รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • DSLR-A330Y
 • DSLR-A330L

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของ กล้องถ่ายภาพ DSLR-A330 ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.10.

การทำงาน/การปรับปรุงที่มีในการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

 1. เมื่อโหมดการวัด ตั้งไว้ที่ Center weighted หรือที่โหมดการวัด Spot 
  การเปิดรับแสงจะถูกล็อกเมื่อการโฟกัสนั้นได้รับการยืนยัน (เมื่อทำการถ่ายในโหมด AF )

สำคัญ: อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ เฉพาะสำหรับ กล้องถ่ายภาพ DSLR-A330 ที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.00 ติดตั้งอยู่เท่านั้น

การกำหนดว่าอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้จำเป็นต้องทำหรือไม่ :

เฉพาะกล้องถ่ายภาพรุ่น DSLR-A330 เท่านั้นที่เป็นไปตามหัวข้อของเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของท่าน

หมายเหตุ: ถ้าหากเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์นี้เป็นเวอร์ชั่น 1.10 อยู่แล้ว จะไม่มีความจำเป็นที่่จะต้องทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้อีก

 1. ทำการ ON สวิทช์เพาเวอร์ของกล้องถ่ายภาพ


 2. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนูขึ้นมา

 3. เลือกที่ Tab 3 ของ Setup Menu โดยใช้ปุ่มแนวราบของปุ่มควบคุม

 4. เลือกที่ Version โดยกดปุ่ม ลงล่าง ของปุ่มควบคุม


 5. กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม

 6. จะมีเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์แสดงขึ้นมาที่หน้าจอมอนิเตอร์ LCD


 7. กดตรงกลางของปุ่มควบคุมเพื่อทำการปิดการแสดงของเวอร์ชั่นนั้น
   


ข้อสังเกตที่สำคัญ : ให้อ่านอย่างถี่ถ้วน

คำเตือน :

 1. ห้ามใช้เฟิร์มแวร์นี้ทำการอัพเดตให้กับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลรุ่นอื่น ๆ
 2. การอัพเดตเฟิร์มแวร์และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของกล้องนี้ เป็นสิ่งที่ถาวร ไม่สามารถทำการกลับไปสู่เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่จะทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นี้ได้ โดยการดำเนินการต่อในการอัพเดตนี้ การดาวน์โหลด และการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ท่านได้รับทราบถึงข้อตระหนักและเข้าใจดีว่าการอัพเดตนี้ไม่สามารถทำการย้อนกลับการติดตั้งนี้ได้

หมายเหตุ:

 • แนะนำให้ทำการพิมพ์คำแนะนำเหล่านี้สำหรับใช้อ้างอิงในระหว่างทำการติดตั้งนี้
 • ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการ Sony ถ้าท่านประสบกับปัญหาใด ๆ ในขณะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้

ดาวน์โหลดที่จะเตรียมไว้ให้
 อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DSLR-A330 เวอร์ชั่น 1.10
ระบบปฏิบัติการ Windows : DSCA330V110.exe (5.53 MB (5,808,261 bytes))
ระบบปฏิบัติการ Macintosh : DSCA330V110.zip (5.50 MB (5,775,436 bytes))
ปรับปรุงเมื่อ: 5 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DSLR-A330 เวอร์ชั่น 1.10 สำหรับ Windows

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.1

ขนาดของไฟล์

 • 5.53MB

วันที่ออก

 • 2010-07-30

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 2000

ดาวน์โหลด

ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows® Vista SP1
 • Windows® XP Home Edition/Professional*
 • Windows® 2000 Professional SP4
 • Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

* ไม่รองรับ 64-bit editions และ Starter

หมายเหตุ:

 • คอมพิวเตอร์ของท่านควรจะมีช่องใส่การ์ด หรือมีตัวอ่านการ์ดที่เหมาะสมสำหรับสื่อสำหรับบันทีกนั้น ๆ

หัวข้ออื่น

ให้แน่ใจว่าได้ทำการจัดเตรียมรายการต่อไปนี้เนื่องจากจะต้องใช้ในระหว่างทำการอัพเดต

แหล่งจ่ายกำลังสำหรับกล้องถ่ายภาพนี้

 • เมื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ให้ใช้แบตเตอรี่แพ็คแบบชาร์จไฟใหม่ได้ NP-FH50 หรือตัว AC adapter AC-PW10AM (แยกจำหน่ายต่างหาก)

  หมายเหตุ: การอัพเดตสามารถทำได้เฉพาะเมื่อระดับของแบตเตอรี่ของไอคอนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เท่ากับ สามขีด หรือมากกว่าเท่านั้น เราแนะนำให้ท่านใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังเพียงพอหรือ AC-PW10AM AC Adaptor (แยกจำหน่ายต่างหาก)

สาย USB

 • สาย USB ที่จัดมาให้กับตัวกล้อง
  หมายเหตุ:
  - สายเคเบิลจะจำเป็นถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่การ์ดสำหรับสื่อสำหรับบันทึก
  - การปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการรับประกันถ้าท่านใช้สาย USB ที่มีขายเป็นการค้าทั่วไป

