รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSLR-A700P
 • DSLR-A700K
 • DSLR-A700

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ของกล้อง DSLR-A700 ไปเป็น Version 4.

คุณสมบัติเพิ่มเติม/ปรับปรุง

 1. เพิ่มตัวเลือก “2 steps/ 3 shots” ให้กับ Exposure Bracketing แบบอัตโนมัติ (เดี่ยว และ ต่อเนื่อง)
 2. เพิ่มตัวเลือก Off ให้กับคุณสมบัติ High ISO NR
 3. ปรับปรุงคุณภาพของภาพ เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า ISO ระดับสูง
 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Auto White Balance และ D-Range Optimizer
 5. ปรับปรุงสมรรถนะในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตัวกล้องและที่จับแนวตั้ง เมื่อทำการประกอบที่จับแนวตั้งเข้ากับตัวกล้อง

สำคัญ: อัพเดตเฟิร์มแวร์ใช้สำหรับกล้อง DSLR-A700 ที่ติดตั้งเฟิร์มแวร์ Ver.1, Ver.2 หรือ Ver.3 เท่านั้น

การตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้หรือไม่:

เฉพาะกล้อง DSLR-A700 ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้เท่านั้น จึงสามารถทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้

หมายเหตุ: หากเฟิร์มแวร์เป็น Ver.4 อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

 1. เลื่อนปุ่ม POWER ไปที่ ON
 2. กดปุ่ม MENU จากนั้นจะปรากฎเมนูขึ้นบนหน้าจอ
 3. กดปุ่ม DISP เมื่อเมนูปรากฎขึ้น
 4. จะมีหน้าต่างแสดงรุ่นเฟิร์มแวร์ขึ้นบนหน้าจอ LCD
 5. กดปุ่มกลางบนชุดปุ่มตัวเลือกตำแหน่ง เพื่อปิดหน้าต่างแสดงรุ่น

 


หมายเหตุสำคัญ: โปรดอ่านอย่างละเอียด.

คำเตือน:

 1. ห้ามใช้อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้กับกล้องดิจิตอลรุ่นอื่นเป็นอันขาด
 2. การอัพเดตเฟิร์มแวร์กล้องขณะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างถาวร และไม่สามารถทำการย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าได้หลังจากทำการอัพเดตไปแล้ว หากต้องการดำเนินการอัพเดตต่อ โปรดทำการดาวน์โหลดและทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ตามที่ต้องการ โดยที่ท่านรับทราบแล้วว่า การอัพเดตนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อได้ติดตั้งไปแล้ว

หมายเหตุ:

 • ขอแนะนำให้ทำการพิมพ์ขั้นตอนทั้งหมดออกมา เพื่อใช้อ้างอิงขณะทำการติดตั้ง
 • โปรดติดต่อ สำนักงาน Sony หากคุณพบปัญหาระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์

ไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลด

สำหรับภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

 • ระบบปฏิบัติการ Windows: DSCA700v04.exe (4.53 MB)

 • ระบบปฏิบัติการ Macintosh: DSCA700v04.zip (4.49 MB)

ประกาศเมื่อ: 2008/09/16

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • สำหรับ Windows Vista/XP/2000

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 4

ขนาดของไฟล์

 • 4.5MB

วันที่ออก

 • 2008-10-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows
 • OS X

ดาวน์โหลด

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise*
 • Windows® XP Home Edition/Professional*
 • Windows® 2000 Professional
 • Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

* ไม่รองรับ 64-bit Editions และ Starter

หมายเหตุ: สำหรับ Windows® 98 / 98 Second Edition / Millennium Edition

 • คุณสามารถต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณควรมีช่องสำหรับเสียบการ์ด หรือเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำที่สามารถบันทึกข้อมูลลงบนการ์ดความจำได้

เงื่อนไขในการทำงาน

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีพอร์ท USB หรือช่องสำหรับการ์ดความจำที่ใช้บันทึกข้อมูลได้
 • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ควรมีอย่างน้อย 5MB
 • RAM ควรมีอย่างน้อย 32MB

โปรดตรวจสอบว่า ได้ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ขณะทำการอัพเดต

แหล่งจ่ายพลังงาน (สำหรับกล้อง) 

 • ขณะที่ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ โปรดใช้แบตเตอรี่ NP-FM500H ที่ประจุไฟเต็ม หรือต่อผ่าน AC-VQ900AM AC adapter/charger (แยกจำหน่ายต่างหาก).

