รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SLT-A55V
 • SLT-A55VY
 • SLT-A55VL

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ ด้วยดีเสมอมา

โซนี่ได้ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าอยู่เสมอ ดังนั้น ขอมอบโปรแกรมอัพเกรดซอฟต์แวร์สำหรับกล้องดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ รุ่น SLT-A55V

การปรับปรุงหลังการอัพเกรดเฟิร์มแวร์แล้ว

 1. การเพิ่มขึ้นมาของฟังก์ชั่น Picture Effect 
 2. สามารถทำการกำหนดฟีเจอร์ที่ใช้งานบ่อย ๆ ให้กับปุ่ม D-RANGE ได้ตามแต่ที่จะต้องการ
 3. การเพิ่มขึ้นมาของโหมดใหม่ที่สามารถทำการปิดการแสดงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้
 4. ปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของเมนู
 5. การประสานการทำงานความเร็วสูง (High-Speed Synchronization) กับการทำงานทางแสงแบบไร้สายของแฟลชภายนอกที่ใช้ด้วยกันได้ (เฉพาะ “α55”)
 6. การเพิ่มขึ้นมาของมาตรวัดระดับดิจิตอล เมื่อใช้ตัวมอนิเตอร์เสริมภายนอก เช่น Clip-on LCD Monitor รุ่น CLM-V55.

เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ใช้ด้วยกันได้

 • กล้องดิจิตอลแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้รุ่น SLT-A55V ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน Ver.1.10

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu → Setup → Version ในตัวกล้อง
 2. เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมา ถ้าเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์นั้นเป็น Ver.2.00 หรือใหม่กว่า การอัพเกรดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำอีก
   

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® 7

  * ไม่รองรับ 64-bit และ Starter
  ** ไม่รองรับ Starter edition

ข้อกำหนดอื่น ๆ ของระบบ

 • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : 200MB หรือมากกว่า
 • RAM: 512MB หรือมากกว่า
  * ให้ปิดซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นอันอื่นทั้งหมดก่อนที่จะอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้

รายการอื่น ๆ

 • สาย USB ที่จัดมาให้กับตัวกล้อง
  หมายเหตุ: ความสามารถในการทำการอัพเดตไม่ได้รับการรับประกันสำหรับการใช้งานด้วยสาย USB อื่น
 • แหล่งจ่ายกำลังงานให้กับตัวกล้อง

  ชุดแบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟใหม่ได้ NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือตัว AC adaptor AC-PW20 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

  หมายเหตุ: การอัพเกรดนี้สามารถจะทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่มีเท่ากับ(สามขีด) หรือมากกว่า เราแนะนำให้ท่านใช้แต่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็ม หรือตัว AC adaptor AC-PW20 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • SLT-A55V2_Update1105a.exe

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 2.00

ขนาดของไฟล์

 • 42.1MB

วันที่ออก

 • 2017-05-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7

ติดตั้ง

รายละเอียด

ข้อสำคัญ:

 • เมื่อทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แต่ชุดแบตเตอรี่แพ็คที่ชาร์จไฟใหม่ได้รุ่น NP-FW50 ที่ชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือตัว AC adaptor AC-PW20 (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)
 • ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออกในระหว่างที่ทำการอัพเกรดนี้ ไม่เช่นนั้นกล้องนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก การดับไปของแหล่งจ่ายกำลังงานโดยกระทันหัน
 • ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากตัวกล้องก่อนล่วงหน้า

การเริ่มการทำงานของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware Updater)

 1. ให้ดับเบิลคลิกที่ SLT-A55V2_Update1105a.exe เพื่อเริ่มการทำงานของตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
   