สื่อสำหรับบันทึก

ให้เตรียมสื่อสำหรับบันทึกหนึ่งในต่อไปนี้ไว้

 • Memory Stick PRO Duo หรือ Memory Stick PRO-HG Duo
 • การ์ดหน่วยความจำ SD หรือ การ์ดหน่วยความจำ SDHC

  หมายเหตุ: สื่อสำหรับบันทึกจะต้องได้รับการฟอร์แมทด้วยกล้องถ่ายภาพนี้ก่อน ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลในสื่อนั้นก่อนที่จะทำการฟอร์แมท

ติดตั้ง

รายละเอียด

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและแตกไฟล์

 1. ให้ทำการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา (DSCA330V110.exe) เพื่อทำการขยายออกมา
  * ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของท่าน ไฟล์นั้นอาจจะได้รับการแตกไฟล์ออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อทำการดาวน์โหลด


 2. ไฟล์ต่อไปนี้ (DSCA330.APP) ควรจะได้รับการสร้างขึ้นมาหลังจากที่ทำการขยายออกมาแล้ว :

  * นามสกุลของไฟล์ (*.APP) อาจจะไม่แสดงขึ้นมาขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  * จากการที่ไฟล์นี้เป็นเฟิร์มแวร์ของกล้องถ่ายภาพนี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดขึ้นมา

เตรียมสื่อสำหรับบันทึก
เตรียมสื่อสำหรับบันทึก (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / การ์ดหน่วยความจำ SD / การ์ดหน่วยความจำ SDHC) เพื่อใช้ในการอัพเดต ทำการฟอร์แมทสื่อสำหรับบันทึกนั้นบนกล้องถ่ายภาพนี้

หมายเหตุ:

 • ถ้าสื่อสำหรับบันทึกนี้ไม่ได้ทำการฟอร์แมท การอัพเดตจะไม่เริ่มทำงาน
 • โปรดรับทราบว่าข้อมูลทั้งหมดรวมถึงรูปภาพที่ได้รับการป้องกันไว้จะถูกลบไปโดยการฟอร์แมทนี้ และไม่สามารถทำการกู้คืนได้

ฟอร์แมทสื่อสำหรับบันทึกนี้

 1. ทำการ OFF เพาเวอร์ของกล้องถ่ายภาพนี้ แล้วใส่สื่อสำหรับบันทึกที่เตรียมไว้เข้าไปในตัวกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิทช์ของการ์ดหน่วยความจำนั้นอยู่ด้านบนของสื่อที่ใส่เข้าไป 2. ทำการ ON สวิทช์เพาเวอร์


 3. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนู แล้วเลือกที่ Playback menu-1 โดยใช้ปุ่ม ควบคุม

 4. เลือกที่ Format ใน Playback menu-1 ด้วยปุ่ม ควบคุม แล้วทำการกดปุ่มตรงกลางของปุ่มควบคุมนั้น

คัดลอกไฟล์อัพเดตไปยังสื่อสำหรับบันทึกนั้น

คัดลอกไฟล์อัพเดต (DSCA330.APP) ไปยังสื่อสำหรับบันทึกที่ได้รับการฟอร์แมทแล้ว (Memory Stick Pro Duo / การ์ดหน่วยความจำ SD) ด้วยวิธีการหนึ่งในขั้นตอนด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของท่าน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีช่องเสียบการ์ดที่เหมาะสมกับสื่อสำหรับบันทึกนั้น

 1. ให้ใส่สื่อสำหรับบันทึกที่ได้รับการฟอร์แมทด้วยตัวกล้องถ่ายภาพแล้วในช่องใส่การ์ดของคอมพิวเตอร์ของท่าน

 2. คัดลอกไฟล์อัพเดต DSCA330.APP นั้นไปไว้ที่โฟลเดอร์รากของสื่อสำหรับบันทึกนั้น

ถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีช่องใส่การ์ดที่เหมาะสมกับสื่อสำหรับบันทึกนั้น

ให้เชื่อมต่อตัวกล้องถ่ายภาพนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และคัดลอกไฟล์อัพเดตนั้นเข้าไปใส่ในสื่อสำหรับบันทีกนั้น
ก่อนทำการคัดลอกไฟล์นั้น ให้ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อของ USB ก่อน

 1. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวกล้องถ่ายภาพ (หรือทำการเชื่อมต่อตัว AC adapter AC-PW10AM)

 2. ใส่ตัวสื่อสำหรับบันทึกที่ฟอร์แมทแล้วเข้าไปในตัวกล้องถ่ายภาพนั้น- ถ้าสื่อสำหรับบันทึกนั้นยังไม่ได้รับการฟอร์แมทให้ทำการฟอร์แมทสื่อนั้นก่อน

  - เลือกชนิดของการ์ดหน่วยความจำที่ท่านต้องการจะใช้ โดยใช้สวิทช์เลือกการ์ดหน่วยความจำ