สาย USB 

 • สาย USB มาพร้อมกับตัวกล้อง  

  * ไม่รับประกันการทำงาน หากใช้สาย USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป

Recording medium

โปรดเตรียมสื่อสำหรับบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

 • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo ที่มีความจุ 16MB ขึ้นไป 
  * สื่อเหล่านี้จะถูกเรียกรวมว่า "Memory Stick Duo" ในหน้าถัดไป
 • การ์ด CF (CompactFlash) ที่มีความจุ 16MB ขึ้นไป
 • Microdrive  

สื่อบันทึก ต้องทำการฟอร์แมทข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยตัวกล้อง โปรดสำรองข้อมูลที่อยู่ในสื่อ ก่อนจะทำการฟอร์แมท

ติดตั้ง

รายละเอียด

Storage ได้ถูกเลือกผ่าน USB connection ในเมนู Setup ถ้าหากยังไม่ได้เลือก ให้ทำการตั้งค่าไว้ที่ Mass Storage ก่อน

วิธีการตั้งค่า USB Connection

1. เลือก USB Connection ด้วยปุ่มควบคุม
2. กดปุ่มกลางของชุดควบคุมเพื่อเรียกตัวเลือกสำหรับ USB Connection.
3. เลือก "Mass Storage" ด้วยปุ่มควบคุม แล้วกดปุ่มกลาง เพื่อทำการเลือก

 • กดปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนู
 • เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
 • คัดลอกไฟล์อัพเดต DSCA700.APP ไปยังแฟ้มชั้นแรกสุดของสื่อที่ใส่ไว้ในตัวกล้อง
 • เมื่อคัดลอกเสร็จสิ้น ให้ทำการปลดสาย USB ออก

   

   


  การอัพเดตเฟิร์มแวร์

  หมายเหตุ:  

  • ในขณะที่ทำการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดใช้แบตเตอรี่ NP-FM500H ที่ประจุไฟเต็ม หรือต่อผ่าน AC-VQ900AM AC adapter/charger (แยกจำหน่ายต่างหาก).
  • ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือ AC adapter ออก ระหว่างทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ มิฉะนั้นอาจทำให้ตัวกล้องเสียหายอย่างถาวรได้

  ก่อนจะทำการอัพเดต ให้ทำการตรวจสอบการตั้งค่าการ์ดความจำเสียก่อน

  1. เลื่อนปุ่ม POWER ไปที่ตำแหน่ง ON
  2. กดปุ่ม MENU แล้วตรวจดูว่า "การ์ดความจำ/Memory card" เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ทำการอัพเดตหรือไม่ (Memory Stick Duo / CF Card / Microdrive) ใน Setup menu-2.
     หากการตั้งค่า “การ์ดความจำ/Memory card" ไม่ตรงกับสื่อบันทึกที่ใช้อัพเดต ให้ทำการเปลี่ยนให้ตรงกัน
  3. กดปุ่ม MENU เพื่อทำการปิดเมนู แล้วเลื่อนปุ่ม POWER ไปที่ตำแหน่ง OFF

  การอัพเดตเฟิร์มแวร์

  1. เสียบสื่อบันทึกที่ได้เตรียมเอาไว้แล้ว (Memory Stick Duo / CF Card / Microdrive) เข้าไปในกล้อง แล้วเลื่อนปุ่ม POWER ไปที่ตำแหน่ง ON พร้อมกับกดปุ่ม MENU เอาไว้

  2. จะมีหน้าต่างยืนยันปรากฎขึ้น
   หมายเหตุ: หากหน้าต่างยืนยันไม่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ LCD:
   *หากสื่อที่ใช้ ไม่ได้ทำการฟอร์แมท การอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ทำงาน
   *โปรดตรวจสอบว่า ไฟล์อัพเดต (DSCA700.APP) อยู่ในแฟ้มชั้นแรกสุดของสื่อบันทึกข้อมูล


  3. ใช้ปุ่มควบคุมทำการเลือก OK จากนั้นกดปุ่มกลาง
  4. ขั้นตอนการอัพเดตจะเริ่มทำงาน

  5. เมื่อ “การอัพเดตเสร็จสิ้น” จะมีข้อความแจ้ง พร้อมกับตัวกล้องจะทำการเริ่มต้นการทำงานใหม่เองโดยอัตโนมัติในประมาณ 10 วินาที โปรดรอจนกว่ากล้องจะเริ่มต้นการทำงานใหม่

  6. หลั้งจากกล้องเริ่มต้นการทำงานใหม่แล้ว ให้ทำการปิดกล้อง แล้วนำสื่อบันทึกออก

  วิธีการตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ หลังจาก ทำการอัพเดต 

  1. เลื่อนปุ่ม POWER ไปที่ตำแหน่ง ON
  2. กดปุ่ม MENU จากนั้นหน้าจอ LCD จะแสดงหน้าต่างเมนูขึ้นมา
  3. กดปุ่ม DISP (บนหน้าจอ) ในขณะที่เมนูได้ถูกเลือกเอาไว้
  4. หน้าต่างแสดงข้อมูลเฟิร์มแวร์จะปรากฎขึ้น แล้วทำการตรวจสอบว่าตัวเลขได้เป็นเปลี่ยนเป็น "Ver.4 " หรือไม่
  5. กดปุ่มกลางของชุดปุ่มควบคุม เพื่อทำการปิดหน้าต่างแสดงเลขรุ่นเฟิร์มแวร์

  หมายเหตุ:

  • หากขั้นตอนการอัพเดตไม่สมบูรณ์ หรือกล้องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ให้ทำการติดต่อ ศูนย์บริการ Sony ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด
  • หลังจากทำการอัพเดตกล้องแล้ว ให้ทำการฟอร์แมทสื่อบันทึกหรือลบไฟล์อัพเดต DSCA700.APP ออกจากสื่อบันทึก