รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • HDR-AS30V

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.
โซนี่ขอมอบตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Digital HD Video Camera Recorder Action Cam (HDR-AS30V).

สิ่งที่มีการปรับปรุง:

 • ฟังก์ชั่นของการใช้งานหลายกล้องพร้อมกันโดย Live-View Remote RM-LVR1. กรุณาทำการอัพเดต Live-View Remote ให้เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดเวอร์ชั่น Ver.2.00 ก่อนการใช้.

คู่มือการใช้งานของการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้:

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์

 1. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง SETUP ออกมา, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง Wi-Fi ออกมา, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
 3. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อทำการแสดง MULTI.  แสดงว่า เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ คือ Ver. 3.00 และไม่จำเป็นต้องอัพเกรด.

 

การเตรียมการสำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ข้อกำหนดต่างๆ ของระบบสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • MAC OS X v.10.6 - 10.11

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.10, ท่านต้องใช้งานแอพพลิเคชั่น Driver Loader, ก่อนที่จะอัพเดตซอฟต์แวร์.

ถ้าท่านใช้ Mac OS X Ver.10.9 หรือก่อนหน้านี้, ท่านไม่ต้องใช้ Driver Loader.

คลิกที่ลิงค์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการทำงานของ Driver Loader.

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • CPU: Intel Processor (ไม่มีการรองรับตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น Core Solo และ Core Duo อีกต่อไป)
 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * กรุณาปิดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นทั้งหมดก่อนที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้.

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องนั้น
  หมายเหตุ: การทำงานที่เป็นปกติสำหรับการอัพเดตจะไม่ได้รับการรับประกันกับการใช้สาย USB อันอื่น.
 • แหล่งจ่ายกำลังงานสำหรับกล้อง
  ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-BX1 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.
  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะดำเนินการได้เฉพาะ เมื่อระดับที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เท่ากับ (สามขีด) หรือมากกว่า. ขอแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม.

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Update_CAMAS30V300.dmg

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 3.00

ขนาดของไฟล์

 • 64.1MB

วันที่ออก

 • 2016-03-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • OS X
 • Mac OS

ดาวน์โหลด

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • เมื่อดำเนินการอัพเดตซอฟท์แวร์ระบบ, กรุณาใช้แต่ชุดแพ็คแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ รุ่น NP-BX1 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้วเท่านั้น.
 • ห้ามทำการถอดแบตเตอรี่ออกในระหว่างการอัพเดตนี้; ไม่เช่นนั้น, กล้องอาจจะไม่ทำงานได้ เนื่องจาก การหายไปอย่างกะทันหันของกำลังงาน.
 • ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องไว้ก่อนล่วงหน้า.

ติดตั้ง

รายละเอียด

 1. ดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  (คำแนะนำ) กรุณาทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้า Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
 2. เริ่มการทำงานของ Firmware Updater
  1. ดับเบิลคลิกที่ Update_CAMAS30V300.dmg เพื่อเริ่มการทำงานของ Firmware Updater.
   อย่าเชื่อมต่อกล้องเข้าไปในตอนนี้.
  2. Update_CAMAS30V300 จะขยายออกมา.
  3. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของ Firmware Updater.
  4. เพื่อทำการโหลดส่วนขยายของแกนระบบ (kernel extension) จะมีข้อความแจ้งให้ท่านอนุญาตให้แอพพลิเคชั่นนั้นทำการเปลี่ยนแปลงได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเข้าไป.
    
  5. Firmware Updater จะเริ่มการทำงานขึ้นมา.
 3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนล่วงหน้า.
  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้.
   หมายเหตุ: เมื่อกล้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว USB Mode จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ LCD มอนิเตอร์ของกล้อง กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  2. หลังจากที่ได้ตรวจสอบตามข้างต้นแล้ว ให้คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
   หน้าจอด้านล่างจะแสดงขึ้นมาใน Firmware Updater.


   หน้าจอ LCD ของกล้อง   หมายเหตุ: จากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องนั้นจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะเสร็จ.
 4. ตรวจสอบว่า จำเป็นต้องได้รับการอัพเดทหรือไม่
  1. หลังจากที่ตรวจสอบหน้าจอตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ให้คลิกที่ Next.
   เวอร์ชั่นปัจจุบันและเวอร์ชั่นหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาในส่วนล่างซ้ายของหน้าจอ.
  2. หลังจากที่ได้ตรวจสอบ Current version ว่าเป็น Ver. 1.00 หรือ Ver. 2.00, คลิกที่ Next.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็น Ver. 3.00, การอัพเกรดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกตามข้อความในนั้น ให้หยุดการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish. ปิดกล้องลงไป ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 5. การรีเซ็ตกล้อง
  1. หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.
    
  2. กดที่ปุ่ม ENTER บนตัวเครื่องเพื่อดำเนินการ.

   หมายเหตุ: หน้าจอจะปิดไป เมื่อกดที่ปุ่ม ENTER กรุณาดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.
  3. คลิกที่ Next ใน Firmware Updater.
 6. เริ่มการอัพเดต
  1. ภายหลังการรีเซ็ต การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องจะได้รับการตรวจสอบ และหน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา.

  2. คลิกที่ Run เพื่อเริ่มการอัพเกรดนี้ แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ประมาณ 10 นาที).

   หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด.
 7. ทำการอัพเดตให้เสร็จ
  เมื่อการอัพเกรดเสร็จ หน้าจอด้านล่างจะปรากฎขึ้นมา, คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB.


  หมายเหตุ: ให้ปิดกล้อง ถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก และจากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
 8. ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์
  ทำตามคำสั่งเหล่านี้เพื่อทำการตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้น คือ Ver. 3.00.
  1. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง SETUP และจากนั้น ให้กดที่ปุ่ม ENTER.
  2. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง Wi-Fi, จากนั้น กดที่ปุ่ม ENTER.
  3. กดที่ปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง MULTI. เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์จะแสดงออกเป็น Ver. 3.00