 3. เลื่อนสวิทช์ POWER ของตัวกล้องไปยังตำแหน่ง ON 

 4. กดที่ปุ่ม MENU และแสดง 3 ของ Setup Menu โดยใช้ปุ่มควบคุม
  - ตรวจสอบว่า “USB connection” ได้ถูกตั้งไปเป็น “Mass Storage”
  - ถ้า “Mass Storage” ไม่ได้รับการตั้งไว้ ให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นไปเป็น “Mass Storage”


 5. เชื่อมต่อตัวกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB

 6. เลือกที่ไฟล์อัพเดตที่ได้รับการแตกไฟล์ออกมา (DSCA330.APP) และทำการคัดลอกไฟล์นั้น จากคอมพิวเตอร์ไปยังโฟลเดอร์รากของสื่อสำหรับบันทึกนั้นที่อยู่ในตัวกล้อง นั้น


 7. เมื่อการคัดลอกสิ้นสุดลงแล้ว ให้ทำการปลดการเชื่อมต่อสาย USB ออกไป


การอัพเดตเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ:

 • เมื่อทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้แล้ว ให้ใช้แบตเตอรี่แพ็ค NP-FH50 ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ และได้รับการชาร์จไฟไว้จนเต็มแล้ว หรือตัว AC adapter AC-PW10AM (แยกจำหน่ายต่างหาก)
 • ห้ามทำการถอดเอาแบตเตอรี่หรือตัว AC adapter ออกในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์นี้ ไม่เช่นนั้นตัวกล้องอาจจะได้รับความเสียหายอย่างถาวร
 1. ทำการ OFF เพาเวอร์ของตัวกล้อง แล้วทำการใส่สื่อสำหรับบันทึกที่ได้เตรียมไว้เข้าไปในตัวกล้องถ่ายภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิทช์ของการ์ดหน่วยความจำอยู่ด้านบนของสื่อที่ใส่เข้าไป
 2. กดที่ปุ่ม MENU แล้วทำการ ON เพาเวอร์ของกล้องในขณะที่ทำการกดปุ่ม MENU เอาไว้ด้วย

 3. เมื่อมีหน้าต่างยืนยันดังด้านล่างปรากฎขึ้นมา ให้ใช้ปุ่มควบคุมทำการเลือกที่ OK แล้วกดตรงกลางของปุ่มควบคุม เพื่อยืนยันการเลือกนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าหน้าต่างยืนยันไม่ปรากฎขึ้นมาบนจอมอนิเตอร์ LCD อาจจะมีสาเหตุมาจากต่อไปนี้
  * ถ้าสื่อสำหรับบันทึกนั้นยังไม่ได้รับการฟอร์แมท การอัพเดตเฟิร์มแวร์อาจจะไม่เริ่มทำงาน
  * โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์อัพเดตนั้น (DSCA330.app) อยู่ในโฟลเดอร์รากของสื่อสำหรับบันทึกนั้น

 4. กระบวนการอัพเดตจะเริ่มทำงาน และหน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา


 5. ห้ามทำการปิดตัวกล้องจนกว่าการอัพเดตจะสิ้นสุด
  (การอัพเดตจะใช้เวลาประมาณ 30วินาที)

 6. เมื่อการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำเร็จแล้ว หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา ตัวกล้องจะใช้เวลาในการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นอีกประมาณ 10 วินาที ให้รอ ตัวกล้องทำการรีสตาร์ทก่อน


 7. หลังจากที่ตัวกล้องได้ทำการรีสตาร์ทขึ้นมา ให้ทำการ OFF ตัวกล้อง และถอดเอาสื่อสำหรับบันทึกนั้นออก จากนั้น ตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องว่าได้รับการอัพเดตอย่างถูกต้องแล้ว

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ของกล้องหลังการอัพเดต
ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์โดยทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้
ถ้าเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์เป็น Ver.1.10 การอัพเดตนั้นได้ทำอย่างถูกต้องแล้ว

 1. ทำการ ON เพาเวอร์ของกล้องนั้น 2. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อแสดงเมนูนั้น

 3. เลือกที่ Tab 3 ของ Setup Menu โดยใช้ปุ่มทางแนวราบของปุ่มควบคุมนั้น

 4. เลือกที่ Version โดยการกดที่ปุ่มลงล่างของปุ่มควบคุมนั้น


 5. กดตรงกลางของปุ่มควบคุมนั้น

 6. เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์จะแสดงขึ้นมาบนจอมอนิเตอร์ LCD
  ตรวจสอบว่าเวอร์ชั่นนั้นเป็น Ver.1.10.


 7. กดตรงกลางของปุ่มควบคุมเพื่อทำการปิดการแสดงเวอร์ชั่นนั้น

หมายเหตุ:

 • ถ้ากระบวนการอัพเดตไม่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์ หรือกล้องไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ให้ทำการติดต่อปรึกษากับ ศูนย์บริการแต่งตั้งของ Sony ในพื้นที่ของท่าน
 • หลังจากที่ทำการอัพเดตตัวกล้องแล้ว ให้ทำการฟอร์แมทสื่อสำหรับบันทึกนั้น หรือทำการลบไฟล์อัพเดต DSCA330.APP ออกจากสื่อสำหรับบันทึกนั้น