รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AS30V

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Digital HD Video Camera Recorder Action Cam (HDR-AS30V).

สิ่งที่มีการปรับปรุง:

 • ฟังก์ชั่นของการใช้งานหลายกล้องพร้อมกันโดย Live-View Remote RM-LVR1.  กรุณาทำการอัพเดต Live-View Remote ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด Ver.2.00 ก่อนการใช้.

คู่มือการใช้งานของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง SETUP ออกมา, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง Wi-Fi ออกมา, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 3. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง MULTI. แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบ คือ Ver. 3.00 และไม่จำเป็นต้องอัพเกรด.

 

การเตรียมการสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 SP1

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น
  หมายเหตุ: การทำงานที่เป็นปกติสำหรับการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-BX1 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ  (สามขีด) หรือมากกว่า.  ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_CAMAS30V300.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.00

ขนาดของไฟล์

 • 60.1MB

วันที่ออก

 • 2017-04-20

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10
 • Windows 7
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ,  กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-BX1 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วเท่านั้น.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่ทำงานได้ เนื่องจาก การหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องไว้ก่อนล่วงหน้า.
 1. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  ทำการดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (คำแนะนำ). กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  สำหรับท่านที่ใช้ Windows 8/8.1:
  ในสภาวะที่เป็นการปรับตั้งเริ่มต้นของ Internet Explorer, ไฟล์สำหรับอัพเดตนี้จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ Downloads. คลิกที่ Desktop จากหน้าจอ Start และหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานี้ในโฟลเดอร์ Downloads โดยการใช้ Explorer.
 2. ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  ดับเบิลคลิกที่ Update_CAMAS30V300.exe เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.

 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์, USB Mode จะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ LCD มอนิเตอร์ของกล้อง.  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถหากล้องพบ, จะมีข้อความ Could not find the camera for this update. ปรากฎขึ้นมา ในหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้ลองทำตามดังต่อไปนี้ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น.
   - ปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกไป และเชื่อมต่อเข้ามาใหม่อีกครั้ง.
   - ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขั้วต่อ USB หลายอัน, ให้ลองต่อกับขั้วต่ออันอื่นดู. (เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมีขั้วต่อบางอันอยู่ทางด้านหลัง.)

   บางครั้งเมื่อกล้องเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB, จะมีข้อความบอกให้ทำการรีบูต เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์. ในกรณีนี้, ให้ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง, แล้วรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์, และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ จาก Start up Firmware Updater.
  2. ตรวจสอบว่า มี แสดงอยู่ในถาดงานที่อยู่ทางมุมด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์.
  3. ภายหลังการตรวจสอบข้างต้น, ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมาใน Firmware Updater.


   หน้าจอ LCD ของกล้อง   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้น, ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จ.
 4. การตรวจสอบว่า การอัพเดตนี้จำเป็นต้องทำหรือไม่
  1. หลังจากที่ทำการตรวจสอบหน้าจอต่าง ๆ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชันภายหลังการอัพเกรดแล้วจะแสดงขึ้นมา ที่ส่วนด้านล่างซ้ายของหน้าจอ.

   ต้องทำการอัพเกรด


   ถ้าหน้าจอด้านล่างแสดงขึ้นมา, การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามข้อความนั้น. ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ทำการปิดกล้องไป, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

   ไม่ต้องทำการอัพเกรดอีก
  2. ภายหลังการตรวจสอบ Current version ว่าเป็น Ver. 1.00 หรือ Ver 2.00, ให้คลิกที่ Next.
 5. ทำการรีเซ็ตกล้อง
  1. คลิกที่ ในถาดงานที่อยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของ USB.

   หมายเหตุ:
   - กรุณาคงการต่อของสาย USB เอาไว้ แม้ว่า จะหลังจากที่ได้ทำการหยุดการเชื่อมต่อของสาย USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วตามการดำเนินการข้างต้น.
  2. กดที่ปุ่ม ENTER เพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดลงไป เมื่อมีการกดที่ปุ่ม ENTER.  กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มต้นการอัพเดต
  1. หลังจากการรีเซ็ต, การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ, และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อทำการอัพเกรด. แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมา ในระหว่างการอัพเกรด (ประมาณ 10 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ในระหว่างการอัพเกรดนี้.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ, หน้าจอด้านล่างนี้จะปรากฎขึ้นมา. คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออก.


  หมายเหตุ: ทำการปิดกล้อง, ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, แล้วจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ให้ทำตามคำสั่งนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ว่าเป็น Ver. 3.00.
  1. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง SETUP ออกมา, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง Wi-Fi, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  3. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง MULTI. จากนั้น เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะเป็น Ver. 3.00