 2. ตรวจสอบโหมดการเชื่อมต่อของ USB

  เลือกที่ Menu → Setup → USB Connection ที่ตัวกล้อง และตรวจสอบว่า มีการเลือกอยู่ที่ Mass Storage 
  ถ้าหากมีการเลือกเป็นโหมดอื่นที่นอกเหนือจากของ Mass Storage ให้ทำการปรับเลือกเป็น Mass Storage.
 3. เชื่อมต่อกล้องนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้
  หมายเหตุ: เมื่อกล้องนั้นได้รับการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอ LCD ของกล้องจะปิดไป ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
 4. ให้ตรวจสอบว่า มีแสดงอยู่ในถาดงานที่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว
 5. ภายหลังที่ได้ตรวจสอบดังข้างต้นแล้ว ให้คลิกที่ Next ที่ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์
  รูปที่ 4 จะปรากฎในตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ และรูปที่ 5 จะปรากฎที่หน้าจอ LCD ของตัวกล้องนั้น

  รูปที่ 4: ตัวอัพเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware Updater)


  รูปที่ 5: หน้าจอ LCD ของกล้อง


  หมายเหตุ: ตั้งแต่ขั้นตอนนี้เป็นต้นไป ห้ามทำการปิดกล้องจนกว่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้จะเสร็จสิ้น
 6. ภายหลังการตรวจสอบหน้าจอของรูปที่ 4 และ 5 ให้คลิกที่ Next เวอร์ชันปัจจุบันและของเวอร์ชันภายหลังการอัพเกรดจะปรากฎขึ้นมาที่ส่วนด้านล่างซ้ายของหน้าจอนั้น

  รูปที่ 6: จำเป็นต้องได้รับการอัพเกรด  ถ้าหน้าจอในรูปที่ 7 ปรากฎขึ้นมา การอัพเกรดนี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอีก ให้ทำตามข้อความที่ปรากฎขึ้นมา และทำการยุติการเชื่อมต่อของ USB และคลิกที่ Finish ปิดตัวกล้องนั้น ถอดเอาชุดแพ็คแบตเตอรี่หรือตัว AC adaptor ออก แล้วให้เปิดกล้องนั้นขึ้นมาอีกครั้ง

  รูปที่ 7: ไม่ต้องทำการอัพเกรดอีก
 7. คลิกที่ที่อยู่ในถาดงานที่มุมล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อยุติการเชื่อมต่อของ USB
  หมายเหตุ : ให้ต่อสาย USB นั้นไว้ก่อน แม้จะได้ทำการยุติการเชื่อมต่อของ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว ตามการดำเนินการข้างต้น
 8. ให้กดตรงกลางของวงล้อควบคุมเพื่อทำการรีเซ็ตกล้องนั้น
  รูปที่ 9: หน้าจอ LCD ของตัวกล้อง


  รูปที่ 10: วงล้อควบคุมของกล้อง

  หมายเหตุ: หน้าจอนั้นจะปิดไปเมื่อมีการกดตรงกลางของวงล้อควบคุม ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
 9. ภายหลังการรีเซ็ต การเชื่อมต่อใหม่ของกล้องนั้นจะได้รับการตรวจสอบ และหน้าจอในรูปที่ 11 จะปรากฎขึ้นมา

  รูปที่ 11
 10. ให้คลิกที่ Run เพื่อเริ่มทำการอัพเกรด แถบแสดงความคืบหน้าจะปรากฎขึ้นมาในระหว่างการอัพเกรด (ประมาณ 3 นาที)
  หมายเหตุ: ห้ามทำการปิดกล้องหรือปลดการเชื่อมต่อของสาย USB ออกในระหว่างการอัพเกรด
 11. เมื่อการอัพเกรดสิ้นสุดลง หน้าจอดังรูปที่ 12 จะปรากฎขึ้นมา ให้คลิกที่ Finish และปลดการเชื่อมต่อของสาย USB
 12. ปิดตัวกล้องนั้น ถอดเอาชุดแบตเตอรี๋แพ็คหรือตัว AC adaptor ออกแล้วเปิดกล้องนั้นขึ้นมาอีกครั้ง

การตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

 1. เลือกที่ Menu → Setup → Version ที่ตัวกล้อง
 2. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์นั้นจะแสดงขึ้นมา การอัพเกรดของเฟิร์มแวร์นี้จะสำเร็จสมบูรณ์เมื่อมี Ver.2.00 แสดงขึ้นมา
   

ฟังก์ชันใหม่ที่มีให้โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ และการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้จะมีอธิบายอยู่ในลิ้งค์ของคู่มือการใช้งานตามด้านล่างนี้