ละ 4 GB. ไฟล์ที่แบ่งออกมานี้สามารถจะรวมเข้าเป็นไฟล์เดียวได้โดยใช้ PlayMemories Home.

รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการอัพเดตก่อนหน้านี้:

 1. เลือกที่ Menu > Setup > General Settings > Version บนตัวกล้อง.
 2. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา. ถ้าหากเวอร์ชั่นของท่าน คือ version 1.10, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก.


  FDR-AXP35


  FDR-AX30

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_FDRAXP35V110.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.10

ขนาดของไฟล์

 • 212.0MB

วันที่ออก

 • 2016-04-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

การเตรียมพร้อมสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดของระบบสำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

 • รองรับระบบปฏิบัติการ
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Vista SP2 (ไม่รองรับ Starter edition)

 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ
  • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 500MB หรือมากกว่า
  • RAM: 512MB หรือมากกว่า
รายการอื่น ๆ
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟไว้จนเต็ม รุ่น NP-FV70 หรือ AC Adaptor.

  หมายเหตุ: ขอแนะนำว่า ให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือ AC adaptor.

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น

  หมายเหตุ: การทำงานที่เป็นปกติสำหรับการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อันอื่น. 

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • กรุณาปิดแอพพลิเคชั่นอื่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.
 • ป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไปอยู่ในโหมด Sleep.
 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์นี้, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-FV70 หรือ AC adaptor.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ หรือ AC adaptor ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การขาดหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
 1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. (แนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับท่านที่ใช้ Windows8.1 และ Windows10:
  ภายใต้การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับใช้ในการอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. ให้คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และทำการหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยใช้ Explorer.

 2. เริ่มการอัพเดตซอฟต์แวร์
  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, จากนั้น ดับเบิลคลิกที่ Update_FDRAXP35V110.exe เพื่อเริ่มการทำงานของ Software Updater.

 3. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB
  1. เปิดกล้องขึ้นมา.
  2. ทำตามคำแนะนำของการอัพเดตซอฟต์แวร์, เลือกที่ Menu > Setup > Connection > USB Connect Setting บนตัวกล้อง, และตรวจสอบว่า มีการเลือกที่ Mass Storage ถ้าโหมดอื่นที่นอกเหนือจากโหมด Mass Storage เลือกที่ Mass Storage.

 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องทำการอัพเดตนี้หรือไม่
  1. ภายหลังการตรวจสอบบนหน้าจอ LCD ของกล้อง, ให้คลิกที่ Next. เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเดตจะแสดงขึ้นมาที่ส่วนล่าง.

   จำเป็นต้องทำการอัพเกรด


   หมายเหตุ: ถ้าหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำอีก. ตามข้อความนั้น, ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คของแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออก, จากนั้น ให้ใส่ชุดแพ็คของแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อ AC adaptor เข้าไปใหม่, และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมา.

   ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเกรด

  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version คือ Ver. 1.00, คลิกที่ Next.

 5. ทำการรีเซ็ตตัวกล้อง
  หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมา.
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  หลังการรีเซ็ตอัตโนมัติ, หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฎขึ้นมาและเริ่มต้นการอัพเดต. แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงขึ้นมาในระหว่างการอัพเดต (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที).


  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.

 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเดตเสร็จ, กล้องจะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ. ตรวจสอบว่า กล้องได้เปิดอยู่ และรอจนกระทั่ง หน้าจอ LCD แสดงขึ้นมาอีกครั้ง. คลิกที่ Finish เมื่อหน้าจอ LCD ปรากฎขึ้นมา และ ปลดสาย USB ออก.

 8. ตรวจสอบเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 1.10.
  เลือกที่ Menu > Setup > General Settings > Version บนตัวกล้อง. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกมา.


  FDR-AXP35


  FDR-AX30