รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSLR-A330Y
 • DSLR-A330L

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ กล้องถ่ายภาพ DSLR-A330 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.10.

การทำงาน/การปรับปรุงที่มีในการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

 1. เมื่อโหมดการวัด ตั้งไว้ที่ Center weighted หรือที่โหมดการวัด Spot 
  การเปิดรับแสงจะถูกล็อกเมื่อการโฟกัสนั้นได้รับการยืนยัน (เมื่อทำการถ่ายในโหมด AF )

สำคัญ: อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ เฉพาะสำหรับ กล้องถ่ายภาพ DSLR-A330 ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.00 ติดตั้งอยู่เท่านั้น

การกำหนดว่าอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำหรือไม่ :

เฉพาะกล้องถ่ายภาพรุ่น DSLR-A330 เท่านั้นที่เป็นไปตามหัวข้อของเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่าน

หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์นี้เป็นเวอร์ชั่น 1.10 อยู่แล้ว จะไม่มีความจำเป็นที่่จะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

 1. ทำการ ON สวิทช์เพาเวอร์ของกล้องถ่ายภาพ


 2. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนูขึ้นมา

 3. เลือกที่ Tab 3 ของ Setup Menu โดยใช้ปุ่มแนวราบของปุ่มควบคุม

 4. เลือกที่ Version โดยกดปุ่ม ลงล่าง ของปุ่มควบคุม


 5. กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม

 6. จะมีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แสดงขึ้นมาที่หน้าจอมอนิเตอร์ LCD


 7. กดตรงกลางของปุ่มควบคุมเพื่อทำการปิดการแสดงของเวอร์ชั่นนั้น
   


ข้อสังเกตที่สำคัญ : ให้อ่านอย่างถี่ถ้วน

คำเตือน :

 1. ห้ามใช้เฟิร์มแวร์นี้ทำการอัพเดตให้กับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลรุ่นอื่น ๆ
 2. การอัพเดตเฟิร์มแวร์และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของกล้องนี้ เป็นสิ่งที่ถาวร ไม่สามารถทำการกลับไปสู่เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้ โดยการดำเนินการต่อในการอัพเดตนี้ การดาวน์โหลด และการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ท่านได้รับทราบถึงข้อตระหนักและเข้าใจดีว่าการอัพเดตนี้ไม่สามารถทำการย้อนกลับการติดตั้งนี้ได้

หมายเหตุ:

 • แนะนำให้ทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้สำหรับใช้อ้างอิงในระหว่างทำการติดตั้งนี้
 • ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ถ้าท่านประสบกับปัญหาใด ๆ ในขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

ดาวน์โหลดที่จะเตรียมไว้ให้
 อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DSLR-A330 เวอร์ชั่น 1.10
ระบบปฏิบัติการ Windows : DSCA330V110.exe (5.53 MB (5,808,261 bytes))
ระบบปฏิบัติการ Macintosh : DSCA330V110.zip (5.50 MB (5,775,436 bytes))
ปรับปรุงเมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DSLR-A330 เวอร์ชั่น 1.10 สำหรับ Mac OS X

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1

ขนาดของไฟล์

 • 5.5MB

วันที่ออก

 • 2010-07-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ดาวน์โหลด

ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® Vista SP1
 • Windows® XP Home Edition/Professional*
 • Windows® 2000 Professional SP4
 • Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

* ไม่รองรับ 64-bit editions และ Starter

หมายเหตุ:

 • คอมพิวเตอร์ของท่านควรจะมีช่องใส่การ์ด หรือมีตัวอ่านการ์ดที่เหมาะสมสำหรับสื่อสำหรับบันทีกนั้น ๆ

หัวข้ออื่น

ให้แน่ใจว่าได้ทำการจัดเตรียมรายการต่อไปนี้เนื่องจากจะต้องใช้ในระหว่างทำการอัพเดต

แหล่งจ่ายกำลังสำหรับกล้องถ่ายภาพนี้

 • เมื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟใหม่ได้ NP-FH50 หรือตัว AC adapter AC-PW10AM (แยกจำหน่ายต่างหาก)

  หมายเหตุ: การอัพเดตสามารถทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ของไอคอนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ สามขีด หรือมากกว่าเท่านั้น เราแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังเพียงพอหรือ AC-PW10AM AC Adaptor (แยกจำหน่ายต่างหาก)

สาย USB

 • สาย USB ที่จัดมาให้กับตัวกล้อง
  หมายเหตุ:
  - สายเคเบิลจะจำเป็นถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่การ์ดสำหรับสื่อสำหรับบันทึก
  - การปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการรับประกันถ้าท่านใช้สาย USB ที่มีขายเป็นการค้าทั่วไป

สื่อสำหรับบันทึก

ให้เตรียมสื่อสำหรับบันทึกหนึ่งในต่อไปนี้ไว้

 • Memory Stick PRO Duo หรือ Memory Stick PRO-HG Duo
 • การ์ดหน่วยความจำ SD หรือ การ์ดหน่วยความจำ SDHC

  หมายเหตุ: สื่อสำหรับบันทึกจะต้องได้รับการฟอร์แมทด้วยกล้องถ่ายภาพนี้ก่อน ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลในสื่อนั้นก่อนที่จะทำการฟอร์แมท

ติดตั้ง

รายละเอียด

กระบวนการดาวน์โหลดและขยายไฟล์

 1. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (DSCA330V110.zip) เพื่อทำการแตกไฟล์ออก
  * ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน ไฟล์นั้นอาจจะได้รับการขยายออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อทำการดาวน์โหลด
 2. ไฟล์ (DSCA330.APP) ควรจะได้รับการสร้างขึ้นมาหลังการขยายไฟล์แล้ว :
  * นามสกุลของไฟล์ (*.APP) อาจจะไม่แสดงขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์น้้น
  * เนื่องจากไฟล์นี้เป็นเฟิร์มแวร์สำหรับกล้องถ่ายภาพ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการเปิดไฟล์นี้ออกมา

ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดงด้านบนนี้เพื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้